అన్నీ ఉపయోగపడని కథనాలు!

యొక్క మొజిల్లా మద్దతు మీ భాషను మాట్లాడే తయారు చేద్దాము!

సహాయ కథనాలు ఇంకా మీ భాషలో అందుబాటులో ఉన్నాయి? మీరు వాటిని అనువాదం అద్భుతమైన జట్టు చేరాలనుకునే ? మీరు మీ భాషలో మిలియన్ల యూజర్లు సహాయం చేస్తుంది. ప్రెట్టీ వీరోచిత , కుడి?

నన్ను చేర్చుకోండి »

మీ భాష సహాయ కథనాలు అనువదించు

ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?అది ఎలా పని చేస్తుంది

1
ఒక వాలంటీర్ గా సైన్ అప్ చేయండి
2
మా డాక్యుమెంటేషన్ తనిఖీ
3
జస్ట్ మీ భాషలో వ్యాసాలు సవరించడానికి!
1 వ్యాసం అనువదించే మీ భాషలో వినియోగదారుల 1,000 ' సహాయపడుతుంది