Klávesové skratky prehliadača Firefox

Toto je zoznam najčastejšie používaných klávesových skratiek v prehliadači Mozilla Firefox. Ak máte v GNOME povolený štýl úpravy skratiek Emacs, tieto budú pracovať aj v Firefoxe. Ak nastane konflikt s predvolenými klávesovými skratkami (ako napr. Ctrl + K), Emacsová skratka je uprednostnená, ak fokus je v rámci textového poľa (ktoré zahŕňa panely Adresa a Vyhľadávanie). V týchto prípadoch by ste mali použiť alternatívnu klávesovú skratku z tohto zoznamu.

Poznámka: Klávesové skratky Firefoxu môžete upraviť prostredníctvom rozšírenia Saka key. Môžete si taktiež vytvoriť klávesovú skratku pre Firefox. Postup nájdete na stránkach Applu.

Navigácia

Príkaz Klávesová skratka
Naspäť Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Dopredu Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
Domov Alt + Homeoption + home
Otvoriť súbor Ctrl + Ocommand + O
Obnoviť F5
Ctrl + Rcommand + R
Obnoviť (prepísať vyrovnávaciu pamäť) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Zastaviť Esc
command + .

Práve zobrazená stránka

Príkaz Klávesová skratka
Posunúť sa nižšie Page Downfn +
Posunúť sa vyššie Page Upfn +
Shift + Space bar
Prejsť na koniec stránky End
command +
Prejsť na začiatok stránky Home
command +
Presunúť sa na ďalší rámec F6
Presunúť sa na predchádzajúci rámec Shift + F6
Tlačiť Ctrl + Pcommand + P
Uložiť stránku ako Ctrl + Scommand + S
Lupa - Priblížiť Ctrl + +command + +
Lupa - Vzdialiť Ctrl + -command + -
Lupa- Obnoviť Ctrl + 0command + 0

Úpravy

Príkaz Klávesová skratka
Kopírovať Ctrl + Ccommand + C
Vystrihnúť Ctrl + Xcommand + X
Odstrániť Deldelete
Prilepiť Ctrl + Vcommand + V
Prilepiť (neformátovaný text) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Znovu Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Vybrať všetko Ctrl + Acommand + A
Späť Ctrl + Zcommand + Z

Vyhľadávanie

Príkaz Klávesová skratka Poznámka
Hľadať Ctrl + Fcommand + F
Hľadať znova F3
Ctrl + Gcommand + G
Hľadať predchádzajúce Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Rýchle vyhľadávanie v odkazoch '
Rýchle vyhľadávanie /
Zatvoriť vyhľadávaciu lištu Esc - ak je panel vyhľadávania aktívny
Prechod do vyhľadávacieho panela Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
Rýchle prepínanie medzi vyhľadávacími modulmi Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
- ak je panel vyhľadávania aktívny
Zobraziť ponuku na prepnutie, pridanie alebo správu vyhľadávacích modulov Alt +
Alt +
F4
option +
option +
command + option + F
- ak je panel vyhľadávania aktívny

Okná a karty

Viac informácií si môžete prečítať v článku Prehliadanie na kartách.
Niektoré z týchto klávesových skratiek vyžadujú, aby bola aktívna karta v režime "in focus". V súčasnosti jediný spôsob ako to dosiahnuť, je stlačením tlačidielAlt + Dcommand + L zvoliť panel s adresou, a potom stlačiť dvakrát Shift + Tab.
Príkaz Klávesová skratka
Zavrieť aktívnu kartu (okrem pripnutej karty) Ctrl + Wcommand + W
Zavrieť okno Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Ukončiť prehliadačUkončiť prehliadač Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q Presunúť aktívnu kartu doľava Ctrl + Shift + Page Up
Presunúť aktívnu kartu doprava Ctrl + Shift + Page Down
Presunúť aktívnu kartu na začiatok Ctrl + Homecommand + home
Presunúť aktívnu kartu na koniec Ctrl + Endcommand + end
Stlmiť/zapnúť zvuk Ctrl + M
Nová karta Ctrl + Tcommand + T
Nové okno Ctrl + Ncommand + N
Nové okno v režime Súkromné prehliadanie Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Nasledujúca karta Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
Otvoriť adresu na novej karte
(z panela s adresou alebo panela Vyhľadávanie)
Alt + Enteroption + return - z navigačného alebo vyhľadávacieho panelu
Predchádzajúca karta Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Obnoviť naposledy zatvorenú kartu Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Obnoviť naposledy zatvorené okno Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Výber karty (1 do 8) Ctrl + 18command + 18Alt + 18
Vybrať poslednú kartu Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Presunúť URL adresu v paneli s adresou naľavo alebo napravo (ak sa kurzor nachádza v paneli s adresou) Ctrl + Shift + Xcommand + Shift + X

História

Príkaz Klávesová skratka
Zobraziť bočný panel História Ctrl + H
Okno Archív (História) Ctrl + Shift + H
Vymazať nedávnu históriu Ctrl + Shift + Del

História

Príkaz Klávesová skratka
Zobraziť bočný panel História command + shift + H
Vymazať nedávnu históriu command + shift + delete

Záložky

Príkaz Klávesová skratka
Pridať všetky karty medzi záložky Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Pridať medzi záložky Ctrl + Dcommand + D
Bočný panel Záložky Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Okno archív (Záložky) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Nástroje

|
Príkaz Klávesová skratka
Správca preberania súborov Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Správca doplnkov Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Prepnúť vývojárske nástroje F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Webová konzola Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Prieskumník stránok Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Ladenie (Debugger) Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Editor štýlov Shift + F7
Nástroj na profilovanie Shift + F5
Sieťová aktivita Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Panel nástrojov Vývojár Shift + F2
Režim Responsive Design Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Editor JavaScriptu (Scratchpad) Shift + F4
Zdrojový kód stránky Ctrl + Ucommand + U
Konzola prehliadača Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J

Prehliadač PDF dokumentov

Príkaz Klávesová skratka Poznámka
Nasledujúca strana N alebo J alebo
Predchádzajúca strana P alebo K alebo
Priblížiť Ctrl + +command + +
Vzdialiť Ctrl + -command + -
Automatická veľkosť Ctrl + 0command + 0 - v režime na celú obrazovku
Otočiť v smere hodinových ručičiek R
Otočiť proti smeru hodinových ručičiek shift + R
Prepnúť do prezentačného módu Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Zapnúť nástroj "ruka" H
Zamerať vstupné pole čísla stránky Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Rôzne

Príkaz Klávesová skratka
Doplniť doménu .com Ctrl + Enter
Odstrániť vybranú položku automatického dopĺňania Del
Režim Na celú obrazovku F11
Prepnúť Hlavnú ponuku (ak nie je zobrazená) Alt alebo F10Alt (KDE) alebo F10 (GNOME)
Zapnúť zobrazenie Čítačka Ctrl + Alt + RF9
Prehliadanie pomocou klávesnice F7
Označenie panela s adresou F6
Alt + D
Ctrl + L

Rôzne

Príkaz Klávesová skratka
Doplniť doménu .com ctrl + return
Odstrániť vybranú položku automatického dopĺňania shift + delete
Režim Na celú obrazovku command+Shift+F
Zapnúť zobrazenie Čítačka command+option+R
Prehliadanie pomocou klávesnice F7
Označenie panela s adresou F6
command + L

Rôzne

Príkaz Klávesová skratka
Doplniť doménu .com Ctrl + Enter
Doplniť doménu .net Shift + Enter
Doplniť doménu .org Ctrl + Shift + Enter
Odstrániť vybranú položku automatického dopĺňania Del
Režim Na celú obrazovku F11
Prepnúť Hlavnú ponuku (ak nie je zobrazená) Alt alebo F10Alt (KDE) alebo F10 (GNOME)
Zapnúť zobrazenie Čítačka Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Prehliadanie pomocou klávesnice F7
Označenie panela s adresou F6
Alt + D
Ctrl + L

Rôzne

Príkaz Klávesová skratka
Doplniť doménu .com command + return
Doplniť doménu .net shift + return
Doplniť doménu .org command + shift + return
Odstrániť vybranú položku automatického dopĺňania shift + delete
Režim celej obrazovky command+Shift+F
Zapnúť zobrazenie Čítačka command+option+R
Prehliadanie pomocou klávesnice F7
Označenie panela s adresou F6
command + L

Klávesové skratky pre multimédiá (len pre videá vo formáte Ogg a WebM)

Viac informácií si môžete prečítať v článku HTML5 audio and video in Firefox.
Príkaz Klávesová skratka
Prehrávanie / Pauza Space bar
Znížiť hlasitosť
Zvýšiť hlasitosť
Vypnúť zvuk Ctrl + command +
Zapnúť zvuk Ctrl + command +
Dozadu o 15 sekúnd
Dozadu o 10 % Ctrl + command +
Dopredu o 15 sekúnd
Dopredu o 10 % Ctrl + command +
Na začiatok Home
Na koniec End

Klávesové skratky pre vývojárov

Klávesové skratky môžete vo Firefoxe použiť aj s nástrojmi pre vývojárov. Ich zoznam nájdete v článku All Keyboard shortcuts na Mozilla Developer Network.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie