నేను ఫైరుఫాక్సు యొక్క ఏ వెర్షన్ ఉపయోగిస్తున్నాను?

IOS యొక్క ఫైరుఫాక్సులో సరిక్రొత్త వెర్షన్ కు భద్రతా నవీకరణలను మరియు లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది.మీరు ఏ వెర్షన్ వాడుతున్నారో కనుగొనేందుకు ఈ దశలను అనుసరించండి:

  1. స్క్రీన్ ఎగువన టాబ్ చిహ్నాన్ని నొక్కండి.

    tab icon ios
  2. స్క్రీన్ దిగువన మెను బటన్ నొక్కండి మరియు సెట్టింగ్స్ చిహ్నాన్ని నొక్కండి. (మీరు మొదట తదుపరి మండలికి తుడమడం అవసరం ఉండవచ్చు.)

    మెను బటన్ చూడలేదా? మీరు ఫైర్ఫాక్సు యొక్క పాత వెర్షన్ లో ఉండవచ్చు. ఆప్ స్టోర్ ద్వారా తాజా వెర్షన్ ఫైర్ఫాక్స్ సెట్టింగ్స్ మెను లేదా నవీకరణ తెరవడానికి కాగ్వీల్ చిహ్నాన్ని నొక్కండి.
    settings ios
  3. అబౌట్ విభాగం వరకు క్రిందికి స్క్రోల్. వెర్షన్ సంఖ్య కనిపిస్తుంది.

// These fine people helped write this article:Dinesh. You can help too - find out how.

ఈ వ్యాసం ఉపయోగపడిందా? దయచేసి వేచివుండండి…

మొజిల్లా తోడ్పాటులో స్వచ్ఛందంగా తోడ్పడండి