Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Make LocationBar search only Google while SearchBar retains its engines

  • 2 отговора
  • 2 имат този проблем
  • 4 изгледи
  • Последен отговор от LilyMaster

more options

I am looking to modify the behavior of search in the FF 22+. Or rather to return to its previous way.

The LocationBar now takes the settings from browser.search.selectedEngine and browser.search.defaultenginename instead of always going for the keyword.URL. So, if you have IMDb selected in the search engines, the location bar will also search the IMDb instead of the Google. I am looking for a way to have the LocationBar search the Google, while the search field retains its own search engines.

I am looking to modify the behavior of search in the FF 22+. Or rather to return to its previous way. The LocationBar now takes the settings from browser.search.selectedEngine and browser.search.defaultenginename instead of always going for the keyword.URL. So, if you have IMDb selected in the search engines, the location bar will also search the IMDb instead of the Google. I am looking for a way to have the LocationBar search the Google, while the search field retains its own search engines.

Всички отговори (2)

more options

Избрано решение

Променено на от kobe

more options

Nice! Just what was needed.

Strange to have such a change happen without even a hiss from FF.

Thanks!