Export bookmarks to Safari

Tento článok zatiaľ nikto nepreložil. Ak máte s prekladmi na SUMO skúsenosti, môžete ho teraz preložiť. Ak by ste sa chceli dozvedieť, ako sa články na SUMO prekladajú, začnite prosím tu.

You can export your Firefox bookmarks for use in other browsers. This article shows you how to export your Firefox bookmarks and import them into Safari.

Note: This article applies to Mac and Windows. The Safari browser is not currently available for Linux.

Exporting bookmarks from Firefox

  1. Click the menu button Fx89menuButton to open the menu panel. Click the Library 57 library icon button on your toolbar. (If you don't see it, click the menu fx57menu button, then click Libraryclick the menu fx89menuButton button.) Click Bookmarks and then click the Show All BookmarksManage Bookmarks bar at the bottom.
  2. In the toolbar of the Library window click the Import and Backup button
   Fx80BookmarksLibrary-mac
   Import and Backup and choose Export Bookmarks to HTML… from the drop-down menu.
   Library window - Export Bookmarks to HTML

   Fx80BookmarksLibrary-linux
  3. In the Export Bookmarks File window that opens choose a location to save the file, which is named bookmarks.html by default. The desktop is usually a good spot, but any place that is easy to remember will work.
  4. Click Save. The Export Bookmarks File window will close.
  5. Close the Library window.

Your bookmarks are successfully exported from Firefox, to import them into Safari proceed to the next section.


Importing bookmarks into Safari

 1. Start Safari
 2. On the menu bar, click on the File menu and choose Import Bookmarks....

  exportingtosafari-mac-4.jpg
 3. Find the file you saved from Firefox and click Import.

  exportingtosafari-mac-5.jpg
 1. Start Safari
 2. At the top of the Safari window, click on the File menu and choose Import Bookmarks....
  • If you don't see the menu bar, press the Alt key.

   exportingtosafari-win-4.jpg
 3. Find the file you saved from Firefox and click Open.

  exportingtosafari-win-5.jpg
 4. Name the Bookmark folder whatever you would like.

Click on the Bookmarks menu to ensure all of your bookmarks have been successfully imported.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie