Połączenie wszystkich skrzynek POP w Globalną skrzynkę odbiorczą

Thunderbird może łączyć wiele skrzynek odbiorczych z różnych kont POP, tworząc tzw. globalną skrzynkę odbiorczą, gdzie wszystkie otrzymane wiadomości mogą być wyświetlane w jednym wygodnym miejscu. Ten artykuł pokazuje, jak skonfigurować globalną skrzynkę odbiorczą w Thunderbirdzie.

 1. W lewym panelu wybierz jedno z kont, które chcesz dodać do globalnej skrzynki odbiorczej.
 2. W sekcji Konta kliknij Wyświetl ustawienia dla tego konta.
  GI Step 1
 3. Otworzy się nowe okno, w którym wszystkie konta zostaną wyświetlone w okienku po lewej stronie. Z tego okienka wybierz Konfiguracja serwera pod kontem, które chcesz dodać do globalnej skrzynki odbiorczej.
 4. W sekcji Przechowywanie wiadomości, kliknij przycisk Zaawansowane.
  GI Step 4
 5. Otworzy się kolejne okno. W tym oknie zaznacz opcję Odebrane – dla konta:. Po wykonaniu tej czynności użyj menu rozwijanego, aby wybrać Globalna skrzynka odbiorcza (konto Lokalne foldery), następnie kliknij OK.
  GI Step 5
 6. Thunderbird poprosi o przeniesienie konta. Kliknij OK po przeczytaniu komunikatu.
  Defer Account
 7. Thunderbird powróci do menu ustawień konta. Powtórz poprzednie kroki dla każdego konta, które chcesz umieścić w globalnej skrzynce odbiorczej.
 8. Po wykonaniu tych czynności, uruchom ponownie Thunderbirda, aby uzyskać dostęp do nowej globalnej skrzynki odbiorczej. Wybrane konta" powinny być skonsolidowane w jedną skrzynkę odbiorczą o nazwie "Lokalne foldery". Zauważ, że wszystkie wiadomości z różnych kont będą teraz wyświetlane w tej skrzynce odbiorczej, a poszczególne gałęzie poczty elektronicznej zostaną usunięte z panelu po lewej stronie okna.
  GI Step 8

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji