Nastavenia pripojenia vo Firefoxe

Vaša organizácia alebo poskytovateľ internetového pripojenia vám môže ponúknuť alebo od váš vyžadovať využitie proxy servera. Proxy server funguje ako sprostredkovateľ medzi vašim počítačom a internetom. Zachytáva všetky požiadavky odosielané na internet a ak môže, odpovedá na ne zo svojej vyrovnávacej pamäte. Proxy servery sú tiež používané na zlepšenie výkonu, filtrovanie požiadaviek a skrývaniu vášho počítača pred prostredím internetu. Tým získavate vyššiu bezpečnosť. Proxy servery sú často súčasťou firemných firewallov.

Pripojenie vo Firefoxe môžete nastaviť týmto spôsobom:

 1. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu Fx57Menu a vyberte Možnosti.
 2. Vyberte panel Spresnenie a kliknite na kartu Pripojenie. Na paneli Všeobecné prejdite do sekcie Nastavenie pripojenia.
 3. Kliknite na Nastavenia…. Otvorí sa vám dialógové okno Nastavenie pripojenia.
  Fx55ConnectionSettingsDialog Fx56ConnectionSettingsDialog Fx57ProxySettings
 • Nepoužívať server proxy: Toto nastavenie vyberte, ak nechcete používať proxy server.
 • Automatická detekcia nastavení tejto siete: Toto nastavenie vyberte, ak chcete, aby Firefox automaticky detegoval proxy nastavenia danej siete.
 • Použiť systémové nastavenia serverov proxy: Toto nastavenie vyberte, ak chcete použiť proxy nastavenia konfigurované pre váš operačný systém.
 • Ručné nastavenie serverov proxy: Toto nastavenie vyberte, ak máte zoznam jedného alebo viacerých proxy serverov. Konfiguračné informácie si vyžiadajte od svojho systémového administrátora. Každé proxy vyžaduje hostiteľské meno a číslo portu.
  • Ak je pre všetky služby použité rovnaké hostiteľské meno a číslo portu, zaškrtnite možnosť Použiť tento server proxy pre všetky protokoly.
  • Nepoužívať proxy pre: Zoznam adries, pre ktoré nebude proxy server použitý. Použite <local> ak nechcete použiť proxy server pre všetky hostiteľské mená, ktoré neobsahujú bodky.
 • Adresa URL pre automatické nastavenie serverov proxy: Toto nastavenie vyberte, ak máte konfiguračný súbor (súbor .pac). Zadajte URL a kliknite na OK.
  • Obnoviť: Tlačidlo Obnoviť načíta práve dostupné konfigurácie proxy.
Poznámka: V dialógovom okne Nastavenie pripojenia uvidíte taktiež rozšírenia, ktoré kontrolujú, ako sa Firefox pripája na internet. Tieto rozšírenia môžete zakázať kliknutím na tlačidlo Zakázať rozšírenie.
// Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: kusavica. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Prispievateľ podpory Mozilla