Editor predvolieb Firefoxu

Firefox Firefox Naposledy aktualizovaný: 08/09/2017 50% používateľov považuje toto za užitočné

Editor predvolieb Firefoxu (stránka about:config) obsahuje nastavenia známe ako predvoľby, ktoré sú načítané zo súborov prefs.js a user.js v priečinku s profilom Firefoxu a z predvolených nastavení aplikácie. Veľa z týchto predvolieb sú pokročilé nastavenia, ktoré nie sú prítomné na karte Možnosti. Tento článok popisuje ako v prípade potreby môžete použiť editor predvolieb na zobrazenie, zmenu alebo obnovu pokročilých nastavení Firefoxu.

Varovanie: Zmena týchto pokročilých nastavení môže niekedy spôsobiť problémové alebo zvláštne chovanie Firefoxu. Mali by ste tak konať len ak viete čo robíte alebo sa riadite dôveryhodnou radou.

Otvorenie about:config

Do panela s adresou napíšte reťazec about:config a stlačte EnterReturn.
Pred načítaním stránky sa môže zobraziť stránka s textom "Pozor, nebezpečenstvo poškodenia!". Ak chcete stránku about:config zobraziť, kliknite na tlačidlo Rozumiem rizikám!Rozumiem riziku a chcem pokračovať.

aboutconfig-fx40winaboutconfig-fx55win

Pridanie, zmena a obnovenie predvolieb

aboutconfig-contextmenu

Ak chcete pridať novú predvoľbu, kliknite pravým tlačidlom myšipodržte kláves Ctrl a kliknite kamkoľvek do zoznamu predvolieb. V kontextovej ponuke zvoľte Nové, vyberte si typ pridávanej predvoľby (Reťazec, Celé číslo alebo Logická) a potom postupne zadajte názov predvoľby a jej hodnotu.

  • Reťazec je súbor znakov
  • Celé číslo je číslo
  • Logická je true alebo false

Ak chcete zmeniť číselnú hodnotu existujúcej predvoľby, kliknite pravým tlačidlom myšipodržte kláves Ctrl a kliknite na danú predvoľbu a zvoľte Upraviť (alebo na ňu dvakrát kliknite). Otvorí sa vám dialógové okno, do ktorého zadajte novú hodnotu. Ak chcete zmeniť predvoľbu, ktorá môže mať len hodnoty true a false, kliknite pravým tlačidlom myšipodržte kláves Ctrl a kliknite na danú predvoľbu a zvoľte Prepnúť (alebo na ňu dvakrát kliknite). Tým jej hodnotu zmeníte buď na true alebo false.

Ak chcete predvoľbu obnoviť do jej predvoleného stavu alebo odstrániť pridanú predvoľbu, kliknite pravým tlačidlom myšipodržte kláves Ctrl a kliknite na danú predvoľbu a zvoľte Obnoviť predvolenú hodnotu. Možnosť "Obnoviť predvolenú hodnotu" je dostupná len pri predvoľbách upravených používateľom (sú zvýraznené tučne). Ak ste predvoľbu pridali vy, bude po reštarte Firefoxu odstránená. (Ak chcete obnoviť všetky predvoľby, prečítajte si článok Obnova pôvodných nastavení Firefoxu).

Vyhľadávanie predvoľby

Na rýchle nájdenie špecifickej predvoľby využite pole Hľadať: v hornej časti stránky about:config. Napríklad ako do vyhľadávacieho poľa zadáte snippet, výsledkom bude predvoľba browser.aboutHomeSnippets.updateUrl. Môžete si všimnúť, že mená predvolieb sú citlivé na veľkosť písmen, vyhľadávanie však citlivé nie je.
Založené na informáciách z About:config (mozillaZine KB)

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie