Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

App Tabs doesn't work and I've downloaded ff latest version

  • 3 отговора
  • 7 имат този проблем
  • 10 изгледи
  • Последен отговор от cor-el

more options

after pinning the App Tabs and then closing down FireFox, the App Tabs don't appear. i've just downloaded FF5

after pinning the App Tabs and then closing down FireFox, the App Tabs don't appear. i've just downloaded FF5

Избрано решение

App (pinned) tabs and Tab Groups (Panorama) are stored as part of the session data in the file sessionstore.js in the Firefox profile folder.

Make sure that you do not use Delete browsing, search and download history on Firefox to clear the "Browsing History" when Firefox is closed because that prevails and prevents Firefox from opening tabs from the previous session.

Прочетете този отговор в контекста 👍 1

Всички отговори (3)

more options

Избрано решение

App (pinned) tabs and Tab Groups (Panorama) are stored as part of the session data in the file sessionstore.js in the Firefox profile folder.

Make sure that you do not use Delete browsing, search and download history on Firefox to clear the "Browsing History" when Firefox is closed because that prevails and prevents Firefox from opening tabs from the previous session.

more options

thanks for your help!