Inštalácia staršej verzie Firefoxu

Varovanie: Prechod na staršiu verziu Firefoxu môže spôsobiť stratu používateľských údajov a problémy s výkonom a stabilitou. Prechod na staršiu verziu vykonávate na vlastné riziko. Ak musíte použiť staršiu verziu Firefoxu, prosím vytvorte si oddelený profil pre staršie verzie, aby ste minimalizovali riziko straty údajov.

Častokrát sa stáva, že nastane problém s aktualizáciou Firefoxu a používatelia hľadajú spôsob, ako sa vrátiť späť na predchádzajúcu verziu. To však zvyčajne problém nevyrieši a Vaše údaje a počítač vystavíte riziku možného útoku. Tento článok Vám ukáže niekoľko alternatív, ako prejsť na nižšiu verziu a taktiež tu nájdete odkazy na staršie verzie Firefoxu v prípade, že skutočne chcete prejsť na nižšiu verziu.

Inštaláciou predchádzajúcej verzie nevyriešite väčšinu problémov

Problémy s aktualizáciou väčšinou nespôsobuje nová verzia Firefoxu, ale skôr proces aktualizácie. Inštaláciou predchádzajúcej verzie si vo väčšine prípadov nepomôžete. Namiesto toho si prečítajte:

Poznámka: Ďalšie problémy môžete riešiť pomocou funkcie Obnoviť Firefox. Touto funkciou obnovíte Firefox na pôvodné nastavenia, zatiaľ čo Vaše dôležité údaje zostanú zachované.

Uistite sa, že všetok váš bezpečnostný softvér je aktualizovaný. Niektoré bezpečnostné softvéry musia byť pri každej aktualizácii Firefoxu aktualizované na novú verziu.

Doplnkový softvér dodávaný s tým bezpečnostným môže tiež vyžadovať aktualizáciu. Tento druh softvéru nemusí byť pre vaše zabezpečenie dôležitý, ale zastarané verzie môžu spôsobovať problémy pri používaní Firefoxu, niekedy dokonca jeho pády.

Chcem prejsť na predchádzajúcu verziu — kde ju môžem nájsť?

Hoci má Mozilla webovú stránku so staršími verziami Firefoxu, ktoré sú určené na testovacie účely, aj tak Vám odporúčame používať najnovšiu verziu.
Upozornenie: Používaním starších verzií Firefoxu sa vystavujete značnému bezpečnostnému riziku.
Dôležité: V predvolenom nastavení sa Firefox aktualizuje sám. Ak tomu chcete po inštalácii staršej verzie zabrániť, musíte upraviť nastavenia aktualizácie Firefoxu. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu Fx57Menu a vyberte Možnosti. Na paneli Všeobecné prejdite do sekcie Aktualizácie prehliadača Firefox. (Vo Firefoxe 55 a staršom prejdite na panel Spresnenie a vyberte kartu Aktualizácie.)Prejdite na panel Spresnenie a vyberte kartu Aktualizácie (viac informácií nájdete v tomto článku).

Alternatívy k prechodu na staršiu verziu

Namiesto prechodu na staršiu, nezabezpečenú verziu Firefoxu by ste mali porozmýšľať nad týmito alternatívami.

Nainštalujte si verziu Firefoxu s rozšírenou podporou. Verzia Firefoxu s rozšírenou podporou (ESR) je oficiálna verzia Firefoxu vyvynutá pre veľké organizácie, ako univerzity a firmy. Firefox ESR neobsahuje všetky najnovšie funkcie ale obsahuje všetky aktualizácie zabezpečenia a stability. Viac informácií nájdete v článku Switch to Firefox Extended Support Release (ESR) for personal use.

Použite najnovšiu verziu iného prehliadača:

Pomôžte nám urobiť Firefox lepším

Ak vám najnovšia verzia Firefoxu spôsobuje problémy, alebo sa vám na nej iba niečo nepáči, zanechajte nám prosím o tom správu:

// Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: kusavica, porubka, marcel11. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Prispievateľ podpory Mozilla