จัดการการตั้งค่าและส่วนเสริม

Display and appearance

Learn how to change your toolbar, font sizes and browser colors

  • ฉันจะปรับแต่งแถบเครื่องมือได้อย่างไร แถบเครื่องมือ Firefox ได้ให้การเข้าถึงคุณสมบัติทั่วไปได้อย่างง่ายดาย บทความนี้อธิบายวิธีการปรับแต่แถบเครื่องมือเพื่อให้การใช้ Firefox เป็นไปในแบบที่คุณต้องการ

ในภาษาอังกฤษ