Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

New tabs open in new window or in a pre-existing window that was not currently being used.

  • 2 отговора
  • 2 имат този проблем
  • 19 изгледи
  • Последен отговор от cor-el

more options

What has been happening is that I was running two windows of Firefox at the same time and when trying to open a new tab, the new tab would open in the window that I wasn't currently using. Afterwards I closed one window and upon trying to open links in a new tab, instead it would open a new window.

I have checked the option settings that opening a new window would open a new tab instead is on, which it is.

What has been happening is that I was running two windows of Firefox at the same time and when trying to open a new tab, the new tab would open in the window that I wasn't currently using. Afterwards I closed one window and upon trying to open links in a new tab, instead it would open a new window. I have checked the option settings that opening a new window would open a new tab instead is on, which it is.

Избрано решение

Всички отговори (2)

more options

Избрано решение

My hunch is that one of your extensions is causing that to happen.

http://support.mozilla.com/en-US/kb/troubleshooting+extensions+and+themes

more options

This can also be a bug.

  • Bug 644729 - Popup window with all toolbars visible causes new tabs to open in another browser window