Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Private Window Remembring Site, Maybe

  • 2 отговора
  • 0 имат този проблем
  • 7 изгледи
  • Последен отговор от Zyxian

more options

Hi All.

If I use a Private Window and start typing a URL of a site I visited before in Private, right after I type the first 2 of 9 letters, it fills in the other 7 letters.

Is Firefox remembering that site or is my default search engine, DuckDuckGo?

Zyxian

Hi All. If I use a Private Window and start typing a URL of a site I visited before in Private, right after I type the first 2 of 9 letters, it fills in the other 7 letters. Is Firefox remembering that site or is my default search engine, DuckDuckGo? Zyxian

Избрано решение

Did you close all open PB mode windows beforehand because all PB mode windows share the same session data that only gets purged when all PB mode windows are closed (or Firefox is closed)?

Did you ever visit such a website before in normal mode or have bookmarked such a webpage?

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (2)

more options

Избрано решение

Did you close all open PB mode windows beforehand because all PB mode windows share the same session data that only gets purged when all PB mode windows are closed (or Firefox is closed)?

Did you ever visit such a website before in normal mode or have bookmarked such a webpage?

more options

<said in my best Homer> D'OH!!! Yea - I forgot I had bookmarked it. Thank you.