Ako funguje zabudovaná ochrana proti podvodným a útočným stránkam?

Firefox Firefox Naposledy aktualizovaný: 07/30/2021 40% používateľov považuje toto za užitočné

V záujme zachovania vašej bezpečnosti na internete má Firefox zabudovanú ochranu proti podvodným a útočným stránkam. To znamená, že ak navštívite stránku, ktorá bola nahlásená ako podvodná stránka nejakej legitímnej stránky (niekedy sa im hovorí “phishingové” stránky), zdroj nevyžiadaného softvéru alebo útočnú stránku, ktorá bola vytvorená s cieľom poškodiť váš počítač, Firefox vás na to upozorní. Firefox vás zároveň upozorní pri sťahovaní súborov, ktoré boli identifikované ako malvér.

Čo je to podvodná stránka, útočná stránka, nevyžiadaný softvér a malvér?

Podvodná stránka ("phising")

Tvorba podvodných stránok je forma krádeže identity, kedy sa podvodná stránka vydáva za legitímnu za cieľom získania citlivých údajov ako sú napríklad heslá, podrobnosti o účte alebo čísla kreditných kariet. Phishingové útoky sú najčastejšie realizované prostredníctvom elektronickej pošty, kedy adresát obdrží správu v ktorej je vyzvaný na aktualizáciu svojich osobných údajov na falošnej, avšak veľmi autenticky vyzerajúcej webovej stránke. Viac informácií ohľadom phishingu nájdete na Wikipédii a na webe Anti-Phishing Working Group.

Ako nahlásiť podvodnú stránku

Ak chcete aktuálne otvorenú webovú stránku nahlásiť ako podovdnú stránku, kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu, následne kliknite na Fx57HelpPomocník a nakoniec zvoľte Nahlásenie podvodnej stránky….

Útočná stránka

Útočné stránky sú webové stránky, ktoré sa, keď ich navštívite, snažia infikovať váš počítač malvérom. Odhaliť tieto útoky môže byť veľmi obtiažne; aj stránka, ktorá vyzerá bezpečne sa môže v tichosti pokúšať o útok. Niekedy ani samotný vlastník stránky netuší, že sa z jeho stránky stala útočná stránka.

Malvér

Malvér je softvér navrhnutý tak, aby infikoval váš počítač bez toho, aby ste si to všimli. Malvér sa najčastejšie využíva na krádež osobných údajov, zasielanie nevyžiadanej pošty (spamu) alebo na rozširovanie ďalšieho malvéru.

Nevyžiadaný softvér

Stránky s nevyžiadaným softvérom sú stránky, ktoré sa vás snažia naviesť na inštaláciu programov, ktoré narušujú vašu prácu na internete (napríklad zmenia vašu domovskú stránku alebo na vami navštívených stránkach zobrazujú dodatočnú reklamu). Viac informácií o nevyžiadanom softvéri nájdete v dokumente Pravidlá týkajúce sa neželaného softvéru.

Ako funguje ochrana proti podvodným a útočným stránkam vo Firefoxe?

Ochrana proti podvodným a útočným stránkam vo Firefoxe funguje tak, že sa kontroluje, či sa stránka, ktorú prehliadate nenachádza na zozname nahlásených podvodných a útočných stránok a stránok, ktoré rozširujú nevyžiadaný softvér. Pokiaľ máte ochranu zapnutú, zoznamy týchto stránok sa automaticky preberajú a aktualizujú približne každých 30 minút.

Pri preberaní spustiteľného súboru Firefox skontroluje, či sa stránka, z ktorej obsah preberáte nenachádza na zozname stránok poskytujúcich "malvér". Pokiaľ sa stránka na takom zozname nachádza, Firefox preberanie súboru okamžite ukončí. V opačnom prípade pošle informácie o súbore službe Bezpečné prehliadanie Google (Safe Browsing) spolu s požiadavkou na overenie bezpečnosti daného softvéru.*

* Používatelia systému Windows: Táto kontrola bude vo Firefoxe vykonaná len vtedy, ak preberaný súbor nebude mať uvedeného overeného vydavateľa. Vzhľadom na to, že väčšina bežného a bezpečného softvéru pre systém Windows je podpísaná, táto kontrola mnohokrát nebude potrebná.

Ako použijem funkcie ochrany proti podvodným a útočným stránkam?

Tieto funkcie sú v predvolenom nastavení zapnuté, to znamená, že pokiaľ ste svoje nastavenie zabezpečenia nemenili, tieto funkcie už používate. Nastavenia ochrany proti podvodným a útočným stránkam sa nachádzajú na paneli Súkromie a bezpečnosť:

 1. V hlavnej ponuke kliknite na Firefox a vyberte Možnosti. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu a vyberte MožnostiMožnosti.Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton a vyberte Nastavenia.

