Prispôsobenie Firefoxu

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.


Panely s nástrojmi

Dozviete sa ako pridať, odstrániť, usporiadať alebo skryť panely nástrojov prehliadača Mozilla Firefox. Neviete, čo to panel nástrojov je? Panel nástrojov je úzky pruh (zvyčajne šedivý) nad miestom, kde sa zobrazujú webové stránky.

  • Hlavná ponuka: Tento panel obsahuje hlavnú ponuku (Súbor, Upraviť, Pomocník, apod.).
  • Navigačný panel: Tento panel obsahuje pole Adresa a Vyhľadávanie.


K dispozícii sú dve možnosti na prispôsobenie panela prehliadača Firefox:


Prispôsobenie jednotlivých položiek panela nástrojov

Ak chcete upraviť existujúci panel (ikony, tlačidlá, medzery apod.), použite ponuku Zobraziť, otvorte podponuku Panely s nástrojmi a zvoľte položku Prispôsobiť… alebo kliknite pravým tlačidlom myšistlačte kláves Ctrl, kliknite na prázdne miesto na paneli a zvoľte položku Prispôsobiť…. Zobrazí sa vám dialógové okno na úpravu panelov. customizingfx-en-viewmenu-win.png Ak chcete pridať ktorúkoľvek ikonu z palety na panel nástrojov, jednoducho ju presuňte kamkoľvek na panel (okrem panela Ponuka). Ak chcete niektoré z tlačidiel s panela odstrániť, jednoducho ju presuňte mimo panela. Ikony si môžete na paneli ľubovoľne presúvať. Až budete hotový, kliknite na tlačidlo Hotovo. customizingfx-en-customizetoolbar-win.png

Špeciálne položky panela

Na paneli tiež môžete umiestniť niekoľko špeciálnych položiek, ktoré vám umožnia upravovať vzhľad panela. Sú to:


  • Oddeľovač: Umožní od seba oddeliť jednotlivé prvky malou vertikálnou "čiarou".
  • Medzera: Umožní oddeliť jednotlivé prvky malou medzerou. Obyčajne je medzera široká 20 pixelov.
  • Pružná medzera: Umožní od seba oddeliť jednotlivé prvky medzerou. Táto medzera je automaticky rozšírené na veľkosť prázdneho miesta na paneli. Táto položka je užitočná vtedy, ak chcete niektoré prvky umiestniť na pravú stranu panela.


Skrytie, pridanie/odstránenie panela nástrojov

Ak niektorý panel nástrojov nepotrebujete, môžete ho jednoducho skryť z okna prehliadača. V súčasnej dobe sa dajú skryť navigačný panel a panel so záložkami. Panel nástrojov s hlavnou ponukou sa nedá odstrániť, pretože by ste sa nedostali k jednotlivým možnostiam ponuky. Preto je na rozdiel od iných panelov nutné, aby zostal v okne prehliadača po celý čas. Ak chcete zobraziť alebo skryť panel nástrojov, zvoľte v hlavnej ponuke Zobraziť podponuku Panely s nástrojmi. Tu nájdete zoznam panelov, ktoré sú k dispozícii. Panely, ktoré sú označené, sú zobrazené v hlavnom okne. Po zrušení označenia konkrétny panel zmizne.

Ak chcete pridať nový panel pod hlavnú ponuku, zvoľte v hlavnej ponuke Zobraziť podponuku Panely s nástrojmi a položku Prispôsobiť…. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na tlačidlo Pridať nový panel. Zobrazí sa vám dialógové okno, v ktorom je nutné zadať názov nového panela, zadajte ľubovoľný názov a kliknite na tlačidlo OK. Teraz máte k dispozícii nový panel, ktorý sa vám okamžite zobrazí a môžete naň umiestňovať ikony. Skryjete ho postupom popísaným vyššie.

Doplnky (rozšírenia, témy a zásuvné moduly)

Doplnky sú malé balíčky, ktoré pridávajú prehliadaču nové funkcie alebo umožňujú zmenu jeho vzhľadu. Sú 2 typy doplnkov: rozšírenia a témy.

Doplnky sú malé balíčky, ktoré pridávajú prehliadaču nové funkcie alebo umožňujú zmenu jeho vzhľadu. Sú 3 typy doplnkov: rozšírenia, témy a zásuvné moduly.

Rozšírenia: Rozšírenia pridávajú do Firefoxu nové funkcie. Môžu pridať hocijakú vlastnosť od jednoduchého tlačidla na paneli nástrojov až po kompletne novú funkciu. Umožňujú úpravu programu presne podľa predstáv používateľa pri minimálnej veľkosti aplikácie.

Témy: Témy upravujú vzhľad Firefoxu. Umožňujú zmenu výzoru a vášho pocitu z Firefoxu a dokážu ho zmeniť podľa vašej chuti. Témou môžete zmeniť napríklad len obrázky v tlačidlách až po úplne každý kúsok Firefoxu.

Zásuvné moduly: Zásuvné moduly pomáhajú Firefoxu vykonávať špecifické funkcie ako zobrazovanie niektorých grafických formátov alebo prehrávanie multimediálnych súborov. Zásuvné moduly sú odlišné od doplnkov, ktoré upravujú existujúce funkcie alebo pridávajú nové. Typickým účelom zásuvného modulu je pridať schopnosť prehrať multimédiá, napríklad videá vložené priamo do stránok.


Prevzatie a inštalácia doplnkov

Doplnky môžete preberať a inštalovať z webovej stránky Firefox Add-ons. Vo vyhľadávačoch na internete potom nájdete množstvo ďalších.

V Správcovi doplnkov môžete naľavo od Rozšírení a Tém kliknúť na panel Získať doplnky, kde môžete tiež prehľadávať Firefox Add-ons

Keď kliknete na odkaz na inštaláciu doplnku, Firefox zobrazí dialógové okno, ktoré sa vás opýta, či si prajete daný doplnok nainštalovať. V dialógovom okne máte voľby na prevzatie a následnú inštaláciu či zrušenie inštalácie.


Používame Správcu doplnkov

Doplnky sa spravujú prostredníctvom Správcu doplnkov. Na jeho otvorenie použite ponuku Nástroje, položka Doplnky.


Aktualizácia doplnkov

V predvolenom stave Firefox pravidelne kontroluje a upozorňuje na nové verzie nainštalovaných doplnkov. Toto správanie môžete zmeniť na karte PATH()}Aktualizácie{PATH} panela Spresnenie okna Možnosti.

Manuálne môžete aktualizácie skontrolovať na paneli Rozšírenia alebo Témy kliknutím na tlačidlo Hľadať aktualizácie. Ak sú dostupné nejaké aktualizácie, správca doplnkov zobrazí panel Aktualizácie, kde si môžete vybrať aktualizácie, ktoré si prajete nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Nainštalovať aktualizácie nainštalujete označené aktualizácie. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní Firefoxu.


Zakázanie, povolenie, odinštalácia doplnkov

Ak sa chcete nejakého rozšírenia zbaviť, môžete ho buď dočasne zakázať, takže v prípade, že sa rozhodnete ho opäť používať bude rýchlo dostupné, alebo ho odinštalovať. Témy sa dajú len odinštalovať, pretože všetky okrem aktuálnej sú už zakázané.

Ak chcete zakázať alebo povoliť rozšírenie, označte ho a kliknite na tlačidlo Zakázať resp. Povoliť. Ak chcete rozšírenie z Firefoxu odstrániť, označte ho a kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní Firefoxu.


Ďalšie funkcie

Ďalšie funkcie ako Navštíviť domovskú stránku a Informácie o sú dostupné označením zvoleného doplnku, stlačením klávesu Ctrl a kliknutímkliknutím pravým tlačidlom myši na doplnok a označením príslušnej položky kontextovej ponuky.


Úlohy špecifické pre rozšírenia alebo témy

Nastavenie rozšírení

Rozšírenia často ponúkajú aj dialógové okno, kde sa dajú nastavovať ich funkcie. Ak chcete takéto okno otvoriť, prejdite na panel Rozšírenia, označte požadované rozšírenie a kliknite na tlačidlo MožnostiMožnosti, resp. jednoducho dvakrát kliknite na dané rozšírenie.


Zmena témy

Zmenu témy vykonáte tak, že na paneli Témy označíte požadovanú tému a kliknete na tlačidlo Použiť tému. Na vykonanie zmeny je potrebné Firefox reštartovať.

Otvorí sa vám okno Témy. V ňom jednoducho vyberiete tému, ktorú si prajete odstrániť a kliknete na tlačidlo Použiť tému. Po tejto zmene je pre správnu funkčnosť témy odporúčané Firefox reštartovať.

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: wladow. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.