Забраняване на сайтове да съхраняват бисквитки и други данни във Firefox

Посетените от вас сайтове често съхраняват бисквитки и други данни на вашия компютър. Съхранените данни могат да съдържат направени настройки и информация за вписване в сайтове. Тази статия показва как да забраните на сайтове да съхраняват тези данни във Firefox.

 • Вижте тази статия за да научите повече относно данните за вписване в сайтове.

Блокиране на бисквитките за един сайт

Можете да използвате прозореца информация за страницата за да настроите Firefox да блокира бисквитки от даден сайт:

 1. Отворете с Firefox уеб сайта, на който искате да забраните да съхранява бисквитки на вашия компютър.
 2. Шаблонът "ContextMenu" не съществува, или няма одобрено издание. в страницата и изберете Информация за страницата.
 3. В прозореца, който ще се отвори изберете панела Права.
 4. Под "Запазване на бисквитки" премахнете отметката от "Както е по подразбиране".
 5. Променете настройката на "Забраняване".
  fx73-bg-Информация за страницата
 6. Затворете прозореца "Информация за страница".

Ще трябва да изтриете и всички бисквитки, които страницата вече е запазила във Firefox. За указания вижте Изтриване на бисквитките и данни за сайтове във Firefox.

Блокиране на бисквитките за повече от един сайт

Ако искате да блокирате повече от един сайт, то горния метод чрез прозореца "информация за страницата" може да ви отнеме много време. Можете да блокирате отделни сайтове и по следния начин:

 1. Кликнете бутона за меню New Fx MenuFx57Menu и изберете НастройкиПредпочитания
 2. Изберете панела Поверителност и защита и отидете до секцията "Бисквитки и данни на страници".
  Fx60Settings-CookiesAndSiteDataFx61settings-CookiesAndSiteDataFx63settings-AcceptCookiesFx65CookiesAndSiteDataИзображението "Ffx71-bg-Управление на данни за страници" не съществува.
 3. Кликнете Изключения…Управление на права…. Ще се отвори прозорец "Изключения - Бисквитки и данни за страници".
  Fx60Settings-Cookies&SiteData-Exceptionsfx71-bg-Изключения за страници
 4. Въведете точния адрес на сайта, на който искате да забраните съхраняването на бисквитки.
 5. Кликнете Забраняване.
 6. Кликнете Запазване за да завършите операцията.

За да изтриете бисквитките, които вече са записани на вашия компютър вижте Изтриване на бисквитките и данни за сайтове във Firefox.

Преглед на списъка с блокирани сайтове

За да видите сайтовете, на които сте забранили да запазват бисквитки:

 1. Кликнете бутона за меню New Fx MenuFx57Menu и изберете НастройкиПредпочитания
 2. Изберете панела Поверителност и защита и отидете до секцията "Бисквитки и данни на страници".
 3. Кликнете Изключения…Управление на права….

Ще се отвори прозорец "Изключения - Бисквитки и данни за страници", който ще ви покаже кои сайтове имат забрана за съхраняване на бисквитки.

Блокиране на бисквитките за всички сайтове

За да настроите Firefox да блокира бисквитките от всички сайтове:

 1. Кликнете бутона за меню New Fx MenuFx57Menu и изберете НастройкиПредпочитания
 2. Изберете панела Поверителност и защита и отидете до секцията "Бисквитки и данни на страници".
 3. Изберете "Блокиране на бисквитки и данни от сайтове" (възможно е някои сайтове да не работят). and then use the drop-down menu next to Type blocked to choose the types of cookies to block. Предупреждение! Някои сайтове не работят коректно, ако са блокирани всички бисквитки.
  Fx63settings-BlockCookies
 4. Затворете страницата about:preferences. Всички направени промени ще бъдат запазени автоматично.
 1. Кликнете бутона за меню Изображението "fx57menu" не съществува. и изберете Блокиране на съдържание.
 2. Изберете "По избор" и отметнете "Бисквитки"
  Fx65ContentBlocking-Cookies
 3. Използвайте падащото меню за да изберете кои бисквитки да блокирате. Предупреждение! Някои сайтове не работят коректно, ако са блокирани всички бисквитки.
 4. Затворете страницата about:preferences. Всички направени промени ще бъдат запазени автоматично.
 1. Кликнете бутона за меню New Fx MenuFx57Menu и изберете НастройкиПредпочитания
 2. Изберете панела Поверителност и защита.
 3. В секцията Разширена защита от проследяване изберете "По избор" и отметнете "Бисквитки".
  fx73-bg-Настройки-Защита-По избор
 4. Използвайте падащото меню за да изберете кои бисквитки да блокирате. Предупреждение! Някои сайтове не работят коректно, ако са блокирани всички бисквитки.
 5. Затворете страницата about:preferences. Всички направени промени ще бъдат запазени автоматично.

За повече информация относно блокирането на бисквитки от трети страни вижте Third-party cookies and Firefox tracking protection.

За да премахнете бисквитките, които вече са записани на вашия компютър вижте тази статия.

Блокиране на бисквитки от трети страни

За да настроите Firefox да приема бисквитки само от уеб сайта, който разглеждате в дадения момент вижте Third-party cookies and Firefox tracking protection.

Беше ли ви полезна тази статия?

Моля, изчакайте...

Тези добри хора помогнаха с написването на статията:

Illustration of hands

Помогнете

Развивайте и споделяйте своя опит с другите. Отговаряйте на въпроси и подобрете нашата база от знания.

Научете повече