Ako zistím, či je moje pripojenie k stránke zabezpečené?

Takzvaný "webový identifikátor" - ikonka v paneli s adresou, je jednou z bezpečnostných funkcií Firefoxu. Môžete sa pomocou neho dozvedieť, či je spojenie s vami navštívenou stránkou šifrované, či je stránka overená a kým, alebo kto je jej vlastníkom. Toto by vám malo pomôcť vyhnúť sa škodlivým stránkam, ktoré sa pokúšajú získať vaše osobné údaje.

Ikonka sa nachádza v paneli s adresou vľavo od samotnej webovej adresy.

site identity site identity fx39 Linux en

Po načítaní webovej stránky bude webovým identifikátorom jedna z piatich ikoniek - šedý glóbus, šedý výstražný trojuholník, oranžový výstražný trojuholník, šedý zámok alebo zelený zámok. Kliknutím na túto ikonku sa vám zobrazia informácie o vlastníkovi a bezpečnosti stránky.

identity icons toc order

Kliknutím na tlačidlo Ďalšie informácie zobrazíte podrobnejšie informácie o nastaveniach súkromia a bezpečnosti stránky, ako sú napríklad informácie o certifikáte, cookies alebo história uložených hesiel.

Takzvaný "webový identifikátor" - ikonka v paneli s adresou, je jednou z bezpečnostných funkcií Firefoxu. Môžete sa pomocou neho dozvedieť, či je spojenie s vami navštívenou stránkou šifrované, či je stránka overená a kým, alebo kto je jej vlastníkom. Toto by vám malo pomôcť vyhnúť sa škodlivým stránkam, ktoré sa pokúšajú získať vaše osobné údaje.

site identity

Ikonka sa nachádza v paneli s adresou vľavo od samotnej webovej adresy. Najčastejšie sa stretnete s šedým glóbusom a zeleným zámkom.

http globe desktop green lock 42

Vo vzácnych prípadoch sa môžete stretnúť aj so zeleným zámkom s šedým výstražným trojuholníkom, so šedým zámkom s žltým výstražným trojuholníkom alebo so šedým zámkom preškrtnutým červenou čiarou.

blocked secure 42 orange triangle grey lock 42 unblocked mixed content 42

Kliknutím na webový identifikátor zobrazíte kontrolné centrum, ktoré vám poskytne informácie o stránke a umožní vám meniť nastavenia súkromia.

Webový identifikátor (zámok) sa v prípade, že sa nachádzate na bezpečnej stránke zobrazí v paneli s adresou. Môžete tak rýchlo zistiť, či je pripojenie k webovej stránke zabezpečené a v niektorých prípadoch aj to, kto webovú stránku vlastní. Toto by vám malo pomôcť vyhnúť sa podvodným stránkam, ktoré sa pokúšajú získať vaše osobné údaje.

site identity

Webový identifikátor sa nachádza v paneli s adresou naľavo od webovej adresy. Pri prezeraní bezpečnej stránky bude webovým identifikátorom najčastejšie zelený zámok.

green lock 42

Vo vzácnych prípadoch to môže byť aj zelený zámok s šedým výstražným trojuholníkom, šedý zámok so žltým výstražným trojuholníkom alebo preškrtnutý šedý zámok.

blocked secure 42 orange triangle grey lock 42 unblocked mixed content 42

Poznámka: Kliknutím na tlačidlo Site Info button naľavo od panela s adresou sa otvorí Kontrolné centrum, ktoré vám umožní zobraziť detailnejšie informácie o bezpečnosti pripojenia a taktiež vám umožní zmeniť niektoré nastavenia zabezpečenia a súkromia.

Šedý glóbus

Znamená:

 • Spojenie medzi Firefoxom a stránkou nie je zašifrované a nemalo by byť považované za zabezpečené proti odpočúvaniu.
 • Stránka neposkytuje informácie o identite.

grey globe fx29 grey globe fx39 Linux en

Veľké množstvo webových stránok bude mať za webový identifikátor šedý glóbus. Je to z toho dôvodu, že neprenášajú citlivé údaje a tým pádom nepotrebujú overenie identity alebo zabezpečené spojenie.

Poznámka: Ak prenášate dôležité údaje (bankové informácie, údaje o kreditnej karte alebo akékoľvek osobné informácie) ikonka by nemala byť šedý glóbus.

Šedý výstražný trojuholník

Znamená:

 • Stránka neposkytuje informácie o identite.
 • Spojenie medzi Firefoxom a stránkou je len čiastočne zašifrované, nebráni odpočúvaniu a nie je úplne zabezpečené, pretože obsahuje nezašifrované prvky (napríklad obrázky, video alebo zvuk). Ostatní ľudia môžu tieto prvky vidieť a upravovať ich. Nemôžu však upravovať hlavný obsah stránky (napríklad text).

grey triangle grey triangle fx39 Linux en

Oranžový výstražný trojuholník

Znamená:

 • Stránka neposkytuje informácie o identite.
 • Spojenie medzi Firefoxom a stránkou je len čiastočne zašifrované a nebráni odpočúvaniu. Stránka obsahuje nezašifrovaný interaktívny obsah (napríklad skripty). Ostatní ľudia môžu vidieť vaše údaje alebo upraviť správanie stránky.

orange triangle fx29 orange triangle fx39 Linux en

Zároveň znamená, že ste v minulosti pre stránku povolili zobrazenie zmiešaného obsahu prenášaného cez HTTPS napriek tomu, že to obnáša isté riziká. Viac informácií nájdete v článku Blokovanie zmiešaného obsahu vo Firefoxe.

Obnovenie stránky čiastočne zablokuje určité HTTP požiadavky, zmení ikonu do pôvodného stavu a zobrazí sa ikonka štítu, indikujúca zmiešaný obsah. Viac informácií o zmiešanom obsahu nájdete v článku Blokovanie zmiešaného obsahu vo Firefoxe.

