Template:computercode

 1. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu Fx57Menu a vyberte Možnosti.
 2. Kliknite na panel Synchronizácia.
 3. Kliknite na tlačidlo Nastaviť Firefox Sync.
  Sync Setup 1
 4. Kliknite na tlačidlo Pripojiť, ktoré sa nachádza pod Už mám účet Firefox Sync. Zobrazí sa vám kód na pridanie tohto počítača.
  Comp Code
 1. V hornej časti okna Firefoxu kliknite na tlačidlo Firefoxkliknite na ponuku Nástroje a zvoľte Nastaviť službu Sync. Zobrazí sa vám okno Nastavenie Firefox Sync.
 2. Kliknite na tlačidlo Už mám účet.
 3. Zobrazí sa vám kód na pridanie tohto počítača.
  Pair - Win
 1. V ponuke kliknite na Nástroje a zvoľte Nastaviť službu Sync. Zobrazí sa vám okno Nastavenie Firefox Sync.
 2. Kliknite na tlačidlo Už mám účet.
 3. Zobrazí sa vám kód na pridanie tohto počítača.
  Pair - Mac
 1. V hornej časti okna Firefoxu kliknite na ponuku Nástroje a zvoľte Nastaviť službu Sync. Zobrazí sa vám okno Nastavenie Firefox Sync.
 2. Kliknite na tlačidlo Už mám účet.
 3. Zobrazí sa vám kód na pridanie tohto počítača.
  Pair - Lin
// Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: kusavica. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.
Prispievateľ podpory Mozilla