Wykorzystywanie uprawnień, o udzielenie których Firefox dla Androida prosi w trakcie instalacji

W tym artykule opisano, jak Firefox wykorzystuje uprawnienia o udzielenie, których prosi w trakcie instalacji. Mozilla chroni prywatność i dane osobowe użytkowników, a zasady te określone są w dokumencie: Polityka prywatności Firefoksa. (w języku angielskim)

Firefox dla Androida wykorzystuje poniższe uprawnienia:

  • Twoja lokalizacja – dokładna lokalizacja urządzenia na podstawie sygnału GPS i sieci. Lokalizacja GPS jest używana tylko wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się udostępnić swoje informacje geolokalizacyjne witrynie internetowej. Firefox nigdy nie używa lokalizacji użytkownika sam ani nie udostępnia danych lokalizacyjnych witrynie bez zgody użytkownika. Więcej na temat geolokalizacji i jej wykorzystania przez Firefoksa dowiesz się tutaj.
  • Pamięć – modyfikowanie/usuwanie zawartości karty SD. Firefox wykorzystuje to uprawnienie do zapisywania pobranych plików na kartę SD. Firefox również zapisze swoje ustawienia i historię na karcie SD, jeśli w ustawieniach Androida zostanie wybrana funkcja zapisu danych w pamięci SD.
  • Aparat – wykonywanie zdjęć i filmów wideo. Kiedy strona internetowa zażąda do przesłania pliku obrazka, użytkownik może wykonać zdjęcie wbudowanym aparatem i je przesłać. Firefox nigdy nie będzie wykonywał zdjęć lub nagrywał film bez zgody użytkownika. Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z artykułem: Introducing Aurora 9. (w języku angielskim)
  • Połączenie sieciowe – pełny dostęp do sieci, wyświetlanie stanu połączeń sieciowych. Firefox wykorzystuje to uprawnienie do pobierania witryn internetowych, dodatków i innych treści z internetu.
  • Narzędzia systemowe – instalowanie/dezinstalacja skrótów. Dzięki temu uprawnieniu Firefox umożliwia użytkownikowi dodawanie zakładek lub skrótów do aplikacji internetowych na ekranie głównym urządzenia.
  • Narzędzia systemowe – zapobieganie przejściu urządzenia w stan uśpienia, sterowanie wibracjami. Wtyczka Adobe Flash Player używa tego uprawnienia w wersjach Firefoksa, które obsługują Flash.
  • Narzędzia systemowe – modyfikowanie ustawień systemu. Firefox wykorzystuje to uprawnienie do włączenia lub wyłączenia konta Firefox Sync, gdy użytkownik zmieni ustawienia synchronizacji.
  • Twoje konta - działanie jako moduł uwierzytelniania, zarządzanie listą kont, korzystanie z danych uwierzytelniania konta. Jeśli użytkownik skonfiguruje usługę Firefox Sync, Firefox będzie używał tych uprawnień do dodania konta synchronizacji do ustawień synchronizacji Androida.
  • Zakładki i historia – odczytywanie zakładek i historii. Firefox używa tego uprawnienia, jeśli użytkownik wybierze funkcję importowania historii i zakładek z domyślnej przeglądarki na swoje urządzenie z systemem Android.

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951, zigor1. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.