Assign shortcuts to search engines

Tento článok zatiaľ nikto nepreložil. Ak máte s prekladmi na SUMO skúsenosti, môžete ho teraz preložiť. Ak by ste sa chceli dozvedieť, ako sa články na SUMO prekladajú, začnite prosím tu.

In addition to performing general web searches using your default search engine, you can also easily search specific websites directly from the Firefox address bar. Now you can assign a keyword shortcut to your favorite search engines to make it easier to perform a search.

For example, you might assign @shopping to your built-in Amazon search or an abbreviated search engine name:

search shortcut populate
Popular search engine shortcuts will appear on your new tab page as a tile with a magnifying glass. Clicking on these tiles will automatically put @[search shortcut keyword] and a space into your address bar.

Assign search shortcuts

You can assign search shortcuts to your favorite search engines:

  1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences. Click the menu button Fx57Menu and select OptionsPreferences.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.

  2. Click Search on the left panel.
  3. Scroll down to One-Click Search EnginesSearch Shortcuts.
  4. Double-click on the Keyword column for the search engine you want to assign a shortcut to.
  5. Enter @ followed by your search shortcut keyword. For example: @ddg for DuckDuckGo.
    search shortcut kw 63

Starting in Firefox version 82, search shortcut keywords are already included for default search engines.

Fx82One-ClickSearchEnginesFx83SearchShortcuts

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie