Ako zistím, či je moje pripojenie k stránke zabezpečené?

Tzv. "webový identifikátor", ktorým sa myslí malá ikonka vľavo hore v riadku webovej adresy, je jednou z bezpečnostných funkcií Firefoxu slúžiaca na poskytnutie detailných informácií o práve navštívenej stránke. Dozviete sa, okrem iného, či je Vaše pripojenie k danému webu šifrované, či je stránka overená a kým, alebo kto je jej vlastníkom. Je to ďalšia vrstva ochrany pred neoprávnenými tretími stranami, ktoré by sa o Vás radi dozvedeli viac, ako by bolo vhodné.

Ikonka sa nachádza vľavo, priamo v adresnom riadku.

Site Identity Block 14 - Win Site Identity Block - Mac Site Identity Block 14 - Lin site identity

Po načítaní webovej stránky bude webovým identifikátorom jedna z piatich ikoniek - šedý glóbus, šedý výstražný trojuholník, oranžový výstražný trojuholník, šedý zámok alebo zelený zámok. Kliknutím na túto ikonku sa vám zobrazia informácie o vlastníkovi a bezpečnosti stránky.

identity icons toc order

Kliknutím na tlačidlo Ďalšie informácie... zobrazíte podrobnejšie informácie o nastaveniach súkromia a bezpečnosti stránky, ako sú napríklad informácie o certifikáte, cookies alebo história uložených hesiel.

Šedý glóbus

Znamená:

  • Stránka neposkytuje info o identite.
  • Prepojenie medzi webom a Vami nie je, alebo ak, tak je len čiastočne zabezpečené a preto by ste nemali túto stránku považovať za bezpečnú.

YouTube - Gray globe - Win YouTube - Gray globe - Mac YouTube - Gray globe - Lin

grey globe fx29

Majte na pamäti, že väčšina stránok bude takto sfarbená. Je to z toho dôvodu, že neprenášajú citlivé údaje a preto overenie nepotrebujú. Platí to rovnako pre stránky zobrazujúce HTTP: pripojenie, ako i tie s HTTPS:.

Poznámka: Ak prenášate dôležité údaje ako číslo kreditnej karty, alebo akékoľvek osobné informácie, ikonka by nemala byť sfarbená na šedo.

Šedý výstražný trojuolník

Znamená:

  • Stránka neposkytuje info o identite.
  • Disponuje iba čiastočným zabezpečením, obsahuje nezašifrované prvky (napríklad obrázky).

grey triangle

Oranžový výstražný trojuholník

Znamená:

  • Stránka neposkytuje info o identite.
  • Disponuje iba čiastočným zabezpečením, preto by ste sa mali mať na pozore.

itunes - Orange warning triangle - Win

orange triangle fx29

Zároveň znamená, že ste v minulosti pre stránku povolili zobrazenie zmiešaného obsahu prenášaného cez HTTPS: napriek tomu, že to obnáša isté riziká.

Obnovenie stránky čiastočne zablokuje určité HTTP požiadavky pre zníženie ohrozenia bezpečnosti, ikona sa zmení do pôvodného stavu (v opačnom prípade by sa jednalo o šedý glóbus ako indikátor zmiešaného pasívneho obsahu) a zobrazí sa ikonka štítu pre zmiešaný obsah. Pre viac info si prečítajte nasledovné: Aký vplyv má nezabezpečený obsah na moju bezpečnosť?.

Poznámka: Ak prenášate dôležité údaje ako číslo kreditnej karty alebo akékoľvek osobné informácie ikonka by nemala byť sfarbená na oranžovo.

Šedý zámok

Znamená:

  • Adresa bola overená.
  • Spojenie je zabezpečené.

Facebook - Gray padlock - Win Facebook - Gray padlock - Mac Facebook - Gray padlock - Lin

grey lock fx29

Ak bola doména overená znamená to, že bola riadne zakúpená legitimácia. Príkladom takejto domény je Facebook.

Je však otázne, kto je pravým vlastníkom domény ako takej. Nemožno zaručiť, že doména Facebook skutočne patrí spoločnosti Facebook. Jedine to je isté, že doména je pravá a prepojenie šifrované.

Zelený zámok

Znamená:

  • Adresa bola overená EV certifikátom.
  • Spojenie je zabezpečené.

PayPal - Green padlock - Win PayPal - Green padlock - Mac PayPal - Green padlock - Lin

green lock fx29

Zelený zámok a adresa stránky, taktiež v zelenom prevedení značí, že doména bola registrovaná EV certifikátom. EV certifikát je špeciálny typ certifikácie, ktorý vyždaje prísnejšiu kontrolu identity v porovnaní s inými typmi certifikácií. Zatiaľ čo šedý zámok naznačuje, že stránka používa šifrovanie (neznamená však, že je nutne šifrovaná), zatiaľ čo zelený zámok Vám garantuje bezpečnosť stránky a jej pravú identitu.

Tento druh certifikátu Vám garantuje, že stránky ako PayPal, či Vašej banky skutočne patria tomu, komu si myslíte, že patria, teda danej spoločnosti/osobe.


Zdieľať tento článok: http://mzl.la/1BAQynY

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: kusavica, Inoki. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.