Poznámka: Ak prenášate dôležité údaje (bankové informácie, údaje o kreditnej karte alebo akékoľvek osobné informácie) ikonka by nemala byť oranžový výstražný trojuholník.

Šedý zámok

Znamená:

 • Adresa stránky bola overená.
 • Spojenie medzi Firefoxom a stránkou je zašifrované a tým pádom chránené pred odpočúvaním.

grey lock fx29 grey lock fx39 Linux en

Ak bola doména overená znamená to, že bola riadne zakúpená legitimácia. Príkladom takejto domény je Facebook.

Je však otázne, kto je pravým vlastníkom domény ako takej. Nemožno zaručiť, že doména facebook.comwikipedia.org skutočne patrí spoločnosti FacebookNadácii Wikimédia. Isté je jedine to, že doména je pravá a prepojenie šifrované.

Zelený zámok

Znamená:

 • Adresa stránky bola overená EV certifikátom.
 • Spojenie medzi Firefoxom a stránkou je zašifrované a tým pádom chránené pred odpočúvaním.

green lock fx29 green lock fx39 Linux en

Zelený zámok a adresa stránky, taktiež v zelenom prevedení znamená, že stránka používa EV certifikát. EV certifikát je špeciálny typ certifikátu, ktorý vyžaduje prísnejšiu kontrolu identity v porovnaní s inými typmi certifikátov. Zatiaľ čo šedý zámok naznačuje, že stránka používa zabezpečené spojenie, zelený zámok znamená že spojenie je zabezpečené a vlastník stránky je naozaj ten, za koho sa vydáva.

Tento druh certifikátu vám garantuje napríklad to, že doménu paypal.commozilla.org vlastní spoločnosť PaypalMozilla Foundation.

Šedý glóbus

Šedý glóbus znamená, že spojenie medzi Firefoxom a webovou stránkou nie je zašifrované a tým pádom by nemalo byť považované za zabezpečené pred útokmi typu man-in-the-middle.

globe url bar 42

Veľké množstvo webových stránok bude mať za webový identifikátor šedý glóbus. Je to z toho dôvodu, že neprenášajú citlivé údaje a tým pádom nepotrebujú overenie identity alebo zabezpečené spojenie.

Poznámka: Ak je webový identifikátor šedý glóbus, neposielajte stránke žiadne citlivé údaje (bankové informácie, údaje o kreditnej karte alebo akékoľvek osobné informácie).

Varovanie: Pokiaľ sa v paneli s adresou nenachádza ikona zámku, nemali by ste tejto stránke posielať žiadne citlivé údaje (bankové údaje, údaje o kreditných kartách, rodné čísla a pod.). V tomto prípade totiž nie je isté, či naozaj komunikujete s uvedenou stránkou, ani či sú vaše údaje chránené pred odpočúvaním.

Zelený zámok

Zelený zámok (s alebo bez názvu organizácie) znamená:

 • Ste pripojení ku stránke, ktorej adresa je uvedená v paneli s adresou; spojenie nebolo narušené.
 • Spojenie medzi Firefoxom a stránkou je zašifrované a tým pádom chránené pred odpočúvaním.

green lock address bar 42

Zelený zámok spolu s názvom spoločnosti alebo organizácie znamená, že stránka používa Extended Validation (EV) certifikát. EV certifikát je špeciálny typ certifikátu, ktorý vyžaduje prísnejšiu kontrolu identity v porovnaní s inými typmi certifikátov.

site identity site identity fx39 Linux en

Na stránkach, ktoré používajú EV certifikát je webovým identifikátorom zelený zámok spolu s názvom spoločnosti alebo organizácie, ktorá stránku vlastní. Napríklad zobrazuje, že stránku mozilla.org vlastní Mozilla Foundation.

Zelený zámok s šedým výstražným trojuholníkom

Zelený zámok s šedým výstražným trojuholníkom blocked secure 42 znamená, že stránka je bezpečná. Firefox však zablokoval nezabezpečený obsah, takže stránka sa nemusí zobrazovať alebo pracovať správne. Viac informácií nájdete v článku Blokovanie zmiešaného obsahu vo Firefoxe. Toto je problém, ktorý musí vyriešiť majiteľ stránky.

Šedý zámok so žltým výstražným trojuholníkom

Šedý zámok so žltým výstražným trojuholníkom znamená, že spojenie medzi Firefoxom a stránkou je len čiastočne zašifrované a nebráni odpočúvaniu.

grey lock yellow tri url bar 42

Viac informácií o termíne "čiastočné zabezpečenie" nájdete v článku Blokovanie zmiešaného obsahu vo Firefoxe. Toto je problém, ktorý musí vyriešiť majiteľ stránky.

Poznámka: Ak je webový identifikátor šedý zámok so žltým výstražným trojuholníkom, neposielajte stránke žiadne citlivé údaje (bankové informácie, údaje o kreditnej karte alebo akékoľvek osobné informácie).

Šedý zámok preškrtnutý červenou čiarou

Šedý zámok preškrtnutý červenou čiarou znamená, že spojenie medzi Firefoxom a stránkou je len čiastočne zašifrované a nebráni útokom typu man-in-the-middle.

lock red strikethrough 42

Táto ikonka sa vám nezobrazí, pokiaľ ste vlastnoručne nedeaktivovali blokovanie zmiešaného obsahu.

Poznámka: Ak je webový identifikátor šedý zámok preškrtnutý červenou čiarou, neposielajte stránke žiadne citlivé údaje (bankové informácie, údaje o kreditnej karte alebo akékoľvek osobné informácie).

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: kusavica, Inoki. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.