Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Save multiple images from a webpage using Tools>Page Info>Media

  • 1 отговор
  • 1 има този проблем
  • 29 изгледи
  • Последен отговор от cor-el

more options

Why can't I save multiple images from a webpage using Tools>Page Info>Media anymore? I used to be able to go to Tools>Page Info>Media, select multiple image files, click "Save As" and choose a folder to save them in, but now I can only save one image file at a time. Why?

Всички отговори (1)

more options

This is a known bug in Firefox 84, fixed for 86, not known if it will be fixed for 85.

  • Bug 1683244 - Cannot save multiple selected link of Pageinfo media tab [86]

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)