 2. Kliknite na panel Súkromie a bezpečnosť.
 3. Nasledujúce funkcie povolíte ich zaškrtnutím v sekcii Bezpečnosť:
  • Blokovať nebezpečný a podvodný obsah - toto nastavenie zaškrtnite, ak chcete, aby Firefox blokoval potenciálny malvér alebo obsah, ktorý vás môže ľsťou presvedčiť k prevzatiu malvéru či k zadaniu osobných údajov.
   • Blokovať preberanie nebezpečných súborov - toto nastavenie blokuje potenciálne vírusy a iný malvér.
   • Upozorniť ma na nechcený a nezvyčajný softvér - po zaškrtnutí tohto nastavenia vás Firefox upozorní v prípade, že budete preberať potenciálne nechcený alebo nezvyčajný softvér, ktorý môže obsahovať vírus či vo vašom počítači urobiť neočakávané zmeny.
  Fx57Privacy&SecurityPhishing
 4. Šablóna "closeoptionspreferences" neexistuje, alebo nemá schválenú verziu.

Ak chcete niektorú z funkcií vypnúť, zrušte zaškrtnutie príslušnej voľby.

Či máte aktivovanú ochranu proti podvodným stránkam si môžete overiť na našej testovacej stránke. Takisto si môžete overiť funkčnosť ochrany pred útočnými stránkami na ďalšej testovacej stránke a ochranu pred nevyžiadaným softvérom na tejto testovacej stránke. Pokiaľ máte ochranu zapnutú, budú tieto stránky zablokované.

Čo sa stane, ak je stránka alebo súbor zablokovaný?

Firefox zastaví načítanie stránky, pri podvodných stránkach zobrazí varovanie Podvodná stránka, pri stránkach s nevyžiadaným softvérom zobrazí varovanie Nahlásená ako stránka s nevyžiadaným softvérom a pri stránkach, ktoré obsahujú malvér zobrazí varovanie Nahlásená škodlivá stránka.

V prípade, že preberáte malvér alebo iný, potenciálne nechcený softvér, Firefox vás na to prostredníctvom Správcu preberania súborov upozorní.

malicious download panel 57

Ak sa rozhodnete toto varovanie ignorovať a takýto súbor odblokovať, kliknite pravým tlačidlom myši na Správcu preberania a vyberte možnosť Povoliť prevzatie.

Viac informácií o upozorneniach na sťahovanie nebezpečných súborov sa dozviete v článku Používame Správcu preberania súborov.

Aké informácie sa pri zapnutej ochrane odosielajú Mozille a jej partnerom?

V priebehu požívania ochrany proti podvodným a útočným stránkam bude Firefox s partnermi Mozilly komunikovať dvakrát. Prvýkrát sa tak deje pri bežných aktualizáciách zoznamov nahlásených podvodných a útočných stránok. V priebehu aktualizácie sa neodosielajú žiadne informácie o vás a ani o stránkach, ktoré ste navštívili. Druhýkrát sa tak deje ak navštívite nahlásenú podvodnú alebo útočnú stránku. Predtým, ako Firefox zablokuje prístup k stránke si overí, či stránka nebola od poslednej aktualizácie odstránená zo zoznamov podvodných a útočných stránok. Toto overenie neobsahuje celú adresu navštívenej stránky, obsahuje len jej čiastkovú informáciu pochádzajúcu z adresy.

Okrem pravidelných aktualizácií zoznamu uvedených vyššie môže Firefox pri zapnutej ochrane komunikovať s partnermi Mozilly za účelom overenia zabezpečenia istých spustiteľných súborov. V týchto prípadoch Firefox odošle pár informácií o súbore (názov, pôvod, veľkosť a kryptografickú hašovaciu funkciu) službe Bezpečné prehliadanie Google Safe Browsing, ktorá pomôže Firefoxu rozhodnúť sa, či by mal byť súbor zablokovaný.

Zásady ochrany súkromia spoločnosti Mozilla popisujú, aké údaje Firefox a Mozilla obdrží a ako sa s nimi nakladá. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google popisujú, ako s nazbieranými údajmi nakladá spoločnosť Google.

Mám overené, že je moja stránka bezpečná - ako ju odstránim zo zoznamov nahlásených stránok?

Ak ste vlastníkom stránky, ktorá bola napadnutá malvérom, ale problémy ste už odstránili alebo si myslíte, že vaša stránka bola nahlásená omylom, môžete požiadať o jej odstránenie z týchto zoznamov. Vyzývame majiteľov stránok, aby každé nahlásenie dôkladne prešetrili, pretože stránka sa často premení na útočnú bez viditeľných zmien.

 • Na podanie žiadosti o odstránenie zo zoznamu podvodných stránok použite tento formulár poskytovaný spoločnosťou Google.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie