ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

Keep your information safe from prying eyes with the latest privacy and security features.

  • Cookies and cache Control the information that Firefox saves
  • การดูเว็บแบบส่วนตัว บทความนี้อธิบายถึงคุณสมบัติ "การดูเว็บแบบส่วนตัว" ที่จะทำให้คุณท่องอินเทอร์เน็ตโดยที่ Firefox จะไม่จำข้อมูลที่เกี่ยวกับเว็บที่คุณได้เยี่ยมชม

ในภาษาอังกฤษ