Aktualizácia Firefoxu

Prehliadač Firefox sa sám automaticky aktualizuje. Tento článok popisuje, ako proces aktualizácie funguje a ako si môžete ručne skontrolovať aktualizácie.

 • Nedarí sa vám Firefox aktualizovať? Žiadny problém! Stačí ak si prevezmete novú inštaláciu Firefoxu z mozilla.org/firefox a znovu ho nainštalujete. Viac sa dozviete na stránke Inštalácia Firefoxu.
Poznámka: Ak používate balíček Firefoxu z Linuxovej distribúcie, musíte počkať kým tvorcovia distribúcie vydajú aktualizovaný balík. Tento článok je platný len pre samostatne nainštalovaný Firefox mimo distribučných balíkov.

Ako fungujú automatické aktualizácie?

Vo východzom nastavení je Firefox nakonfigurovaný tak, aby automaticky kontroloval dostupné aktualizácie.

 • Aktualizácie budú prevzaté na pozadí a nainštalované pri reštarte Firefoxu.
 • Ak aktualizácia čaká na inštaláciu dlhšie ako 24 hodín, zobrazí sa okno s možnosťou reštartovať Firefox a nainštalovať tak jeho aktualizáciu.

Update Win4 Update Mac4 Update Lin4

Poznámka: Firefox automaticky neaktualizuje zásuvné moduly (ako napríklad Adobe Flash, Quicktime alebo Java). Aktualizácie zásuvných modulov si skontrolujte na stránke Kontrola zásuvných modulov.

Ako manuálne skontrolovať dostupnosť aktualizácií?

Kedykoľvek chcete, si môžete skontrolovať dostupné aktualizácie.

 1. V hornej časti okna Firefoxu kliknite na tlačidlo Firefox, následne vyberte položku Pomocník a potom O prehliadači Firefox.Na panely s ponukou zvoľte Firefox, následne vyberte položku Pomocník a potom O prehliadači Firefox.V hornej časti okna Firefoxu kliknite na tlačidlo Firefox, následne vyberte položku Pomocník a potom O prehliadači Firefox.
 2. Otvorí sa okno O programe Firefox a prehliadač Firefox začne kontrolovať dostupnosť aktualizácií. Ak boli nájdené dostupné aktualizácie, budú automaticky prevzaté. Ak Firefox žiadne aktualizácie nenájde, okno O programe Firefox môžete jednoducho zatvoriť.
  Obrázok "SK_WIN_FF20_UPDATE_2" neexistuje. Update Mac1 Update Lin1
 3. Keď budú aktualizácie prevzaté a pripravené na inštaláciu, kliknite na tlačidlo Nainštalovať aktualizáciu. Firefox sa automaticky reštartuje a aktualizácie budú nainštalované.
  Obrázok "SK_WIN_FF20_UPDATE_3" neexistuje. Update Mac2 Update Lin2
 1. V hornej časti okna Firefoxu kliknite na tlačidlo Firefox, následne vyberte položku Pomocník a potom O prehliadači Firefox.Na panely s ponukou zvoľte Firefox, následne vyberte položku Pomocník a potom O prehliadači Firefox.V hornej časti okna Firefoxu kliknite na tlačidlo Firefox, následne vyberte položku Pomocník a potom O prehliadači Firefox.
 2. Otvorí sa okno O programe Firefox a prehliadač Firefox začne kontrolovať dostupnosť aktualizácií. Ak boli nájdené dostupné aktualizácie, budú automaticky prevzaté. Ak Firefox žiadne aktualizácie nenájde, okno O programe Firefox môžete jednoducho zatvoriť.
  SK_WIN7_FF20_UPDATE_2 Update Mac1 Update Lin1
 3. Keď budú aktualizácie prevzaté a pripravené na inštaláciu, kliknite na tlačidlo Nainštalovať aktualizáciu. Firefox sa automaticky reštartuje a aktualizácie budú nainštalované.
  SK_WIN7_FF20_UPDATE_3 Update Mac2 Update Lin2

Ako si nastavím aktualizácie?

Vo Firefoxe si môžete nastaviť, či si želáte automaticky kontrolovať jeho aktuálnosť, alebo chcete automatické aktualizácie zakázať.

 1. V hornej časti okna prehliadača Firefox kliknite na tlačidlo Firefox a potom zvoľte položku Možnosti.V hornej časti okna prehliadača Firefox z hlavnej ponuky zvoľte Nástroje a potom Možnosti.Na paneli s hlavnou ponukou kliknite na Firefox a následne na položku Možnosti....V hornej časti okna Firefoxu kliknite na položku Upraviť a následne zvoľte položku Možnosti....

  Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a zvoľte MožnostiMožnosti.

 2. Kliknite na kartu Spresnenie.
 3. Kliknite na kartu Aktualizácie. Zobrazia sa vám možnosti pre automatickú aktualizáciu.
  Obrázok "Prefs - Advanced - Win3" neexistuje. Prefs - Advanced - Mac3 Prefs - Advanced - Lin3
 4. Možnosti aktualizácie:
  • Automaticky kontrolovať aktualizácie pre: Vyberte súčasti Firefoxu, u ktorých chcete kontrolovať aktualizácie. Firefox môže vyhľadávať aktualizácie pre Firefox, nainštalované doplnky, vyhľadávacie moduly no nie pre zásuvné moduly. (Ak chcete skontrolovať dostupnosť aktualizácií pre zásuvné moduly, použite stránku Kontrola aktualizácií zásuvných modulov).
   • Ak chcete zakázať automatickú kontrolu aktualizácií, odznačte všetky tri možnosti.
    Upozornenie: Ak ste použili túto možnosť, Firefox nebude aktualizovaný ani kritickými bezpečnostnými aktualizáciami a ani Vás o aktualizáciách nebude informovať. Mali by ste pravidelne vykonávať manuálnu kontrolu.
  • Ak sú dostupné aktualizácie pre Firefox: Vyberte, čo má Firefox urobiť, ak budú nájdené aktualizácie.
   • Vždy sa opýtať, čo urobiť: Firefox vás nechá rozhodnúť, či chcete nájdené aktualizácie prevziať a nainštalovať. Ak sa hneď nerozhodnete, môžete upozornenie odložiť na neskôr.
   • Automaticky aktualizácie prevziať a nainštalovať: Firefox automaticky prevezme a nainštaluje nájdené aktualizácie. Ak chcete byť upozornený v prípade, že by inštalácia zakázala nejaké doplnky, vyberte túto možnosť.
  • Pre zobrazenie histórie aktualizácií, ktoré boli stiahnuté a nainštalované kliknite na tlačidlo Zobraziť históriu aktualizácií.
 5. Zatvorte okno Možnosti kliknutím na tlačidlo OKZatvorte okno Možnosti kliknutím na tlačidlo ZavrieťZatvorte okno Možnosti

Vo Firefoxe si môžete nastaviť, či si želáte automaticky kontrolovať jeho aktuálnosť, alebo chcete automatické aktualizácie zakázať.

 1. V hornej časti okna prehliadača Firefox kliknite na tlačidlo Firefox a potom zvoľte položku Možnosti.V hornej časti okna prehliadača Firefox z hlavnej ponuky zvoľte Nástroje a potom Možnosti.Na paneli s hlavnou ponukou kliknite na Firefox a následne na položku Možnosti....V hornej časti okna Firefoxu kliknite na položku Upraviť a následne zvoľte položku Možnosti....

  Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a zvoľte MožnostiMožnosti.

 2. Kliknite na kartu Spresnenie.
 3. Kliknite na kartu Aktualizácie. Zobrazia sa vám možnosti pre automatickú aktualizáciu.
  Options - Update - Win - Fx 10 Options - Update - Mac - Fx 10 Options - Update - Lin - Fx 10
 4. Možnosti aktualizácie:
  • Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúčané z dôvodu zvýšenej bezpečnosti) Firefox automaticky prevezme a nainštaluje nájdené aktualizácie.
   • Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky Ak si prajete byť upozornený v prípade, ak aktualizácia zakáže akýkoľvek zásuvný modul, zvoľte túto voľbu.
  • Vyhľadať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť zvoliť, či sa nainštalujú Prehliadač Firefex Vám umožní si zvoliť, či chcete prevziať a nainštalovať aktualizácie. Ak nechcete v danej chvíli aktualizovať, môžete aktualizáciu prevziať a nainštalovať neskôr.
  • Nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa z dôvodu zníženej bezpečnosti) Prehliadač Firefox nebude kontrolovať dostupnosť aktualizácií.
   Upozornenie: Ak ste použili túto možnosť, Firefox nebude aktualizovaný ani kritickými aktualizáciami a ani Vás o aktualizáciách nebude informovať. Mali by ste pravidelne vykonávať manuálnu kontrolu.
  • Pre zobrazenie histórie aktualizácií, ktoré boli stiahnuté a nainštalované kliknite na tlačidlo Zobraziť históriu aktualizácií.
 5. Automaticky aktualizovať:
  • Doplnky: Označte túto možnosť, ak chcete, aby boli doplnky aktualizované automaticky. (okrem zásuvných modulov. Na aktualizáciu zásuvných modulov použite túto stránku).
  • Vyhľadávacie moduly Označte túto možnosť, ak chcete, aby boli vyhľadávacie moduly aktualizované automaticky.
 6. Zatvorte okno Možnosti kliknutím na tlačidlo OKZatvorte okno Možnosti kliknutím na tlačidlo ZavrieťZatvorte okno Možnosti

Vo Firefoxe si môžete nastaviť či, si želáte automaticky kontrolovať jeho aktuálnosť, alebo chcete automatické aktualizácie zakázať.

 1. V hornej časti okna prehliadača Firefox kliknite na tlačidlo Firefox a potom zvoľte položku Možnosti.V hornej časti okna prehliadača Firefox z hlavnej ponuky zvoľte Nástroje a potom Možnosti.Na paneli s hlavnou ponukou kliknite na Firefox a následne na položku Možnosti....V hornej časti okna Firefoxu kliknite na položku Upraviť a následne zvoľte položku Možnosti....

  Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a zvoľte MožnostiMožnosti.

 2. Kliknite na kartu Spresnenie.
 3. Kliknite na kartu Aktualizácie. Zobrazia sa vám možnosti pre automatickú aktualizáciu.
  Fx11Options-Adv-Upd_Win7 Update Mac Fx11 Update Linux Fx11
 4. Možnosti aktualizácie:
  • Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúčané z dôvodu zvýšenej bezpečnosti) Firefox automaticky prevezme a nainštaluje nájdené aktualizácie.
   • Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky Ak si prajete byť upozornený v prípade, ak aktualizácia zakáže akýkoľvek zásuvný modul, zvoľte túto voľbu.
  • Vyhľadať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť zvoliť, či sa nainštalujú Prehliadač Firefex Vám umožní si zvoliť, či chcete prevziať a nainštalovať aktualizácie. Ak nechcete v danej chvíli aktualizovať, môžete aktualizáciu prevziať a nainštalovať neskôr.
  • Nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa z dôvodu zníženej bezpečnosti) Prehliadač Firefox nebude kontrolovať dostupnosť aktualizácií.
   Upozornenie: Ak ste použili túto možnosť, Firefox nebude aktualizovaný ani kritickými aktualizáciami a ani Vás o aktualizáciách nebude informovať. Mali by ste pravidelne vykonávať manuálnu kontrolu.
  • Pre zobrazenie histórie aktualizácií, ktoré boli stiahnuté a nainštalované kliknite na tlačidlo Zobraziť históriu aktualizácií.
 5. Automaticky aktualizovať:
  • Vyhľadávacie moduly Označte túto možnosť, ak chcete, aby boli vyhľadávacie moduly aktualizované automaticky.
 6. Zatvorte okno Možnosti kliknutím na tlačidlo OKZatvorte okno Možnosti kliknutím na tlačidlo ZavrieťZatvorte okno Možnosti

Vo Firefoxe si môžete nastaviť, či si želáte automaticky kontrolovať jeho aktuálnosť, alebo chcete automatické aktualizácie zakázať.

 1. V hornej časti okna prehliadača Firefox kliknite na tlačidlo Firefox a potom zvoľte položku Možnosti.V hornej časti okna prehliadača Firefox z hlavnej ponuky zvoľte Nástroje a potom Možnosti.Na paneli s hlavnou ponukou kliknite na Firefox a následne na položku Možnosti....V hornej časti okna Firefoxu kliknite na položku Upraviť a následne zvoľte položku Možnosti....

  Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a zvoľte MožnostiMožnosti.

 2. Kliknite na kartu Spresnenie.
 3. Kliknite na kartu Aktualizácie. Zobrazia sa vám možnosti pre automatickú aktualizáciu.
  Options - Update - Win - Fx 12 SK_WIN7_FF20_UPDATE_4
 4. Možnosti aktualizácie:
  • Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúčané z dôvodu zvýšenej bezpečnosti) Firefox automaticky prevezme a nainštaluje nájdené aktualizácie.
   • Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky Ak si prajete byť upozornený v prípade, ak aktualizácia zakáže akýkoľvek zásuvný modul, zvoľte túto voľbu.
  • Vyhľadať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť zvoliť, či sa nainštalujú Prehliadač Firefex Vám umožní si zvoliť, či chcete prevziať a nainštalovať aktualizácie. Ak nechcete v danej chvíli aktualizovať, môžete aktualizáciu prevziať a nainštalovať neskôr.
  • Nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa z dôvodu zníženej bezpečnosti) Prehliadač Firefox nebude kontrolovať dostupnosť aktualizácií.
   Upozornenie: Ak ste použili túto možnosť, Firefox nebude aktualizovaný ani kritickými aktualizáciami a ani Vás o aktualizáciách nebude informovať. Mali by ste pravidelne vykonávať manuálnu kontrolu.
  • Pre zobrazenie histórie aktualizácií, ktoré boli stiahnuté a nainštalované kliknite na tlačidlo Zobraziť históriu aktualizácií.
  • Na inštaláciu aktualizácií používať službu na pozadí: Firefox použije službu Mozilla Maintenance na inštaláciu aktualizácii. Táto voľba nebude vyžadovať povolenie na zmeny prostredníctvom dialógového okna Kontrola používateľských kont (UAC).
 5. Automaticky aktualizovať:
  • Vyhľadávacie moduly Označte túto možnosť, ak chcete, aby boli vyhľadávacie moduly aktualizované automaticky.
 6. Zatvorte okno Možnosti kliknutím na tlačidlo OKZatvorte okno Možnosti kliknutím na tlačidlo ZavrieťZatvorte okno Možnosti

Vo Firefoxe si môžete nastaviť, či si želáte automaticky kontrolovať jeho aktuálnosť, alebo chcete automatické aktualizácie zakázať.

 1. V hornej časti okna prehliadača Firefox kliknite na tlačidlo Firefox a potom zvoľte položku Možnosti.V hornej časti okna prehliadača Firefox z hlavnej ponuky zvoľte Nástroje a potom Možnosti.Na paneli s hlavnou ponukou kliknite na Firefox a následne na položku Možnosti....V hornej časti okna Firefoxu kliknite na položku Upraviť a následne zvoľte položku Možnosti....

  Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a zvoľte MožnostiMožnosti.

 2. Kliknite na kartu Spresnenie.
 3. Kliknite na kartu Aktualizácie. Zobrazia sa vám možnosti pre automatickú aktualizáciu.
  Update Mac Fx11 Adv Update Mac 20 Update Linux Fx11 SK_LIN_FF20_UPDATE_4
 4. Možnosti aktualizácie:
  • Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúčané z dôvodu zvýšenej bezpečnosti) Firefox automaticky prevezme a nainštaluje nájdené aktualizácie.
   • Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky Ak si prajete byť upozornený v prípade, ak aktualizácia zakáže akýkoľvek zásuvný modul, zvoľte túto voľbu.
  • Vyhľadať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť zvoliť, či sa nainštalujú Prehliadač Firefex Vám umožní si zvoliť, či chcete prevziať a nainštalovať aktualizácie. Ak nechcete v danej chvíli aktualizovať, môžete aktualizáciu prevziať a nainštalovať neskôr.
  • Nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa z dôvodu zníženej bezpečnosti) Prehliadač Firefox nebude kontrolovať dostupnosť aktualizácií.
   Upozornenie: Ak ste použili túto možnosť, Firefox nebude aktualizovaný ani kritickými aktualizáciami a ani Vás o aktualizáciách nebude informovať. Mali by ste pravidelne vykonávať manuálnu kontrolu.
  • Pre zobrazenie histórie aktualizácií, ktoré boli stiahnuté a nainštalované kliknite na tlačidlo Zobraziť históriu aktualizácií.
 5. Automaticky aktualizovať:
  • Vyhľadávacie moduly Označte túto možnosť, ak chcete, aby boli vyhľadávacie moduly aktualizované automaticky.
 6. Zatvorte okno Možnosti kliknutím na tlačidlo OKZatvorte okno Možnosti kliknutím na tlačidlo ZavrieťZatvorte okno Možnosti

Mám problém s aktualizáciou, čo mám robiť?

Tieto články Vám môžu byť nápomocné, ak máte problém s aktualizáciou Firefoxu:Založené na informáciách z článku://kb.mozillazine.org/Software_Update Software Update (mozillaZine KB)]Zdieľajte tento článok: http://mzl.la/LFolSf

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: branislav.rozbora, porubka. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.