Vymazanie histórie prehliadania, cookies a uložených údajov na Firefox OS

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Popri tom ako prehliadate web, váš prehliadač si ukladá veľa nápomocných informácií o stránkach, ktoré ste navštívili.

Tento článok popisuje ako vymazať históriu prehliadania, cookies a uložené údaje.

Vymazanie histórie prehliadania

Túto funkciu použite ak chcete, aby Firefox zabudol na stránky, ktoré ste navštívili.

 1. Otvorte prehliadač Firefox.
 2. Ťuknite na kartu hneď vedľa adresného riadku.
  browser-tab
 3. Ťuknite na ikonu gear iconfxos gear.
 4. Ťuknite na tlačidlo Vymazať históriu prehliadania a potom na tlačidlo OK

Vymazanie súborov cookies a uložených údajov

Táto funkcia vymaže údaje, ktoré si stránky uložili pri vašej návšteve, vrátane vašich vlastných nastavení stránky.

 1. Otvorte prehliadač Firefox.
 2. Ťuknite na kartu hneď vedľa adresného riadku.
  browser-tab
 3. Ťuknite na ikonu gear iconfxos gear.
 4. Ťuknite na tlačidlo Vymazať cookies a uložené údaje a potom na OK.

Vymazanie histórie prehliadania

Túto funkciu použite ak chcete, aby Firefox zabudol na stránky, ktoré ste navštívili.

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite na Nastavenia
 2. Ťuknite na "Súkromie pri prehliadaní".
 3. Ťuknite na tlačidlo Vymazať históriu prehliadania.
 4. Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo Vymazať.

Vymazanie súborov cookies a uložených údajov

Táto funkcia vymaže údaje, ktoré si stránky uložili pri vašej návšteve, vrátane vašich vlastných nastavení stránky.

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite na Nastavenia
 2. Ťuknite na "Súkromie pri prehliadaní".
 3. Ťuknite na tlačidlo Vymazať cookies a uložené údaje.
 4. Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo Vymazať.

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Zapojte sa

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Ďalšie informácie