Ako sa prihlásiť k odberu článkov a sledovaniu blogov

Thunderbird Thunderbird Naposledy aktualizovaný: 11/21/2014 33% používateľov považuje toto za užitočné
Poznámka: Informácia v článku sa vzťahuje na Thunderbird verziu 24 a vyššiu.

Stránky publikujú obsah aj prostredníctvom RSS a Atom kanálov, ktoré je možné prevziať a čítať programami ako Thunderbird. Takémuto obsahu na webe hovoríme tok článkov, alebo RSS Feed. Tento formát je najviac využívaný na blogoch, stretnete sa s ním však aj na tradičných stránkach. Stránky obsahujú odkazy, na ktorých odber sa môžete prihlásiť, a potom program na to určený (napr. Thunderbird) automaticky začne tieto články pre Vás preberať.

Ak poveríte Thunderbird touto úlohou poteší Vás, že na spravovanie článkov budete môcť využívať tie isté funkcie ako pri Vašej pošte.


Krok prvý: Vytvoriť účet pre RSS

1. V hlavnej ponuke kliknite na Súbor | Nový objekt | Účet pre informačné kanály. Spustí sa sprievodca nastavením informačných kanálov.

2. Zadajte Názov pre Váš kanál a stlačte Ďalej.

3. Potom už len potvrďte stlačením Dokončiť. Novovytvorený účet sa zobrazí v paneli priečinkov.


Krok druhý: Prihlásenie sa k odberom

Vyberte tok, ku ktorého odberu sa chcete prihlásiť.

1. Použite prehliadač pre prihlásenie sa k odberu. Je známe, že väčšina webov a blogov, ktorých obsah je pravideľne aktualizovaný, používa RSS kanály.

2. Pohľadajte ikonu RSS alebo textový odkaz na stránke. Väčšinou sa nachádzajú na spodku alebo v bočnom paneli danej stránky.

rss icon on website


3. Pravým kliknutím na odkaz RSS ho skopírujete. (Vo Firefoxe je to položka Kopírovať adresu odkazu v kontextovej ponuke. V Google Chrome je to Kopírovať odkaz.)

copying rss link from website


NOTE: Na niektorých stránkach ikonka RSS neodkazuje na jeden tok, ale na zoznam článkov. Portály s rozsiahlym obsahom mávajú články rozdelené do sekcií, napríklad pre šport, zábavu a spravodajstvo. Navigujte preto na danú stránku a nasledujte tretí krok tohto článku.

4. Prejdite na Váš kanál v Thunderbirde (označený názvom, aký ste zadali keď ste kanál vytvárali).

5. Kliknite na Spravovať odbery.

6. Do kolonky Adresa kanála vložte skopírovaný odkaz zo stránky.

7. Kliknite na Pridať. Thunderbird za Vás vykoná ostatné, teda overí adresu odkazu, vytvorí priečinok, podpíše Vás k odberu a prevezme všetky články. Novovytvorený priečinok sa objaví v zozname odberov vo Vašom účte.

rss subscriptions dialog

8. Podpísať sa k odberu je oveľa rýchlejšie ak jednoducho potiahnete odkaz z webu priamo do priečinka odberov v programe. Ak sa v procese vytvorí nový priečinok bude automaticky pomenovaný podľa názvu odberu, odkiaľ pochádza.

Poznámka: Program skontroluje odkazy aj ich syntax v existujúcom odbere. Pre existujúce odbery stačí vybrať možnosť Overiť. Môže sa stať, že Thunderbird odkaz neoverí (ak sa jedná o web), daný odkaz však môže byť overený cez overovaciu službu. Je to preto, pretože sa služba pokúsi nájsť dôveryhodný odkaz. Overte si prosím, že odkaz zadaný do programu je ten istý, ako používa služba pre overovanie. (Stránka môže obsahovať viacero tokov a overovacia služba použije prvý, ktorý nájde.)


Krok tretí: Čítať a spravovať odbery

Čítať a spravovať odbery je podobné ako čítať si poštu v Thunderbirde.

Ako čítať odbery

1. Kliknutím na Prijať nové správy prevezmete okrem pošty aj články.

2. V paneli priečinkov kliknite na ten, ktorý práve chcete čítať.

3. Kliknite na správu v zozname.

4. Teraz si môžete prečítať článok v tele správy. Článok je možné si prečítať aj priamo na webe kliknutím na header v článku popri možnosti Webová stránka (odkaz sa otvorí v predvolenom webovom prehliadači).

rss message view

5. Je možné článok len zobraziť pri dvojkliku alebo stlačení <enter> na tok v zozname. Tieto možnosti nájdete v Správa | Keď otvorím informačné kanály.

Poznámka: Dvomi spôsobmi môžete určiť či sa má článok zobrazovať ako zhrnutie, alebo vo webovom zobrazení:
  • V dialógu odberov vyberte priečinok a následne možnosť Zobraziť zhrnutie namiesto webovej stránky. Táto voľba bude aplikovaná na celý priečinok.
  • Vyberte správu, kliknite na Zobraziť | Telo informačného kanála zobraziť ako a vyberte buď Štandardný formát, alebo Zhrnutie, či Webová stránka.
Prejdite do nastavení a vyberte Nástroje | Nastavenie účtov, zvoľte názov svojho účtu a možnosť Predvolene zobraziť zhrnutie namiesto webovej stránky. Toto nastavenie bude predvolené pre všetky nové odbery vo vybranom účte.

Spravovanie odberov

Je možné vytvoriť priečinky v štýle organizovania pošty pre zoskupenie individuálnych odberov:

1. Vyberte Váš účet kliknutím naň.

2. Kliknite na Súbor | Nový objekt | Priečinok.

3. Vyberte názov priečinka a kliknite na Vytvoriť priečinok.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť podpriečinky vyberte hlavný priečinok a kliknite na Súbor | Nový objekt | Podpriečinok.
Poznámka: Podpriečinok môže obsahovať ľubovolné množstvo odberov začínajúc od nuly (teda môže byť prázdny). Odbery uvidíte v dialógu pre ne určené. Odbery je možné organizovať presúvaním. Je napríklad užitočné mať spolu organizované odbery pre blogy a ich komentáre.

4. Ďalšou alternatívou pre organizovanie odberov sú oddelené účty, stačí nasledovať krok 1 v tomto článku.

Import a export odberov

1. Ak už máte odbery vo formáte OPML vytvorené iným programom je možné ich importovať nasledovne: Nástroje | Importovať | Odbery. Môžete ich priradiť k buď novému, alebo existujúcemu účtu.

2. Ďalej je možné vykonať import priamo cez prihlasovací dialóg vybraním priečinka daného účtu a kliknutím na tlačidlo Importovať.

3. Pre export vyberte priečinok Vášho účtu (obvykle najvyššie zoradený) a kliknite na Exportovať. Celá štruktúra priečinka i s nastaveniami budú exportované do súboru s príponou .OPML. (Pre export jednoduchého zoznamu stlačte Ctrl a potom tlačidlo).


Tipy

  • Pre označenie správy ako prečítanej na ňu kliknite a stlačte Shift + C.
  • Ako často Thunderbird skontroluje nové správy nastavíte cez Nástroje | Nastavenia účtu kliknutím na názov Vášho účtu. Kliknutím na Miesto na disku pod názvom Vášho účtu zobrazí viac nastavení.
  • Použite panel rýchleho filtrovania pre ušetrenie času ak dostávate veľa príspevkov.
  • Ak chcete filtrovať príspevky ako správy v pošte vytvorte si vlastnú hlavičku s názvom Content-Base. Táto hlavička obsahuje odkaz na web obsiahnutý v tele správy.
  • Nové vo verzii 27: Ak Váš poskytovateľ používa kanál Atom Thunderbird bude automaticky zoskupovať príspevky podľa relevancie do vlákien aj s komentármi.


Tipy pre skúsených používateľov

  • Thunderbird zaznamenáva aktivitu Vaších odberov do konzoly, ktorú nájdete pod Nastavenia | Chybová konzola. Zmeňte nastavenie Feeds.logging.console na debug alebo trace (reštartujte) a všimnite si detaily o zaznamenávaní.


Problémy a FAQ

Prečo sú niektoré správy občas duplikované?

Správy s tým istým obsahom ale odlišným ID nebudú rozpoznané ako duplikáty. Viac info tu.

Prečo niekedy vidím skripty na stránkach cez pohľad webu?

Jedná sa o chybu a jej detaily si prečítate v Chybe 662907. Dočasným riešením je vytvorenie si pravidla CSS vo vašom [profile]/chrome/userChrome.css alebo použitím rozšírenia pre doplnok Stylish:

noscript { display: none !important; }

Ak chcem čítať feedy v zobrazení pre web prečo občas vyskočí prehliadač a na pozadí načítava náhodnú stránku?

Thunderbird nebol navrhnutý ako webový prehliadač, a preto sa všetky požiadavky posunú do webového prehliadača, ktorý sa pokúsi stránky otvoriť. Dočasným riešením je nainštalovať rozšírenie AdBlock, prostredníctvom ktorého môžete pridať vlastné pravidlá blokovania obsahu. Čítajte tiež o chybe 524281.

Prečo nie je možné vidieť niektoré videá, obrázky alebo iný dosadený obsah v pohľade zhrnutia?

Dôvodom je vypnutý JavaScript v správach. Existuje k tomu požiadavka, viac o nej čítajte v chybe 456481.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie