View recent tabs on your Firefox for iOS homepage

Никой все още не е помогнал за превода на тази статия. Ако вече знаете как работи локализирането за SUMO, започнете да превеждате сега. Ако искате да научите как да превеждате статии за SUMO, моля, започнете от тук.

Your personalized homepage on Firefox for iOS makes it easy for you to pick up where you left off after your last browser session. In the Jump Back In section, you can access your two most recent tabs. You can also tap Show All in the Jump Back In section to view all open tabs, all open Private Browsing tabs and all open Synced Tabs.

View and manage open tabs

 1. Tap Show All in the Jump Back In section.
 2. All open tabs on your iOS will appear in the Tab icon - Mobile Tabs tab.
 3. Tap the tab preview to access the open tab.
 4. Tap picture-in-picture close control to close the tab.
 5. Swipe down to go back to your homepage.

View and manage open Private Browsing tabs

 1. Tap Show All in the Jump Back In section.
 2. Tap the Private Browsing fxios 13 pb icon at the top of the screen.
 3. Tap the tab preview to access the open tab.
 4. Tap picture-in-picture close control to close the tab.
 5. Swipe down to go back to your homepage.

View and manage open Synced tabs

 1. Tap Show All in the Jump Back In section.
 2. Tap the Synced Firefox iOS 39 Synced icon icon at the top of the screen.
 3. Tap the tab preview to access the open tab.
 4. Tap picture-in-picture close control to close the tab.
 5. Swipe down to go back to your homepage.

Беше ли ви полезна тази статия?

Моля, изчакайте...

Тези добри хора помогнаха с написването на статията:

Illustration of hands

Доброволец

Развивайте и споделяйте своя опит с другите. Отговаряйте на въпроси и подобрете нашата база от знания.

Научете повече