How can I contact support if I can’t sign in to Mozilla VPN

Mozilla VPN Mozilla VPN Ti ṣàfikún kẹ́hìn: 10/23/2023 8% of users voted this helpful
Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

If you are unable to sign in:

 1. Open Mozilla VPN and click Get help on the top right-hand side of the screen.
  Get Help MZ VPN
 2. Click Contact support.
  Contact support VPN app
 3. Complete the Contact support form, where you'll be asked to provide your email address and additional information about your problem.
  Contact support form
 4. Click Submit to complete your request.
  Contact support form VPN 2


Related articles

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́?

Jọ̀wọ́ dúró...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More