Template:ImportHTMLBookmarks

Naciśnij przycisk Biblioteki 57 library icon , potem Zakładki. Następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładki na dole menu. Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

  • Na pasku narzędzi biblioteki naciśnij przycisk f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Importowanie i kopie zapasowe i z menu wybierz Importuj zakładki z pliku HTML….
    Importing HTML Bookmarks - Win fx7
  • Zostanie wyświetlone okno importowania, w którym wskaż plik z zakładkami do zaimportowania.
  • Naciśnij przycisk Otwórz. Okno importowania zakładek zostanie zamknięte.
  • Zamknij okno biblioteki.
  • // Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.
    Zostań wolontariuszem Mozilla Support