64-bit Firefox crashes with Citrix's XenApp VM

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

64-bit Firefox hangs or crashes on Citrix XenApp 7.13 VDA because Citrix XenApp’s API hooks are not compatible with 64-bit Firefox. Here are some solutions you can try.

How can I fix the problem?

You can work around the problem by disabling XenApp’s API hooks for Firefox executable filenames “firefox.exe” and “plugin-container.exe”. See this Citrix support article for instructions.

What is the long term solution?

Citrix has fixed this crash in XenApp version 7.14 (Citrix issue #LC6982).

For more information, see:

// These fine people helped write this article:Joni. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla