Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

I can't automatically set Firefox to go to a new tab when clicking on DuckDuckGo's search results

  • 1 отговор
  • 1 има този проблем
  • 12 изгледи
  • Последен отговор от Terry

more options

I have When you open a link, image or media in a new tab, switch to it immediately" selected, but it doesn't go there when I do select a result from DuckDuckGo or Google. I need to right click my mouse and select "Open Link in new tab". How do I make this happen?

I have ''When you open a link, image or media in a new tab, switch to it immediately" selected, but it doesn't go there when I do select a result from DuckDuckGo or Google. I need to right click my mouse and select "Open Link in new tab". How do I make this happen?

Всички отговори (1)

more options

You can select it in DDG Settings (remove blank space in link).

https://duckduckgo. com/settings