Prehrávanie DRM obsahu vo Firefoxe

DRM (Digital Rights Managment - Správa digitálnych práv) je technológia, ktorá umožňuje webovým poskytovateľom zvukového a obrazového obsahu vynútiť si, aby bolo s nimi poskytovaným obsah narábané len v súlade s ich podmienkami. Táto technológia môže obmedziť vaše možnosti manipulácie s daným obsahom. Zatiaľ čo je niektorý obsah chránený technológiou DRM možné prehrať pomocou zásuvného modulu Adobe Flash alebo Microsoft Silverlight, mnoho služieb prechádza na HTML5 video, ktoré vyžaduje iný DRM mechanizmus, takzvaný modul na dekódovanie obsahu (Content Decryption Module, CDM).

Prehrávanie DRM obsahu vo Firefoxe

Vo Firefoxe 51 a starších verziách podporuje Firefox v systéme Windows prehrávanie HTML5 obrazového a zvukového obsahu chráneného technológiou DRM pomocou modulu na dekódovanie obsahu Primetime od Adobe Systems. Tento modul na dekódovanie obsahu implementuje systém DRM ochrany nazývaný Adobe Primetime, ktorý bol predtým dostupný cez zásuvný modul Adobe Flash. Firefox 47 a novší (pre počítače) podporuje taktiež aj modul Widevine od spoločnosti Google.

Firefox v predvolenom nastavení automaticky prevezme a povolí modul na dekódovanie obsahu Google Widevine a Adobe Primetime, aby tak poskytol používateľom čo najbezproblémovejšie prehrávanie obsahu na stránkach, ktoré vyžadujú DRM.Firefox v predvolenom nastavení automaticky prevezme a povolí modul na dekódovanie obsahu Google Widevine, aby tak poskytol používateľom čo najbezproblémovejšie prehrávanie obsahu na stránkach, ktoré vyžadujú DRM.Firefox v predvolenom nastavení preberie a povolí modul na dekódovanie obsahu Google Widevine na vyžiadanie, s povolením používateľa, aby tak poskytol používateľom čo najbezproblémovejšie prehrávanie obsahu na stránkach, ktoré vyžadujú DRM. Modul na dekódovanie obsahu beží v sandboxe a pri jeho spustení je používateľ informovaný. Modul na dekódovanie obsahu je možné zakázať a znemožniť tak aj jeho budúce aktualizácie. Po jeho zakázaní nemusia stránky využívajúce tento typ DRM fungovať správne.

Niektoré stránky môžu používať DRM, ktoré nie je modulom na dekódovanie obsahu Google Widevinemodulom na dekódovanie obsahu Google Widevine a Adobe Primetime podporované. Na zobrazovanie tohto obsahu môže byť vyžadovaný zásuvný modul od tretej strany, napríklad Microsoft Silverlight.

Podpora pre všetky zásuvné moduly NPAPI s výnimkou Flashu skončila 7. marca 2017 s vydaním Firefoxu 52. Viac informácií nájdete na tejto stránke a v tomto článku.

Podpora pre všetky zásuvné moduly NPAPI s výnimkou Flashu bola ukončená s príchodom Firefoxu 52. Viac informácií nájdete na tejto stránke a v tomto článku.

Zakázanie modulu na dešifrovanie obsahu Widewine bez jeho odinštalovania

Zakázanie modulu na dekódovanie obsahu Primetime v Správcovi doplnkov zabraňuje jeho spusteniu a sťahovaniu jeho aktualizácií. Zakážete ho nasledovným spôsobom:

 1. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57menu . V ponuke kliknite na Fx57Addons-icon Doplnky a následne zvoľte Zásuvné moduly.
 2. Nájdite Modul Widevine poskytnutý spoločnosťou Google Inc. na dešifrovanie obsahu a v rozbaľovacej ponuke kliknite na Nikdy neaktivovať.

Môžete sa stretnúť so stránkami, na ktorých sa ich obsah bez povoleného modulu Widevine neprehrá. Vždy môžete Widevine opäť aktivovať zvolením možnosti Vždy aktivovať v ponuke vedľa textu Modul Widevine poskytnutý spoločnosťou Google Inc. na dešifrovanie obsahu.

Zakázanie modulu na dekódovanie obsahu Primetime bez jeho odinštalovania

Zakázanie modulu na dekódovanie obsahu Primetime v Správcovi doplnkov zabraňuje jeho spusteniu a sťahovaniu jeho aktualizácií. Zakážete ho nasledovným spôsobom:

 1. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57menu . V ponuke kliknite na Fx57Addons-icon Doplnky a následne zvoľte Zásuvné moduly.
 2. Nájdite Modul na dekódovanie obsahu Primetime od Adobe Systems a v rozbaľovacej ponuke kliknite na Nikdy neaktivovať.

Môžete sa stretnúť so stránkami, na ktorých sa ich obsah bez povoleného modulu na dekódovanie Primetime neprehrá. Vždy môžete Primetime opäť aktivovať zvolením možnosti Vždy aktivovať v ponuke vedľa textu Modul na dekódovanie obsahu Primetime od Adobe Systems, Incorporated.

Zakázanie prehrávania modulu na dekódovanie obsahu a jeho odinštalácia

Máte možnosť úplne zakázať prehrávanie HTML obsahu s DRM ochranou. Okamžite po zakázaní Firefox vymaže všetky stiahnuté moduly na dekódovanie obsahu z vášho pevného disku, prestane ich v budúcnosti preberať a zakáže prehrávanie DRM obsahu. Toto sa vzťahuje len na HTML5 zvukové a obrazové súbory chránené technológiou DRM. Návod na úplné zakázanie HTML5 obsahu chráneného technológiou DRM:

 1. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu Fx57Menu a vyberte Možnosti.
 2. Kliknite na panel Obsah.Na paneli Všeobecné prejdite do sekcie Súbory a aplikácie.Na paneli Všeobecné prejdite do sekcie Obsah chránený pomocou Digital Rights Management (DRM).
 3. Zrušte zaškrtnutie možnosti Prehrávať obsah DRMPrehrávať obsah chránený pomocou DRM.
Poznámka:Stále budete môcť prehrávať obsah vyžadujúci DRM ochranu, ktoré vyžadujú NPAPI zásuvné moduly Adobe Flash alebo Microsoft Silverlight (ak ich máte nainštalované a povolené). Možnosť Prehrávať obsah DRMPrehrávať obsah chránený pomocou DRM kontroluje iba prehrávanie cez HTML5, nie cez zásuvné moduly.

Môžete naraziť na stránky pri ktorých nebude bez povoleného prehrávania DRM obsahu možné prehrávať obsah. Prehrávanie obsahu chráneného technológiou DRM môžete kedykoľvek opäť povoliť: kliknite na MožnostiMožnosti a na paneli Obsahna paneli Všeobecné, v sekcii Súbory a aplikáciena paneli Všeobecné, v sekcii Obsah chránený pomocou Digital Rights Management (DRM) zaškrtnite políčko Prehrávať obsah DRMPrehrávať obsah chránený pomocou DRM. Po zaškrtnutí bude prehrávanie HTML5 obsahu chráneného technológiou DRM povolené a moduly Google Widevine a Adobe Primetime sa automaticky prevezmú.modul Google Widevine sa automaticky prevezme.

Podporované platformy

Google Widevine

 • Windows Vista a novší
 • Mac OS X 10.9 a novší
 • x86 a x64 Linux

Adobe Primetime

 • Windows Vista a novší

Podobné možnosti zakázania budú poskytnuté aj na všetkých nových platformách, na ktorých bude Firefox podporovať DRM.

// Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: kusavica. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Prispievateľ podpory Mozilla