Tryb kiosku w przeglądarce Firefox dla firm

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów IT, którzy chcą skonfigurować przeglądarkę Firefox na komputerach swojej organizacji.

Czym jest tryb kiosku?

Tryb kiosku blokuje Firefox w celu zabezpieczenia urządzenia przed użytkownikami. Jest to szczególnie istotne, ale nie ograniczone do scenariuszy, w których urządzenie jest publicznie dostępne z bibliotek, automatów sprzedających lub transportu publicznego.

Kluczowe cechy trybu kiosku w przeglądarce Firefox dla firm:

 • Domyślnie uruchamia się w trybie pełnoekranowym
 • Wszystkie menu, pasek adresu, pasek narzędzi oraz pasek kart nie są widoczne
 • Przycisk X nie jest dostępny po najechaniu na górę ekranu
 • F11 nie działa
 • Menu kontekstowe po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nie działa
 • Ukrywa pasek stanu na dole, gdy następuje próba połączenia
 • Ukrywa łącze docelowe, gdy najeżdża się kursorem na odnośnik
 • Dostępny w systemie Windows
Uwagi do użycia trybu kiosku w innych systemach operacyjnych =
 • MacOS: Tryb kiosku działa na systemie MacOS, chociaż menu systemowe nie może być wyłączone (ograniczenie ze strony Apple).
 • Linux: Tryb kiosku działa na Linuksie, jeśli system operacyjny nie korzysta z ujednoliconego menu.

Uruchomienie przeglądarki w trybie kiosku

Aby uruchomić przeglądarkę Firefox w trybie kiosku, należy otworzyć wiersz polecenia i wykonać polecenie [katalog instalacyjny]\firefox.exe -kiosk.

Rekomendowana konfiguracja

Liczne funkcje trybu pracy kiosku można konfigurować za pomocą zasad lub parametrów linii poleceń podczas uruchamiania przeglądarki. Dla optymalnego działania trybu kiosku, zalecamy administratorom systemu skonfigurowanie programu Firefox w następujący sposób:

 • Konfiguracja zasad
  • Konfiguracja dostępnych domen poprzez politykę oraz stronę główną.
 • Argumenty linii poleceń
  • Uruchomienie programu Firefox z linii poleceń z argumentem -kiosk -private-window [docelowy adres URL], by Firefox został uruchomiony w prywatnym oknie z wyczyszczonymi między sesjami pamięcią podręczną, historią użytkownika i danymi formularzy oraz wskazaniem na wstępnie zdefiniowany adres URL.

Uwaga specjalna

Tryb kiosku oferowany przez Firefox jest bardzo podstawowym trybem przeznaczonym dla kiosków, w których zawartość załadowana do przeglądarki jest ściśle ograniczona przez właściciela kiosku i albo nie ma klawiatury, albo dostęp do niej jest ograniczony (zwłaszcza Ctrl i Alt). Do właściciela kiosku należy upewnienie się, że zawartość nie zaskakuje/nie dezorientuje użytkowników, ani nie uszkadza UI przeglądarki w tej konfiguracji.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji