Klávesové skratky prehliadača Firefox

Toto je zoznam najčastejšie používaných klávesových skratiek v prehliadači Mozilla Firefox. Ak máte v GNOME povolený štýl úpravy skratiek Emacs, tieto budú pracovať aj v Firefoxe. Ak nastane konflikt s predvolenými klávesovými skratkami (ako napr. Ctrl + K), Emacsová skratka je uprednostnená, ak fokus je v rámci textového poľa (ktoré zahŕňa panely Adresa a Vyhľadávanie). V týchto prípadoch by ste mali použiť alternatívnu klávesovú skratku z tohto zoznamu.

Poznámka: Klávesové skratky Firefoxu môžete upraviť prostredníctvom rozšírenia Saka key. Môžete si taktiež vytvoriť klávesovú skratku pre Firefox. Postup nájdete na stránkach Applu.

Navigácia

Príkaz Klávesová skratka
Naspäť Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Dopredu Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
Domov Alt + Homeoption + home
Otvoriť súbor Ctrl + Ocommand + O
Obnoviť F5
Ctrl + Rcommand + R
Obnoviť (prepísať vyrovnávaciu pamäť) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Zastaviť Esc
command + .

Práve zobrazená stránka

Príkaz Klávesová skratka
Posunúť sa nižšie Page Downfn +
Posunúť sa vyššie Page Upfn +
Shift + Space bar
Prejsť na koniec stránky End
command +
Prejsť na začiatok stránky Home
command +
Presunúť sa na ďalší rámec F6
Presunúť sa na predchádzajúci rámec Shift + F6
Tlačiť Ctrl + Pcommand + P
Uložiť stránku ako Ctrl + Scommand + S
Lupa - Priblížiť Ctrl + +command + +
Lupa - Vzdialiť Ctrl + -command + -
Lupa- Obnoviť Ctrl + 0command + 0

Úpravy

Príkaz Klávesová skratka
Kopírovať Ctrl + Ccommand + C
Vystrihnúť Ctrl + Xcommand + X
Odstrániť Deldelete
Prilepiť Ctrl + Vcommand + V
Prilepiť (neformátovaný text) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Znovu Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Vybrať všetko Ctrl + Acommand + A
Späť Ctrl + Zcommand + Z

Vyhľadávanie

Príkaz Klávesová skratka Poznámka
Hľadať Ctrl + Fcommand + F
Hľadať znova F3
Ctrl + Gcommand + G
Hľadať predchádzajúce Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Rýchle vyhľadávanie v odkazoch '
Rýchle vyhľadávanie /
Zatvoriť vyhľadávaciu lištu Esc - ak je panel vyhľadávania aktívny
Prechod do vyhľadávacieho panela Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
Rýchle prepínanie medzi vyhľadávacími modulmi Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
- ak je panel vyhľadávania aktívny
Zobraziť ponuku na prepnutie, pridanie alebo správu vyhľadávacích modulov Alt +
Alt +
F4
option +
option +
command + option + F
- ak je panel vyhľadávania aktívny

Okná a karty

Viac informácií si môžete prečítať v článku Prehliadanie na kartách.
Niektoré z týchto klávesových skratiek vyžadujú, aby bola aktívna karta v režime "in focus". V súčasnosti jediný spôsob ako to dosiahnuť, je stlačením tlačidielAlt + Dcommand + L zvoliť panel s adresou, a potom stlačiť dvakrát Shift + Tab.
Príkaz Klávesová skratka
Zavrieť aktívnu kartu (okrem aplikačnej karty) Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
Zavrieť okno Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Ukončiť prehliadačUkončiť prehliadač Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q Presunúť aktívnu kartu doľava Ctrl + Shift + Page Up
Presunúť aktívnu kartu doprava Ctrl + Shift + Page Down
Presunúť aktívnu kartu na začiatok Ctrl + Homecommand + home
Presunúť aktívnu kartu na koniec Ctrl + Endcommand + end
Stlmiť/zapnúť zvuk Ctrl + M
Nová karta Ctrl + Tcommand + T
Nové okno Ctrl + Ncommand + N
Nové okno v režime Súkromné prehliadanie Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Nasledujúca karta Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
Otvoriť adresu na novej karte
(z panela s adresou alebo panela Vyhľadávanie)
Alt + Enteroption + return - z navigačného alebo vyhľadávacieho panelu
Predchádzajúca karta Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Obnoviť naposledy zatvorenú kartu Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Obnoviť naposledy zatvorené okno Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Výber karty (1 do 8) Ctrl + 18command + 18Alt + 18
Vybrať poslednú kartu Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Presunúť URL adresu v paneli s adresou naľavo alebo napravo (ak sa kurzor nachádza v paneli s adresou) Ctrl + Shift + Xcommand + Shift + X

