Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

How to download the .apk file in China?

  • 3 отговора
  • 0 имат този проблем
  • 1 изглед
  • Последен отговор от James

more options

Due to the Firewall of our government, we Chinese couldn't download Firefox Android on Google Play Store without violating the law. And, neither Github nor F-droid provides the service for users in China to download the app directly.

How could we download it?

Due to the Firewall of our government, we Chinese couldn't download Firefox Android on Google Play Store without violating the law. And, neither Github nor F-droid provides the service for users in China to download the app directly. How could we download it?

Избрано решение

Fenix is the internal code name for Firefox for Android.

You can also download Firefox for Androad apk's from https://archive.mozilla.org/pub/fenix/releases/ https://archive.mozilla.org/pub/fenix/releases/115.2.1/android/

They just moved it to https://github.com/mozilla-mobile/firefox-android and on page it says "This repository hosts the Firefox for Android (Fenix), Focus for Android, and Mozilla Android Components projects."

Прочетете този отговор в контекста 👍 1

Всички отговори (3)

more options

I guess you can download Firefox for Android on https://www.firefox.com.cn/

more options

Thanks for answering!

I know this website, but it only provides the download of Fenix (115.2 version), not the latest version of Firefox Android.

(Please note that the Firefox Android is form https://github.com/mozilla-mobile/firefox-android , not https://github.com/mozilla-mobile/fenix)

more options

Избрано решение

Fenix is the internal code name for Firefox for Android.

You can also download Firefox for Androad apk's from https://archive.mozilla.org/pub/fenix/releases/ https://archive.mozilla.org/pub/fenix/releases/115.2.1/android/

They just moved it to https://github.com/mozilla-mobile/firefox-android and on page it says "This repository hosts the Firefox for Android (Fenix), Focus for Android, and Mozilla Android Components projects."

Променено на от James