Change primary email address on Firefox Accounts

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

Firefox Accounts now lets you change your primary email address if you have two emails registered.

Note:If you only one email registered, you will need to add a secondary email address first, then you can change it to your primary address.Add a secondary email address to Firefox Accounts.
 1. Click the Firefox Account icon in the toolbar.

  syncavatar logged out
 2. Click the Manage account link next to your avatar.
 3. Click the Change… button next to Secondary email.
 4. Click the Make primary button next to your desired primary email.
 1. Open Firefox and make sure you are signed in to Sync (click the menu button new fx menu Fx57Menu and look for your email address or user name instead of "Sign in to Sync").
 2. In the menu, click your email address or user name to open the Firefox Account panel in the OptionsPreferences tab.
 3. Click the Manage account link next to your avatar.
 4. Click the Change… button next to Secondary email.
 5. Click the Make primary button.
// These fine people helped write this article:Tonnes, Michele Rodaro, TyDraniu, rfkelly, Joni, Cécile, xyyu.chn. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla