Tabele – tworzenie tabel w wiadomościach

Podczas tworzenia wiadomości do wyświetlania danych w formacie strukturalnym można użyć tabel. Tabele zawierają kolumny i wiersze, które tworzą komórki. Komórki mogą zawierać tekst lub obrazy. Kolumny i wiersze można również użyć do sterowania układem lub sposobem wyświetlania podpisu.

Tworzenie tabeli

 1. Rozpocznij tworzenie wiadomości, naciskając na pasku narzędzi Thunderbirda przycisk Napisz – zostanie wyświetlone okna tworzenia wiadomości.
 2. Na pasku menu okna tworzenia wiadomości kliknij menu Wstaw i wybierz Tabelę… Zostanie wyświetlone małe okno zatytułowane Wstaw tabelę.

  'Insert Table' window
 3. Wprowadź żądaną liczbę wierszy i kolumn. W późniejszym czasie możesz dodać lub usunąć niechciane wiersze i kolumny.
 4. Wybierz żądaną szerokość.
 5. Wybierz wymagane obramowanie (wartość wyrażona w pikselach).
  Nie chcesz obramowania – ustaw wartość na 0.
 6. Naciśnij przycisk OK, by wstawić tabelę.

Example of a 'Table'.

Dodawanie i usuwanie kolumn i wierszy

Dodawanie kolumn i wierszy

 1. Kliknij komórkę sąsiadującą z miejscem, w którym chcesz dodać kolumnę lub wiersz.
 2. Na pasku menu okna tworzenia wiadomości kliknij menu Format, przejdź do menu Tabela, następnie do menu Wstaw i z dostępnych, wybierz żądaną opcję:
  • Wiersz powyżej
  • Wiersz poniżej
  • Kolumnę przed
  • Kolumnę za

Usuwanie kolumn i wierszy

 1. Kliknij komórkę w kolumnie lub wierszu.
 2. Na pasku menu okna tworzenia wiadomości kliknij menu Format, przejdź do menu Tabela, następnie do menu Usuń i z dostępnych, wybierz żądaną opcję:
  • Wiersze
  • Kolumny
Aby dodawać i usuwać kolumny i wiersze bezpośrednio, użyj ikon x i trójkątów wyświetlanych po kliknięciu krawędzi tabeli.

Add or Delete a Row or Column

Łączenie, dzielenie komórek

Łączenie komórek

 1. Zaznacz komórki, które chcesz połączyć, przeciągając nad nimi kursor.
 2. Na pasku menu okna tworzenia wiadomości kliknij menu Format, przejdź do menu Tabela i wybierz Połącz zaznaczone komórki.

Dzielenie komórek

 1. Kliknij połączoną komórkę, by ją zaznaczyć.
 2. Na pasku menu okna tworzenia wiadomości kliknij menu Format, przejdź do menu Tabela i wybierz Podziel komórkę.

Odstępy, wypełnienie, wyrównanie i inne zaawansowane właściwości

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli.
 2. Na pasku menu okna tworzenia wiadomości kliknij menu Format, przejdź do menu Tabela i wybierz Właściwości tabeli… Zostanie wyświetlone okno Właściwości tabeli.
  • Karta Tabela: korekty wierszy, kolumn, ramek, odstępów, wypełnienia, wyrównania tabeli, opisu tabeli i koloru tła.
  • Karta Komórka: wysokość, szerokość, wyrównanie zawartości, styl komórki, zawijanie tekstu i kolor tła wybranych komórek.

Wyrównanie tekstu

 1. Zaznacz komórkę.
 2. Na pasku formatowania kliknij ikonę Wybierz wyrównanie tekstu.
 3. Wybierz jedną z wyświetlonych opcji.

Ustawianie koloru czcionki i tła każdej komórki

 1. Zaznacz komórkę.
 2. Na pasku formatowania kliknij ikonę Wybierz kolor dla tekstu lub Wybierz kolor dla tła.
 3. W wyświetlonym oknie wybierz żądany kolor.
 4. Naciśnij przycisk OK.

Użyj tabel, aby dostosować układ wiadomości

Każda komórka może zawierać:

 • tekst lub cyfry (w tym listy),
 • obrazki,
 • odnośniki,
 • tabele.

Oto przykład bardziej skomplikowanej tabeli. Zawiera tabelę zawierającą trzy komórki; tekst wyrównany do lewej strony, z wyjątkiem nagłówka i podtytułu Agenda, które są wyrównane do środka. Zawiera także trzy dodatkowe tabele, jedna składająca się z pięciu komórek, a druga z dwóch.

Complicated Table

Zapisywanie szablonu

Jeśli zamierzasz wykorzystywać utworzoną tabelę w innych wiadomościach z możliwością dostosowania, możesz zapisać wiadomość jako szablon w folderze Szablony.

Na pasku menu okna tworzenia wiadomości kliknij menu Plik, wskaż Zapisz jako i wybierz Szablon.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji