Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

I have Blur and AdBlockPlus installed & configured, should I disable Firefox tracker & ad blockers?

  • 1 отговор
  • 1 има този проблем
  • 47 изгледи
  • Последен отговор от user1929

more options

Firefox 63.0 just installed and I see a tracker blocker is enabled by default. However, I will continue using Blur (by Abine) which provides tracker blocking. Will I improve performance by turning the Firefox tracker blocker off?

I also have AdBlock Plus installed with exceptions configured. Does the Firefox ad blocker offer anything that AdBlock Plus does not? It seems logical for me to turn the Firefox ad blocker off to avoid blocking sites where I wish to enable ads.

Firefox 63.0 just installed and I see a tracker blocker is enabled by default. However, I will continue using Blur (by Abine) which provides tracker blocking. Will I improve performance by turning the Firefox tracker blocker off? I also have AdBlock Plus installed with exceptions configured. Does the Firefox ad blocker offer anything that AdBlock Plus does not? It seems logical for me to turn the Firefox ad blocker off to avoid blocking sites where I wish to enable ads.

Избрано решение

The Firefox tracking blocker uses a list of sites to block from disconnect.me. Depending on the settings you have chosen in Adblock Plus, it may block some things that ABP isn't already blocking, but most likely ABP is already blocking everything that the built-in option would.

Turning off the Firefox tracking blocker might improve performance a little bit, but it isn't a very significant difference.

Прочетете този отговор в контекста 👍 1

Всички отговори (1)

more options

Избрано решение

The Firefox tracking blocker uses a list of sites to block from disconnect.me. Depending on the settings you have chosen in Adblock Plus, it may block some things that ABP isn't already blocking, but most likely ABP is already blocking everything that the built-in option would.

Turning off the Firefox tracking blocker might improve performance a little bit, but it isn't a very significant difference.