ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยจากการสอดส่องด้วยคุณลักษณะเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยล่าสุด

การดูเว็บแบบส่วนตัว

บทความนี้อธิบายถึงคุณสมบัติ "การดูเว็บแบบส่วนตัว" ที่จะทำให้คุณท่องอินเทอร์เน็ตโดยที่ Firefox จะไม่จำข้อมูลที่เกี่ยวกับเว็บที่คุณได้เยี่ยมชม

ในภาษาอังกฤษ

Illustration of hands

อาสาสมัคร

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More