Изтриване на бисквитките и данни за сайтове във Firefox

Бисквитките са данни записани във вашия компютър от посетените сайтове и съдържат специфична за съответния сайт информация като ваши предпочитания и други данни. Тази статия показва как можете да изтриете тези данни във Firefox или кеширано съдържание.

Изтриване на бисквитките за текущия сайт

За да изтриете бисквитките на сайта, който разглеждате:

 1. Кликнете върху катинарчето Fx70GreyPadlockFx89Padlock вляво на адресната лента.
  Fx70ClearSiteDataSingleSiteFx87SiteInfo-ClearCookiesFF100-BG-Изчистване на бисквитки
 2. Кликнете Изчистване на бисквитки и данни.

Изтриване на бисквитките за даден сайт

За да изтриете бисквитките за определен сайт:

 1. Кликнете бутона за меню New Fx MenuFx57Menu и изберете НастройкиПредпочитания
 2. Изберете панела Поверителнст и защита и отидете на секцията Бисквитки и данни на страници.
  Fx68CookiesAndSiteDataFF100-BG-Бисквитки и данни за страници
 3. Кликнете Управление на данни…. Ще се появи диалоговия прозорец Управление на бисквитки и данни на страници.
 4. В полето Търсене на сайтове въведете името на сайта, чийто бисквитки искате да изтриете. Възможно е да се изведе списък от няколко сайта съобразно въведения текст.
  Fx68ManageCookiesSiteData-RemoveSelectedClearCookies
  • За да изтриете всички бисквитки и запазени данни за изведените сайтове кликнете Remove All Shown.
  • За да изтриете избраните редове, select an entry and click Remove Selected.
 5. Кликнете Save Changes.
 6. In the Removing Cookies and Site Data confirmation dialog that opens, click OK.
 7. Close the about:preferences page.

To learn more about managing site data in Firefox, see Управление на локалните данни от сайтове and Enhanced Cookie Clearing.

Забележка: Можете да използвате Storage Inspector за да изтриете само някои бисквитки от даден сайт, чрез контекстното меню (десен бутон на мишката -> Инспектиране). За да отворите Storage Inspector от менюто Fx57Menu изберете Още инструменти, Web Developer Tools или натиснете Shift + F9.

Изтриване на всички бисквитки, данни за сайтове и кеш

 1. Кликнете бутона за меню New Fx MenuFx57Menu и изберете НастройкиПредпочитания
 2. Изберете панела {Поверителнст и защита} и отидете на секцията Бисквитки и данни на страници.
 3. Кликнете Изчистване на данни…. Ще се появи диалоговия прозорец за изчистване на данни.
  fx71-bg-Изчистване на данни
  • Cookies and Site Data (to remove login status and site preferences) and Cached Web Content (to remove stored images, scripts and other cached content) should both be check marked.
 4. Кликнете Изчистване.

Изтриване само на бисквитките и запазване на другите данни

За да изтриете само бисквитките и да запазите останалите данни направете следното:

 1. Клкнете бутона за меню Fx57Menu и кликнете Библиотека (или кликнете бутона за Библитека 57 library icon в лентата с инструменти).
 2. Кликнете История и после Изчистване на скорошна история…
 3. Укажете Времеви обхват за изчистване: да бъде Всичко.
  Fx76ClearRecentHistory-Cookies
 4. Изберете Бисквитки и се уверете, че елементите, които искате да запазите не са отметнати.
 5. Кликнете Добре за да изтриете бисквитките и затворете прозореца'.

Беше ли ви полезна тази статия?

Моля, изчакайте...

Тези добри хора помогнаха с написването на статията:

Illustration of hands

Помогнете

Развивайте и споделяйте своя опит с другите. Отговаряйте на въпроси и подобрете нашата база от знания.

Научете повече