Ako zistím, či je moje pripojenie k stránke zabezpečené?

Firefox Firefox Naposledy aktualizovaný: 04/16/2018 100% používateľov považuje toto za užitočné

Webový identifikátor (zámok) sa v prípade, že sa nachádzate na bezpečnej stránke zobrazí v paneli s adresou. Môžete tak rýchlo zistiť, či je pripojenie k webovej stránke zabezpečené a v niektorých prípadoch aj to, kto webovú stránku vlastní. Toto by vám malo pomôcť vyhnúť sa podvodným stránkam, ktoré sa pokúšajú získať vaše osobné údaje.

site identity

Webový identifikátor sa nachádza v paneli s adresou naľavo od webovej adresy. Pri prezeraní bezpečnej stránky bude webovým identifikátorom najčastejšie zelený zámok.

green lock 42

Vo vzácnych prípadoch to môže byť aj šedý zámok so žltým výstražným trojuholníkom alebo preškrtnutý zámok.

orange triangle grey lock 42unblocked mixed content 42

Poznámka: Kliknutím na tlačidlo Site Info button naľavo od panela s adresou sa otvorí Kontrolné centrum, ktoré vám umožní zobraziť detailnejšie informácie o bezpečnosti pripojenia a taktiež vám umožní zmeniť niektoré nastavenia zabezpečenia a súkromia.

Varovanie: Pokiaľ sa v paneli s adresou nenachádza ikona zámku, nemali by ste tejto stránke posielať žiadne citlivé údaje (bankové údaje, údaje o kreditných kartách, rodné čísla a pod.). V tomto prípade totiž nie je isté, či naozaj komunikujete s uvedenou stránkou, ani či sú vaše údaje chránené pred odpočúvaním.

Zelený zámok

Zelený zámok (s alebo bez názvu organizácie) znamená:

  • Ste pripojení ku stránke, ktorej adresa je uvedená v paneli s adresou; spojenie nebolo narušené.
  • Spojenie medzi Firefoxom a stránkou je zašifrované a tým pádom chránené pred odpočúvaním.

green lock address bar 42Green Padlock Quantum

Zelený zámok spolu s názvom spoločnosti alebo organizácie znamená, že stránka používa Extended Validation (EV) certifikát. EV certifikát je špeciálny typ certifikátu, ktorý vyžaduje prísnejšiu kontrolu identity v porovnaní s inými typmi certifikátov.

site identitysite identity fx39 Linux en

Na stránkach, ktoré používajú EV certifikát je webovým identifikátorom zelený zámok spolu s názvom spoločnosti alebo organizácie, ktorá stránku vlastní. Napríklad zobrazuje, že stránku mozilla.org vlastní Mozilla Foundation.

Šedý zámok so žltým výstražným trojuholníkom

Šedý zámok so žltým výstražným trojuholníkom znamená, že spojenie medzi Firefoxom a stránkou je len čiastočne zašifrované a nebráni odpočúvaniu. Zámok sa zobrazí taktiež na stránkach, ktoré majú certifikát podpísaný samým sebou alebo certifikát, ktorý nevydala dôveryhodná autorita.

grey lock yellow tri url bar 42Fx57GreyPadlockYellowTriangle

Viac informácií o termíne "čiastočné zabezpečenie" nájdete v článku Blokovanie zmiešaného obsahu vo Firefoxe. Toto je problém, ktorý musí vyriešiť majiteľ stránky.

Poznámka: Ak je webový identifikátor šedý zámok so žltým výstražným trojuholníkom, neposielajte stránke žiadne citlivé údaje (bankové informácie, údaje o kreditnej karte alebo akékoľvek osobné informácie).

Šedý zámok preškrtnutý červenou čiarou

Zámok preškrtnutý červenou čiarou znamená, že spojenie medzi Firefoxom a stránkou je len čiastočne zašifrované a nebráni útokom typu man-in-the-middle.

lock red strikethrough 42Fx57GreyPadlockRedStrikethrough

Táto ikonka sa vám nezobrazí, pokiaľ ste vlastnoručne nedeaktivovali blokovanie zmiešaného obsahu.

Poznámka: Ak je webový identifikátor šedý zámok preškrtnutý červenou čiarou, neposielajte stránke žiadne citlivé údaje (bankové informácie, údaje o kreditnej karte alebo akékoľvek osobné informácie).

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie