Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

links opening new tabs and new windows

  • 3 отговора
  • 1 има този проблем
  • 12 изгледи
  • Последен отговор от ColinYeates20

more options

When I click on open all in new tabs command in settings, the links open in new tabs but have also started opening in separate new windows as well . If I delete/close a tab, the corresponding window will close. If I close a window, the corresponding tab closes. If I close the tabbed window, all of the otehr new windows close, but if I try to reopen Firefox I get the Firefox is still running message. Once I click on close, I can reopen Firefox. I am running on Windows 10 (fully updated) on a laptop PC. This has only just started. I have the open links in new tabs setting enabled????????

When I click on open all in new tabs command in settings, the links open in new tabs but have also started opening in separate new windows as well . If I delete/close a tab, the corresponding window will close. If I close a window, the corresponding tab closes. If I close the tabbed window, all of the otehr new windows close, but if I try to reopen Firefox I get the Firefox is still running message. Once I click on close, I can reopen Firefox. I am running on Windows 10 (fully updated) on a laptop PC. This has only just started. I have the open links in new tabs setting enabled????????

Всички отговори (3)

more options

Did you check your settings to see if something wasn't changed?

more options

about:preferences > tabs

make sure you check open new windows in a new tab instead

more options

It seems that the individuals windows were actually displaying in the taskbar and disappeared when I unchecked the display windows in taskbar option (not sure how it got checked in the first place though)............