História

Príkaz Klávesová skratka
Zobraziť bočný panel História Ctrl + H
Okno Archív (História) Ctrl + Shift + H
Vymazať nedávnu históriu Ctrl + Shift + Del

História

Príkaz Klávesová skratka
Zobraziť bočný panel História command + shift + H
Vymazať nedávnu históriu command + shift + delete

Záložky

Príkaz Klávesová skratka
Pridať všetky karty medzi záložky Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Pridať medzi záložky Ctrl + Dcommand + D
Bočný panel Záložky Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Okno archív (Záložky) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Nástroje

|Informácie o stránke |command + I|Ctrl + I
Príkaz Klávesová skratka
Správca preberania súborov Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Správca doplnkov Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Prepnúť vývojárske nástroje F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Webová konzola Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Prieskumník stránok Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Ladenie (Debugger) Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Editor štýlov Shift + F7
Nástroj na profilovanie Shift + F5
Sieťová aktivita Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Panel nástrojov Vývojár Shift + F2
Režim Responsive Design Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Editor JavaScriptu (Scratchpad) Shift + F4
Zdrojový kód stránky Ctrl + Ucommand + U
Konzola prehliadača Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J

Prehliadač PDF dokumentov

Príkaz Klávesová skratka Poznámka
Nasledujúca strana N alebo J alebo
Predchádzajúca strana P alebo K alebo
Priblížiť Ctrl + +command + +
Vzdialiť Ctrl + -command + -
Automatická veľkosť Ctrl + 0command + 0 - v režime na celú obrazovku
Otočiť v smere hodinových ručičiek R
Otočiť proti smeru hodinových ručičiek shift + R
Prepnúť do prezentačného módu Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Zapnúť nástroj "ruka" H
Zamerať vstupné pole čísla stránky Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Rôzne

Príkaz Klávesová skratka
Doplniť doménu .com Ctrl + Enter
Doplniť doménu .net Shift + Enter
Doplniť doménu .org Ctrl + Shift + Enter
Odstrániť vybranú položku automatického dopĺňania Del
Režim Na celú obrazovku F11
Prepnúť Hlavnú ponuku (ak nie je zobrazená) Alt alebo F10Alt (KDE) alebo F10 (GNOME)
Zapnúť zobrazenie Čítačka Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Prehliadanie pomocou klávesnice F7
Označenie panela s adresou F6
Alt + D
Ctrl + L

Rôzne

Príkaz Klávesová skratka
Doplniť doménu .com command + return
Doplniť doménu .net shift + return
Doplniť doménu .org command + shift + return
Odstrániť vybranú položku automatického dopĺňania shift + delete
Režim Na celú obrazovku command+Shift+F
Zapnúť zobrazenie Čítačka command+option+R
Prehliadanie pomocou klávesnice F7
Označenie panela s adresou F6
command + L

Rôzne

Príkaz Klávesová skratka
Doplniť doménu .com Ctrl + Enter
Doplniť doménu .net Shift + Enter
Doplniť doménu .org Ctrl + Shift + Enter
Odstrániť vybranú položku automatického dopĺňania Del
Režim Na celú obrazovku F11
Prepnúť Hlavnú ponuku (ak nie je zobrazená) Alt alebo F10Alt (KDE) alebo F10 (GNOME)
Prehliadanie pomocou klávesnice F7
Označenie panela s adresou F6
Alt + D
Ctrl + L

Rôzne

Príkaz Klávesová skratka
Doplniť doménu .com command + return
Doplniť doménu .net shift + return
Doplniť doménu .org command + shift + return
Odstrániť vybranú položku automatického dopĺňania shift + delete
Režim Na celú obrazovku command+Shift+F
Prehliadanie pomocou klávesnice F7
Označenie panela s adresou F6
command + L

Klávesové skratky pre multimédiá (len pre videá vo formáte Ogg a WebM)

Viac informácií si môžete prečítať v článku HTML5 audio and video in Firefox.
Príkaz Klávesová skratka
Prehrávanie / Pauza Space bar
Znížiť hlasitosť
Zvýšiť hlasitosť
Vypnúť zvuk Ctrl + command +
Zapnúť zvuk Ctrl + command +
Dozadu o 15 sekúnd
Dozadu o 10 % Ctrl + command +
Dopredu o 15 sekúnd
Dopredu o 10 % Ctrl + command +
Na začiatok Home
Na koniec End

Klávesové skratky pre vývojárov

Klávesové skratky môžete vo Firefoxe použiť aj s nástrojmi pre vývojárov. Ich zoznam nájdete v článku Keyboard shortcuts na Mozilla Developer Network.

// Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: Cheng Wang, wladow, kusavica, porubka, marcel11. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Prispievateľ podpory Mozilla