Automatické dokončovanie URL adries vo Firefoxe Focus

Firefox Focus pre Android vám uľahčuje a zrýchľuje prehliadanie webových stránok a to tak, že automaticky dokončuje URL adresu pri jej písaní do panela s adresou. Táto funkcia je v predvolenom nastavení Firefoxu Focus zapnutá, avšak vy si ju môžete kedykoľvek vypnúť či upraviť zoznam vlastných URL adries.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Automatické dokončovanie URL adries

 1. Ťuknite na tlačidlo ponuky umiestnené na paneli s adresou.
  sk-focus-menu-4
 2. Ťuknite na Nastavenia.
 3. Ťuknite na Vyhľadávanie.
 4. Ťuknite na Automatické dokončovanie URL adries.
 5. Ťuknite na prepínač vedľa možnosti, ktorú chcete zapnúť:
  • Predvolený zoznam URL adries: povolí automatické dokončovanie najpopulárnejších URL adries.
  • Vlastné URL: povolí automatické dokončovanie webových adries, ktoré si pridáte do vlastného zoznamu pre dokončovanie.
 6. Ťuknutím na šípku dozadu uložíte vykonané zmeny a vrátite sa späť na predošlú obrazovku.

Pridanie vlastných URL adries

Pridanie aktuálne otvorenej webovej stránky

 1. Podržte prst na paneli s adresou.
 2. Ťuknite na Pridať vlastnú URL.

Pridanie jednotlivých URL adries do zoznamu

 1. Ťuknite na tlačidlo ponuky umiestnené na paneli s adresou.
  sk-focus-menu-4
 2. Ťuknite na Nastavenia.
 3. Ťuknite na Vyhľadávanie.
 4. Ťuknite na Automatické dokončovanie URL adries.
 5. V časti Vlastné URL ťuknite na prepínač vedľa možnosti Automatické dokončovanie tak, aby bol v zapnutej polohe.
 6. Ťuknite na Vlastné URL.
 7. Ťuknite na Pridať vlastnú URL.
 8. Zadajte adresu, ktorú chcete pridať.
 9. Ťuknutím na Uložiť v pravom hornom rohu uložte všetky vaše zmeny.
Jednoduché pridanie URL adresy do zoznamu: Prejdite na webovú stránku, ktorú chcete pridať do zoznamu vlastných URL adries a podržte prst na paneli s adresou, až kým sa nezobrazí ponuka. V nej ťuknite na Pridať vlastnú URL.
// Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: marcel11. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Prispievateľ podpory Mozilla