பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பயர்பாக்ஸ் சிக்கல்களை சரிசெய்யவும்

பயர்பாக்ஸில் உள்ள பிரச்சனைகளை கீழே விவரிக்கப்படகின்ற முறைளை பின்பற்றுவதன் மூலம் தவிர்க்க முடியும்.இந்தப் படிகளை முயர்ச்சிக்கவும்,ஒரு வேலை இல்லையென்றால் அடுத்த ஒரு செல்ல,நீங்கள் எந்தக் கூடுதல் உதவி தேவை என்றால் எங்களிடம் a community of volunteers standing by.

_டிஓசி_


1.உங்கள் கணினியை மறுதொடக்கம் செய்யவும்

இவ்வாரு செய்வதன் மூலம் பிரச்சனைகளை தவிர்க்க முடியும் பின்பு மீண்டும் பயர்பாக்ஸை தொடங்கவும்.

2.உங்கள் குக்கீகள் மற்றும் கேச் துடைக்கவும்

இவ்வாரு செய்வதன் மூலம் இணைய பக்கங்களில் உள்ள பல பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாம்:

 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button, go over to the History menu and select Clear Recent History....On the menu bar, click on the Tools menu, and select Clear Recent History....At the top of the Firefox window, click on the Tools menu, and select Clear Recent History....
 2. In the Time Range to clear: drop-down, select Everything.
 3. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
 4. Select both Cookies and Cache.
 5. Click Clear Now.
 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button, go over to the History menu and select Clear Recent History....On the menu bar, click on the History menu, and select Clear Recent History....At the top of the Firefox window, click on the History menu, and select Clear Recent History....
 2. In the Time Range to clear: drop-down, select Everything.
 3. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
 4. Select both Cookies and Cache.
 5. Click Clear Now.
 1. Click the menu button New Fx Menu , choose History and select Clear Recent History....
 2. In the Time Range to clear: drop-down, select Everything.
 3. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
 4. Select both Cookies and Cache.
 5. Click Clear Now.
மேலும் விவரங்களுக்கு- Delete browsing, search and download history on Firefox.

3.பாதுகாப்பான முறையில் பயர்பாக்ஸ் மறுதொடக்கம்

அனைத்து நீட்சிகள் செயலிக்கச் செய்கிற இயல்புநிலை தீம் பயன்படுத்துகிறது,சரிசெய்தல் முறையில் வன்பொருள் முடுக்கம் சுழல்கிறது,மற்றும் இயல்புநிலை டூல்பார் அமைப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை,மற்ற விஷயங்களை பயன்படுத்துகிறது. பாதுகாப்பான முறையில் பயர்பாக்ஸை தொடங்க:

 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox button, go over to the Help menuOn the menu bar, click the Help menuAt the top of the Firefox window, click the Help menu and select Restart with Add-ons Disabled.... Firefox will start up with the Firefox Safe Mode dialog.
  Note: You can also start Firefox in Safe Mode by holding down the shift key while starting Firefox.holding down the option key while starting Firefox.quitting Firefox and then going to your Terminal and running: firefox -safe-mode
  You may need to specify the Firefox installation path (e.g. /usr/lib/firefox)
  Click the menu button New Fx Menu , click help Help-29 and select Restart with Add-ons Disabled.... Firefox will start up with the Firefox Safe Mode dialog.
  Note: You can also start Firefox in Safe Mode by holding down the shift key while starting Firefox.holding down the option key while starting Firefox.quitting Firefox and then going to your Terminal and running: firefox -safe-mode
  You may need to specify the Firefox installation path (e.g. /usr/lib/firefox)
 2. பயர்பாக்ஸ் பாதுகாப்பான முறையில் உரையாடல் செய்ய கிளிக் Start in Safe Mode.

பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்க்காக கட்டுரையை பார்த்து செய்முறைகளை பின்பற்றவும். The problem does not occur in Safe Mode

4.உங்கள் சொருகிகளை பழுதுசெய்ய

சில நேரங்களில் plugins (such as Adobe Reader, Flash, Java, Silverlight and QuickTime) பயர்பாக்ஸை பயன்பபடுத்தும் போது பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்.அதை சமீபத்திய பதிப்பின் மூலம் சரி செய்யலாம். சமீபத்திய சொருகு பதிப்புகளைப் பார்க்க எங்கள் Plugin Check page. ஏதாவது சமீபத்திய சொருகு காலாவதியாக இருந்தால் { பொத்தானை புதுப்பிக்கப்பட்டது } அதற்கான வழிமுறைகளை கிளிக் செய்து பின்பற்றவும். அனைத்து சொருகு பதிப்புகளையும் புதுப்பித்த பின்னர்

At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select ExitAt the top of the Firefox window, click on the File menu and then select ExitOn the menu bar, click on the Firefox menu and select Quit FirefoxAt the top of the Firefox window, click on the File menu and select Quit.

Click the menu button New Fx Menu and then click ExitQuit Close 29 .

மீண்டும் பயர்பாக்ஸை தொடங்கவும்.இன்னும் பிரச்சனை ஏற்ப்பட்டால் அனைத்து சொருகிகளையும் செயலிழுக்க செய்யவும்.

 1. பயர்பாக்ஸ் சாளரத்தின் மேல்,Firefox பொத்தானை கிளிக் செய்யவும்,மெனு பட்டியிலிருந்து, Tools கிளிக் செய்யவும் பயர்பாக்ஸ் சாளரத்தின் மேல்,Tools மெனுவை அழுத்தவும் , Add-onsகிளிக் செய்யவும். கூட்டுறுப்பு மேலாளர் தாவலை திறக்கும். மெனு பொத்தானை கிளிக் செய்யவும் New Fx Menu பிறகு Add-onsபட்டனை அழுத்தவும் . கூட்டுறுப்பு மேலாளர் தாவலை திறக்கும்.

 2. கூட்டுறுப்பு மேலாளர் தாவலில், Plugins குழு தேர்வு செய்யவும்.
 3. ஒவ்வொரு சொருகியையும் கிளிக் செய்து பின்னர் அதன் கீழ்த்தோன்றும் மெனுவில் உள்ளதை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 4. சொருகிகளை செயலிழுக்க செய்த பின்னர் உங்கள் பிரச்சனைகள் நடக்கிறதா என்று பாருங்கள்.

நடக்கவில்லை என்றால் Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems கட்டுரையைப் பார்த்து பிரச்சனைகளைக் குறைக்க கற்றுக் கொள்ளவும்.

5.பயர்பாக்ஸை மீண்டும் நிறுவவும்

சில நேரங்களில் திட்டக் கோப்புகளைக் கொண்டு பயர்பாக்ஸ் பிரச்சனைகளை சரி செய்ய முடியும். பின்வரும் செயல்முறைகளை பின்பற்றி பயர்பாக்ஸை மீண்டும் நிறுவவும். இவ்வாறு செய்தால் Firefox profile உங்கள் தரவுகளை (such as bookmarks and passwords),அழிக்காது ஏனென்றால் அது வேறு இடத்தில் உள்ளது. குறிப்பு}"" </div>

நீங்கள் இந்த வழிமுறைகளை வேறு உலாவியில் அச்சிட அல்லது பார்க்கவும்

 1. சமீபத்திய உத்தியோகப்பூர் பதிப்பை பதிவிறக்க

mozilla.org.

 1. வெளியேறு பயர்பாக்ஸ்:

  At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select ExitAt the top of the Firefox window, click on the File menu and then select ExitOn the menu bar, click on the Firefox menu and select Quit FirefoxAt the top of the Firefox window, click on the File menu and select Quit.

  Click the menu button New Fx Menu and then click ExitQuit Close 29 .

 2. Uninstall Firefox from your computer.
 3. இயல்பாகவே வேறு ஒரு இடத்தில் இருக்கும் பயர்பாக்ஸ் திட்டம் கோப்புறையை நீக்கவும்.
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

நீக்குதல் பயர்பாக்ஸ்-விண்டோசில் ஃபயர்பாக்ஸை நிறுவும் முறை for instructions.

 1. சமீபத்திய உத்தியோகப்பூர் பதிப்பை பதிவிறக்க

mozilla.org.

 1. வெளியேறு பயர்பாக்ஸ் :

  At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select ExitAt the top of the Firefox window, click on the File menu and then select ExitOn the menu bar, click on the Firefox menu and select Quit FirefoxAt the top of the Firefox window, click on the File menu and select Quit.

  Click the menu button New Fx Menu and then click ExitQuit Close 29 .

 2. Uninstall Firefox from your computer இருந்து கண்டுபிடிப்பானில் பயன்பாடுகள் கோப்புறையில் திறந்து குப்பைக்கு பயர்பாக்ஸ் பயன்பாடு இழுப்பதன் மூலம் .
 3. மீண்டும் பயர்பாக்ஸ் நிறுவு பயர்பார்க்க வழிமுறைகளை பார்க்கவும்.
 1. சமீபத்திய உத்தியோகப்பூர் பதிப்பை பதிவிறக்க

mozilla.org.

 1. வெளியேறு பயர்பாக்ஸ் :

  At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select ExitAt the top of the Firefox window, click on the File menu and then select ExitOn the menu bar, click on the Firefox menu and select Quit FirefoxAt the top of the Firefox window, click on the File menu and select Quit.

  Click the menu button New Fx Menu and then click ExitQuit Close 29 .

 2. நீக்குதல் பயர்பாக்ஸ்-நீங்கள் வலிமையுள்ள தொகுப்பு மேலாலர் நிறுவி இருந்தால்,அதே வழியில் அதனை நீக்க வேண்டும்.

விரிவாக பார்க்க. லினக்ஸ் மீது பயர்பாக்ஸ் நிறுவ நீங்கள் பைனரி தொகுப்பை நிறுவி இருந்தால் Firefox download page உங்கள் தொடக்க அடைவில் சென்று "பயர்பாக்ஸ்" தொகுப்பை நீக்கவும்.

 1. செய்முறைகளைப் பார்த்து பயர்பாக்ஸை மீண்டும் நிறுவவும்.

இப்பொழுது பயர்பாக்ஸை தொடங்கி பிரச்சனைகள் சரியாகி உள்ளதா என்று பாருங்கள் இல்லையெனில் அடுத்த பழதுபார்க்கும் முறையை கடைப்பிடிக்கவும்.

6.பயர்பாக்ஸ் மீட்டமை

"பயர்பாக்ஸ் மீட்டமை" உங்கள் முக்கியமான தகவல்களை சேமிக்கும் போது பயர்பாக்ஸ் கடைகள் உங்கள் புக்மார்க்ஸ், கடவுசொற்கள் மற்றும் பிற பயனர் தகவல்களை அதன் இயல்பான நிலையை மீட்பதன் மூலம் பல பிரச்சனையை சரிசெய்ய முடியும்.

Note: When using the refresh feature, your bookmarks, browsing history, open tabs, windows, passwords, cookies and web form auto-fill information will be saved. However, your extensions and themes will be removed and your preferences will be reset.When using the reset feature, your bookmarks, browsing history, open tabs, windows, passwords, cookies and web form auto-fill information will be saved. However, your extensions and themes will be removed and your preferences will be reset.When using the reset feature, your bookmarks, browsing history, passwords, cookies and web form auto-fill information will be saved. However, your extensions and themes will be removed; open tabs, windows and tab groups will not be saved; and your preferences will be reset. Learn more.
 1. Click this Refresh Firefox button directly, if you are viewing this page in Firefox.
  This won't work if you are using a different browser or on a mobile device.
 2. To continue, click Refresh Firefox in the confirmation window that opens.
 3. Firefox will close to refresh itself. When finished, a window will list your imported information. Click Finish and Firefox will open.

Note: There's also a Refresh Firefox button in the Firefox Safe Mode window, if you can't start Firefox normally. If you are unable to find the Refresh Firefox button on your version of Firefox, you can also do a manual refresh by creating a new profile. See instructions on how to create a new profile.

6.பயர்பாக்ஸ் புதுப்பிக்க

"பயர்பாக்ஸ் புதுப்பிக்க" உங்கள் முக்கியமான தகவல்களை சேமிக்கும் போது பயர்பாக்ஸ் கடைகள் உங்கள் புக்மார்க்ஸ், கடவுசொற்கள் மற்றும் பிற பயனர் தகவல்களை அதன் இயல்பான நிலையை மீட்பதன் மூலம் பல பிரச்சனையை சரிசெய்ய முடியும்.

7.ஒரு புதிய பயர்பாக்ஸ் சுயவிவரத்தை உருவாக்கு

சுயவிவரத்தை உருவாக்குவது பொதுவான சரிசெய்வது போல தான். மற்றும் மீட்டமை/புதுபிக்க முடியாது. பார்க்கவும்[[See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1180419-->]] சில நேரங்களில் profile folder (such as bookmarks and browsing history)உங்கள் பயர்பாக்ஸில் உள்ள கோப்புகள் அத்தியாவசிய தகவல் மீட்டமை/புதப்பிக்கானவை. அவை பெரியபிரச்சனையை உண்டாக்காது. பழைய பயர்பாக்ஸ் தரவு இல்லாத ஒரு புது பயர்பாக்ஸை உருவாக்கவும் பார்க்வும் உருவாக்க செய்தது மேலாளர் பயன்படுத்த மற்றும் பயர்பாக்ஸ் சுயவிவரங்களை நீக்க வழிமுறைகளை.

பிற தீர்வுகள்

அனைத்து சரி செய்யும் வேலைகளை முயற்ச்சி செய்த பின்னரும் பிரச்சனை தொடர்ந்தால் அது வன்பொருள்/மென்பொருளில் உள்ள பிரச்சனை.

இந்த பிரிவு நடவடிக்கை மூலம்- படி அறிவுறுத்தல்கள் கொண்டிருக்கும் இல்லை . இந்த தீர்வுகள் எந்த பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு , தொடர்பான ஆவணங்களை சரிபார்க்கவும் . { /note}

உங்கள் இணைய பாதுகாப்பு மென்பொருள் மோதல்கள் சரிபார்க்கவும்

சில இணைய பாதுகாப்பு மென்பொருள்(including antivirus, antispyware, and firewall programs) திறந்து வலைத்தளங்கள், விபத்துக்கள், மற்றும் இன்னும் அதை தடுப்பது உட்பட பயர்பாக்ஸ் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும் . பெரும்பாலும் நீங்கள் , இந்த திட்டம் அமைப்புகளை திறக்க முடியும் அனுமதி அல்லது நம்பகமான திட்டங்கள் என்ற பட்டியலில் இருந்து பயர்பாக்ஸ் நீக்க மற்றும் அதை மீண்டும் கண்டறியப்பட வேண்டும் மற்றும் விஷயங்களை மீண்டும் வேலை தொடங்க வேண்டும். ' உங்கள் நிரல் பட்டியலில் இருந்தால் மணிக்கு கட்டுரை , நீங்கள் எப்படி அதை சரியாக மறுகட்டமைத்தால் குறிப்பிட்ட வழிமுறைகளை பெற முடியும் Firewall களை கட்டமைக்கவும் அப்போது தான் Firefox இணையத்தை அணுக முடியும் அணுக முடியும் கட்டமைக்க".

வைரஸ்கள் மற்றும் ஸ்பைவேர் உங்கள் கணினியை ஸ்கேன்

குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில், நீங்கள் வைரஸ்கள், ஸ்பைவேர், அல்லது மற்ற தீம்பொருள் உங்கள் கணினியை ஸ்கேன் வேண்டும் . இந்த இலவச தீம்பொருள் அகற்றுதல் கருவிகள் அடிக்கடி பயனுள்ளதாக இருக்கும்

If you need more help removing malware, see தீம்பொருள் ஏற்படும் பயர்பாக்ஸ் சிக்கல்களைத் தீர்க்கவும்.


பிழைகள் உங்கள் வன் மற்றும் RAM பாருங்கள்

உங்கள் கணினியின் வன் அல்லது RAM ஒரு பிரச்சனை இயங்கும் இருந்து பயர்பாக்ஸ் தடுக்க அல்லது அது மீண்டும் மீண்டும் செயலிழக்க செய்யலாம். இங்கே சோதனை வழிமுறைகளை அல்லது கருவிகள் உள்ளன:"""பயர்பாக்ஸ் - இருந்து [ http://kb.mozillazine.org/Standard_diagnostic_-_பயர்பாக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டறியும் தகவல் அடிப்படையில்- (mozillaZine KB)]

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: Ramanathan.A. You can help too - find out how.