Hovory a hlasová schránka vo Firefox OS

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Firefox OS ponúka veľa skvelých možností pre uskutočnenie a správu hovorov.

 • Pre uskutočnenie hovoru otvorte aplikáciu Telefón, vytočte číslo a stlačte zelené volacie tlačidlo. Tiež môžete zvoliť číslo z denníku volaní Call call log alebo z vašich kontaktov Call contacts .

Uskutočnite hovor z denníku volaní alebo z vašich kontaktov

Denník volaní Call call log zobrazuje všetky vaše prichádzajúce, odchádzajúce a zmeškané hovory. Pracuje s vašim zoznamom kontaktov , aby vám umožnil volať kontaktom a pridať do nich čísla.

 • Ťuknite na hovor od existujúceho kontaktu pre otvorenie tohoto kontaktu. Potom ťuknite na telefónne číslo pre uskutočnenie hovoru. Taktiež môžete prejsť priamo na zoznam kontaktov ťuknutím na Call contacts na spodnej časti obrazovky.
  Call contact
 • Ťuknutie na neznáme číslo vyvolá menu s možnosťami zavolania na toto číslo, vytvorenia nového kontaktu, alebo pridanie čísla do existujúceho kontaktu.
  Call log options
Chcete znova vytočiť váš posledný hovor? Stačí ťuknúť na zelené volacie tlačidlo callbutton pre automatické vytočenie vami naposledy volaného čísla.

Pre viac informácií o práci s kontaktmi pozrite Add, manage and share contacts.

Možnosti počas hovoru

Počas hovoru môžete:

 • Ťuknúť na tlačidlo stíšiť pre vypnutie vašeho mikrofónu.
 • Ťuknúť na tlačidlo čísel pre vyvolanie číselnej klávesnice. Táto možnosť je užitočná pre navigáciu v hlasovej schránke alebo pri iných automatizovaných telefónnych systémoch.
 • Ťuknite na tlačidlo reproduktoru pre prepnutie na hlasitý reproduktor, aby ostatní mohli počuť hovor.
 • Samozrejme, ťuknutie na červené tlačidlo hovor ukončí.
  In-call options

Konferenčné hovory

Želáte si viesť konverzáciu s viac ako jednou osobou? Vaše ďalšie kontakty sa môžu pridať tiež.

 • Počas aktívneho hovoru ťuknite na tlačidlo pridať volajúceho.
  conf call
 • Zobrazia sa vaše kontakty. Zvoľte kontakt, ktorý si želáte pridať do hovoru.
 • Keď sa vami pridaný kontakt pripojí, zopakujte uvedené kroky pre pridanie ďalších priateľov k hovoru.
  connect conf
K hovoru môžete pripojiť až piatich priateľov, celkovo teda 6 účastníkov hovoru, vrátane vás.

Pristúpte k vašej hlasovej schránke

 • Otvorte aplikáciu Telefón a podržte stlačené číslo 1 pre vytočenie vašej hlasovej schránky.
  Call voicemail

Zdielať tento článok: http://mzl.la/1h6AcgP

// Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: Dominik Labuda. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.
Prispievateľ podpory Mozilla