Сайтовете не се зареждат - отстраняване на проблемите

Не ви се зареждат някои страници? Не се тревожете - ние сме тук за да ви помогнем. Тази статия ще ви покаже как да решите проблема и да сърфирате нормално.

Забележка: Ако срещате трудности с даден уеб сайт, кликнете иконата Fx57GreenPadlock , която се намира в адресната лента, за да видите дали Firefox е блокирал части от страницата, които не са защитени. Вижте Блокиране на смесено съдържание във "Firefox" за повече подробности.

Първо, откриваме къде е може да е проблема

С малко детективска работа, ние можем да стесним кръга на възможните проблеми.

 1. Отворете нов раздел и проверете дали можете да заредите друга страница като например google.com или mozilla.org.
  • Ако можете да отворите друга страница, прескочете надолу към "Имате проблем само с някои сайтове".
  • Ако не можете да отворите друга страница, продължете със следващата стъпка.
 2. Стартирайте друг браузър, например Internet Explorer или Microsoft EdgeSafariGoogle Chrome и се опитайте да отворите там проблемния сайт.
  • Ако сайтът се отваря в друг браузър, вижте "Проблемът е при отваряне с Firefox".
  • Ако сайтът не се отваря в друг браузър, вижте "Проблемът е при отваряне с всички уеб браузъри".

Имате проблем само с някои сайтове

Ако виждате някои от следните съобщения за грешки, възможно е проблемът да се корени в кеша на Firefox:

 • Връзката беше прекъсната

 • Времето за изчакване на връзка изтече

Опитайте се да изчистите кеша и бисквитките на Firefox

"Направете както е посочено по-долу и презаредете отново страницата с която имате проблем"

 1. Кликнете на бутона fx57menuFx89menuButton за да се отвори панела Меню. Click the Library 57 library icon button on your toolbar. (If you don't see it, click the menu fx57menu button, then click Libraryclick the menu fx89menuButton button.)
 2. Кликнете История и изберете Изчистване на скорошна история…
 3. От падащото поле "Времеви обхват за изчистване:" изберете "Всичко".
 4. Под падащото меню отметнете "Бисквитки" и "Склад". Уверете се, че другите елементи, които искате да запазите не са отметнати.
 5. Натиснете бутона Добре.

Ако изчистването на кеша и бисквитките не даде желания резултат, вероятно проблемът е в самия сайт. В този случай нямате какво да направите, освен да изчакате сайтът д абъде поправен. За големи и популярни сайтове като Facebook или Twitter поправката обикновено се извършва в рамките на няколко минути.

Ако не виждате някое от посочените по-горе съобщения за грешка, проверете по долния списък:

Страницата се зарежда, но сайтът не работи правилно

Ако уеб сайтът не изглежда или не работи както очаквате, можете да се консултирате със следните статии:

Проблемът се появява само при сигурни сайтове (https)

Погледнете адреса на сайта в адресната лента. Започва ли с https://? (Обърнете внимание на "s" преди двоеточието.) Ако адресът започва по този начин, вижте дали нямате някое от следните съобщения за грешки:

Проблемът се появява само във Firefox

Ако проблемния сайт се зарежда и работи нормално в други браузъри, някое от следните решение би ви помогнало:

If you see the following error messages, Firefox is trying to access the Internet through a proxy server:

 • Мрежовият посредник отказва връзката
 • Мрежовия посредник не може да бъде открит

Ако се свързвате с интернет посредством мрежов посредник (proxy), сравнете настройките на Firefox с тези на Internet Explorer. Вижте: Microsoft's guide to proxy settings.Вижте Enter proxy server settings on Mac на страницата за поддръжка на Apple за повече информация относно настройките за мрежов посредник (proxy settings).

За да проверите своите настройки за свързване във Firefox:

 1. Кликнете бутона за меню New Fx MenuFx57Menu и изберете НастройкиПредпочитания
 2. В панела Основни, превъртете надолу до секцията Настройки на мрежата.
 3. Кликнете Настройки…. Ще се появи прозорец Настройки на свързване.
 4. Променете настройките на мрежовия посредник (proxy settings):
  • Ако не се свързвате с интернет посредством мрежов посредник (proxy) (или нямате представа за това), изберете Без мрежов посредник.
 5. Close the Connection Settings dialog.
 6. Затворете страницата about:preferences. Всички направени промени ще бъдат запазени автоматично.

Проблемът се появява при всички уеб браузъри

Вероятно имате проблем с връзката с интернет. За съвети вижте Firefox and other browsers can't load websites.

Други, по-рядко срещани проблеми

 • Уебсайтът докладва, че версията на Firefox е остаряла, несъвместима или не се поддържа - вижте How to reset the default user agent on Firefox.
 • Malicious website errors - Ако виждате предупреждение като "Подозрителна атака от сайт!" или "Подозрителна уеб фалшификация!", то браузърът Firefox е блокирал достъпа до сайта за да ви предпази от malware или web forgery (phishing). For more information, see Phishing and Malware Protection (Mozilla.org).
 • Работа извън мрежата - Ако виждате съобщение за работа извън мрежа (офлайн режим), вероятно сте задали на Firefox да не използва мрежовата връзка. Уверете се, че компютърът ви има работеща мрежова връзка и след това:
  • Кликнете бутона за меню New Fx Menu, кликнете More and make sure Work Offline is unchecked.Кликнете върху Файл в лентата с менюта (можете да натиснете еднократно бутона Alt за временно показване на тази лента), и се уверете че няма отметка пред Работа извън мрежата.
 • The page isn't redirecting properly - this problem can be caused by problems with cookies. See Websites say cookies are blocked - Unblock them for more information.
 • Ако виждате грешката Файлът не е намерен, опитайте както е посочено в следните статии:
 • Грешка в кодировката на съдържанието - Ако се появява някое от следните съобщения: Грешка в кодировката на съдържанието or Страницата не може да бъде показана, защото използва невалиден или неподдържан вид компресия, използвайте похватите посочени по-долу:
  1. Проверете настройките на приложенията за интернет сигурност, които ползвате (това включва защитни стени (firewalls), анти-вирусни програми и програми защитаващи лични данни). You should try to remove any permissions those applications have for Firefox, and then add them again. For program-specific instructions for a number of applications, see Configure firewalls so that Firefox can access the Internet.
  2. Follow the Standard troubleshooting steps.
 • Този адрес е ограничен - тази грешка се появява, когато се опитвате да се свържете с уеб сървър през порт който е резервиран за друго приложение. Ако адресът на сайта, който се опитвате да отворите съдържа двуеточие последвано от число (нар. http://website.com:23), опитайте се да изтриете тази част (http://website.com) или да я замените с :80 (http://website.com:80). Ако и това не проработи, вероятно целият адрес е сгрешен.
 • DNS cache is invalid - DNS is the service that converts a website's domain name into the IP address that Firefox uses to connect to a website. This information is saved to your computer's DNS cache in order to improve speeds. However, if the DNS cache record is corrupt or the website has changed IP address, Firefox may be directed to the incorrect server. The Firefox and other browsers can't load websites article explains how to flush the DNS cache. For additional information, see https://www.whatsmydns.net/flush-dns.html.По информация от Error loading websites (mozillaZine KB)

Беше ли ви полезна тази статия?

Моля, изчакайте...

Тези добри хора помогнаха с написването на статията:

Illustration of hands

Доброволец

Развивайте и споделяйте своя опит с другите. Отговаряйте на въпроси и подобрете нашата база от знания.

Научете повече