రీసెట్ ఫైరుఫాక్సు-ఎఅసిల్య్ ఫిక్స్ మోస్ట్ ప్రొబ్లెమ్స్

ఈఫ్ యు'రే హవింగ్ ప్రొబ్లెమ్స్ విత్ ఫైరుఫాక్సు,రేసేట్టింగ్ ఇత్ కాన్ హెల్ప్.ది రీసెట్ ఫీచర్ ఫిక్షెస్ మెనీ ఇస్సుఎస్ బి రేస్తోరింగ్ ఫైరుఫాక్సు తో ఇత్స్ ఫ్యాక్టరీ డిఫాల్ట్ స్టేట్ వ్హిలె సేవింగ్ యువర్ ఎస్సెన్తిఅల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లికె బూక్మర్క్స్ అండ్ ఓపెన్ టాబ్స్.

రీసెట్ ఫైరుఫాక్సు తో ఇత్స్ డిఫాల్ట్ స్టేట్

 1. At the top of the Firefox window, click the Help menu and select Troubleshooting Information.At the top of the Firefox window, click the Firefox button, go over to the Help sub-menu and select Troubleshooting Information.On the menu bar, click the Help menu and select Troubleshooting Information.
  Reset Firefox 1 - WinXP Troubleshooting info - win Troubleshooting info - mac Troubleshooting info - lin
  If you're unable to access the Help menu, type about:support in your address bar to bring up the Troubleshooting information page.
 2. Click the Reset Firefox button in the upper-right corner of the Troubleshooting Information page.
  Reset Firefox 2 - WinXP Reset Firefox - Win - 1 Reset Firefox - Mac - 1 Reset Firefox - Lin - 1
 3. To continue, click Reset Firefox in the confirmation window that opens.To continue, click Reset Firefox in the confirmation sheet that slides down.
 4. Firefox will close and be reset. When it's done, a window will list the information that was imported. Click Finish and Firefox will open.Firefox will close and be reset. When it's done, a window will list the information that was imported. Click Done and Firefox will open.
 1. Click the menu button New Fx Menu and then click help Help-29 .
 2. From the Help menu choose Troubleshooting Information.
  If you're unable to access the Help menu, type about:support in your address bar to bring up the Troubleshooting information page.
 3. Click the Reset Firefox… button in the upper-right corner of the Troubleshooting Information page.
  Reset 29 Win Reset 29 Mac Reset 29 Lin
 4. To continue, click Reset Firefox in the confirmation window that opens.
 5. Firefox will close and be reset. When it's done, a window will list the information that was imported. Click Finish and Firefox will open.

వాట్ డస్ ది రీసెట్ ఫీచర్ డో?

అల్ అఫ్ యువర్ ఫైరుఫాక్సు సెట్టింగ్స్ అండ్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అరె స్టోర్డ్ ఇన్ అprofile folder. ది రీసెట్ ఫీచర్ వర్క్స్ బి క్రియేటింగ్ అ న్యూ ప్రొఫైల్ ఫోల్డర్ ఫర్ యు వ్హిలె సేవింగ్ ఇంపార్టెంట్ డేటా. ఫైరుఫాక్సు విల్ సేవ్ థెసె థింగ్స్ :

 • బూక్మర్క్స్
 • బ్రౌసింగ్ హిస్టరీ
 • పస్స్వోర్డ్స్
 • కుకీస్
 • వెబ్ ఫోరం ఆటో-ఫిల్ ఇన్ఫర్మేషన్
 • బూక్మర్క్స్
 • బ్రౌసింగ్ హిస్టరీ
 • పస్స్వోర్డ్స్
 • కుకీస్
 • వెబ్ ఫోరం ఆటో-ఫిల్ ఇన్ఫర్మేషన్
 • పర్సనల్ డిక్షనరీ
 • బూక్మర్క్స్
 • బ్రౌసింగ్ హిస్టరీ
 • పస్స్వోర్డ్స్
 • ఓపెన్ విండోస్,టాబ్స్ అండ్ ట్యాబు గ్రౌప్స్
 • కుకీస్
 • వెబ్ ఫోరం ఆటో-ఫిల్ ఇన్ఫర్మేషన్
 • పర్సనల్ డిక్షనరీ

థెసె ఐటమ్స్ సెట్టింగ్స్ విల్ బె రెమొవెద్ :

నోట్ యువర్ ఓల్డ్ ఫైరుఫాక్సు ప్రొఫైల్ విల్ బె ప్లచెద్ ఆన్ యువర్ డెస్క్టాపు ఇన్ అ ఫోల్డర్ నమెద్ "ఓల్డ్ ఫైరుఫాక్సు డేటా." ఈఫ్ ది రీసెట్ దిద్న్'త ఫిక్స్ యువర్ ప్రాబ్లం యు కాన్ రెస్తొరె సం అఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ నాట్ సవెద్ బి copying files to the new profile that was created. ఈఫ్ యు డాన్'త నీద ఠిస్ ఫోల్డర్ ఎనీ లొంగెర్యు, షౌల్ద్ డిలీట్ ఇత్ అస్ ఇత్ చొంతైన్స్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్..ఈ వ్యాసాన్ని పంచుకోండి: http://mzl.la/MnSTZB

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: DIKSHIT_UMK. You can help too - find out how.