Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Passsword and sites for later Firefox do not pass over passwrods and names

  • 1 отговор
  • 1 има този проблем
  • 49 изгледи
  • Последен отговор от jonzn4SUSE

more options

Is there any way to pass sites and passwords to newer Firefox issues without having to retype all of them? over? How can I transfer the previous data?

 The computer is a Microsoft Surface Pro:

Processor Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz 2.30 GHz Installed RAM 8.00 GB Device ID 92B12C8F-6525-4670-BDB8-DB3194B439AE Product ID 00330-50000-00000-AAOEM System type 64-bit operating system, x64-based processor Pen and touch Pen support

Cortland Richmond KA5S@earthlink.net tel (616) 551 8495

Is there any way to pass sites and passwords to newer Firefox issues without having to retype all of them? over? How can I transfer the previous data? The computer is a Microsoft Surface Pro: Processor Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz 2.30 GHz Installed RAM 8.00 GB Device ID 92B12C8F-6525-4670-BDB8-DB3194B439AE Product ID 00330-50000-00000-AAOEM System type 64-bit operating system, x64-based processor Pen and touch Pen support Cortland Richmond KA5S@earthlink.net tel (616) 551 8495

Всички отговори (1)

more options

Избрано решение