Template:dohtoggle

  1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

  2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Sieć i kliknij przycisk Ustawienia….
  3. W oknie dialogowym, które się otworzy, przejdź do punktu DNS poprzez HTTPS.
    • Włączone: Zaznacz pole wyboru DNS poprzez HTTPS. Następnie wybierz dostawcę lub ustaw dostawcę niestandardowego.
    • Wyłączone: Odznacz pole wyboru DNS poprzez HTTPS.
    toggle doh
  4. Kliknij OK aby zapisać zmiany oraz zamknąć okno dialogowe.

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji