మీ అభిరుచుల జాడతెలుసుకోడానికి వెబ్‌సైట్లు ఉపయోగించే కుకీలను చేతనం, అచేతనం చెయ్యడం

ఈ వ్యాసం యొక్క గడువు తేదీ ముగిసి ఉండవచ్చు.

ఒక ముఖ్యమైన మార్పు ఈ ఆధారపడిన ఇంగ్లీష్ వ్యాసంకు జరిగి ఉండవచ్చు. ఈ పేజీ నవీకరించబడే వరకు, మీరు దీన్ని సహాయకరంగా ఉండవచ్చుl: Enable and disable cookies that websites use to track your preferences

కుకీలు అనేవి మీరు సందర్శించే వెబ్‌సైట్లు మీ కంప్యూటర్లో నిల్వ ఉంచే సైటు అభిరుచులు లేదా ప్రవేశ స్థితి వంటి సమాచారం. ఫైర్‌ఫాక్స్‌లో కుకీలను ఎలా చేతనం లేదా అచేతనం చేసుకోవాలో ఈ వ్యాసం వివరిస్తుంది.

నేను కుకీ అమరికలను ఎలా మార్చుకోగలను?

గమనిక: ఫైర్‌ఫాక్స్‌లో కుకీలు అప్రమేయంగానే చేతనమై ఉంటాయి.

మీ అమరికలను చూడటానికి లేదా మార్చుకోడానికి:

 1. మెనూ బొత్తం New Fx Menu Fx57Menu మీద నొక్కి ఎంపికలుఅభిరుచులు ఎంచుకోండి.
 2. Privacy పానెల్ ని ఎంచుకోండి .

 3. ఫైర్ఫాక్స్ రెడీ: కు చరిత్ర కోసం కస్టమ్ సెట్టింగులు ఉపయోగించండి.
  Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux customhistory38
 4. కుకీలను చేతనించడానికి సైట్ల నుండి కుకీలను అనుమతించువెబ్‌సైట్ల నుండి కుకీలను అనుమతించు టిక్కు చేయండి, అచేతనం చేయడానికి టిక్కు తీసివేయండి.
  PrivacyCookies Fx56CustomHistory-cookies Fx57CustomHistory
  • మీరు కుకీలతో సమస్యలను పరిష్కరించుకోడానికి చూస్తున్నట్లయితే, మూడవ-పక్ష కుకీలను అనుమతించు అనేది ఎప్పటికీవద్దు అని లేకుండా చూసుకోండి. మరింత సమాచారానికి, Disable third-party cookies in Firefox to stop some types of tracking by advertisers చూడండి.
 5. కుకీలను ఎంతకాలం భద్రపరచివుంచాలో ఎంచుకోండి:
  • ఎంతవరకు ఉంచాలి:
   కాలంచెల్లేంతవరకు: ప్రతీ కుకీ దాన్ని పంపిన సైటు నిర్ణయించిన గడువు తేదీ దాటిన తర్వాత తొలగించబడుతుంది.
   '
   నేను ఫైర్‌ఫాక్సును మూసివేసినప్పుడు
   : మీరు ఫైర్‌ఫాక్స్‌ను మూసివేసినప్పుడు మీ కంప్యూటర్లో నిల్వ చేయబడిన కుకీలు తొలగించబడతాయి.
 6. "about:preferences" పేజీని మూసివేయండి. మీ మార్పులు ఆటోమేటిక్‌గా భద్రమవుతాయి.
 1. మెనూ బొత్తం New Fx Menu Fx57Menu మీద నొక్కి ఎంపికలుఅభిరుచులు ఎంచుకోండి.
 2. అంతరంగికత & భద్రత ప్యానెలును ఎంచుకొని కుకీలు, సైటు డేటా విభాగానికి వెళ్ళండి.
 3. కుకీలను చేతనం చేసుకోడానికి వెబ్‌సైట్ల నుండి కుకీలను, సైటు డేటాను అనుమతించు (సిఫారసుచేయబడింది) ఎంచుకోండి. కుకీలను అచేతనం చేయడానికి, కుకీలను, సైటు డేటాను నిరోధించు (కొన్ని వెబ్‌సైట్లు పనిచేయకపోవచ్చు) ఎంచుకోండి.
  Fx60Settings-CookiesAndSiteData Fx61settings-CookiesAndSiteData
  • మీరు కుకీలతో సమస్యలను పరిష్కరించుకోడానికి చూస్తున్నట్లయితే, మూడవ-పక్ష కుకీలను అనుమతించు అనేది ఎప్పటికీవద్దు అని లేకుండా చూసుకోండి. మరింత సమాచారానికి, Disable third-party cookies in Firefox to stop some types of tracking by advertisers చూడండి.
 4. కుకీలను ఎంతకాలం భద్రపరచివుంచాలో ఎంచుకోండి:
  • ఎంతవరకు ఉంచాలి:
   కాలంచెల్లేంతవరకుకాలంచెల్లేంతవరకు: ప్రతీ కుకీ దాన్ని పంపిన సైటు నిర్ణయించిన గడువు తేదీ దాటిన తర్వాత తొలగించబడుతుంది.
   నేను ఫైర్‌ఫాక్సును మూసివేసినప్పుడునేను ఫైర్‌ఫాక్సును మూసివేసినప్పుడు: మీరు ఫైర్‌ఫాక్స్‌ను మూసివేసినప్పుడు మీ కంప్యూటర్లో నిల్వ చేయబడిన కుకీలు తొలగించబడతాయి.
 5. "about:preferences" పేజీని మూసివేయండి. మీ మార్పులు ఆటోమేటిక్‌గా భద్రమవుతాయి.
 1. మెనూ బొత్తం New Fx Menu Fx57Menu మీద నొక్కి ఎంపికలుఅభిరుచులు ఎంచుకోండి.
 2. అంతరంగికత & భద్రత ప్యానెలును ఎంచుకొని కుకీలు, సైటు డేటా విభాగానికి వెళ్ళండి.
  Fx63settings-AcceptCookies
 3. కుకీలను చేతనం చేసుకోడానికి వెబ్‌సైట్ల నుండి కుకీలను, సైటు డేటాను అనుమతించు ఎంచుకోండి. కుకీలను అచేతనం చేయడానికి, కుకీలను, సైటు డేటాను నిరోధించు ఎంచుకుని, నిరోధించాల్సిన రకం పక్కనున్న డ్రాప్-డౌన్ మెనును ఉపయోగించి ఏ రకం కుకీలను నిరోధించాలో ఎంచుకోండి.
 4. కుకీలను ఎంతకాలం భద్రపరచివుంచాలో ఎంచుకోండి:
  • ఎంతవరకు ఉంచాలి:
   కాలంచెల్లేంతవరకు: ప్రతీ కుకీ దాన్ని పంపిన సైటు నిర్ణయించిన గడువు తేదీ దాటిన తర్వాత తొలగించబడుతుంది.
   '
   ఫైర్‌ఫాక్సు మూసివేసినప్పుడు
   : మీరు ఫైర్‌ఫాక్స్‌ను మూసివేసినప్పుడు మీ కంప్యూటర్లో నిల్వ చేయబడిన కుకీలు తొలగించబడతాయి.
 5. "about:preferences" పేజీని మూసివేయండి. మీ మార్పులు ఆటోమేటిక్‌గా భద్రమవుతాయి.

వెబ్‌సైట్లు కుకీ దోషాలను చూపిస్తే

ఏదైనా వెబ్‌సైటు మీరు కుకీలను అంగీకరించడం లేదని దోష సందేశం చూపిస్తూంటే, వెబ్ సైట్లు చెప్పటానికి కుక్కీలు బ్లాక్ చేయబడ్డాయి - వాటిని అనుమతించు చూడండి.

// These fine people helped write this article:వీవెన్, Sumanth Damarla, Dinesh, చిలాబు. You can help too - find out how.

ఈ వ్యాసం ఉపయోగపడిందా? దయచేసి వేచివుండండి…

మొజిల్లా తోడ్పాటులో స్వచ్ఛందంగా తోడ్పడండి