Ochrona przed śledzeniem w Firefoksie dla Androida

Ujmując ogólnie, termin „śledzenie” odnosi się do zbierania danych dotyczących przeglądania stron internetowych przez daną osobę. Funkcja wzmocnionej ochrony przed śledzeniem w przeglądarce Firefox dla Androida do identyfikacji i blokowania elementów śledzących (tzw. trackerów) korzysta z listy dostarczonej przez Disconnect. Do uniemożliwienia witrynom śledzenia aktywności użytkownika na różnych witrynach, jednocześnie zezwalając na nieśledzące pliki cookie – pliki cookie wymagane do prawidłowego działania witryny, jest używany tryb ścisłej ochrony i będącą jego częścią funkcję Total Cookie Protection. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie narzędzia śledzące innych firm obsługuje Firefox, zobacz Elementy śledzące zewnętrznych witryn.

Przeczytaj więcej o śledzeniu i standardach używanych przez Disconnect do tworzenia listy. Dowiedz się więcej o listach używanych przez przeglądarkę Firefox dla Androida.

Wzmocniona ochrona przed śledzeniem jest domyślnie włączona. Podczas odwiedzania strony internetowej z modułami śledzącymi na pasku adresu pojawi się ikona tarczy tracking protection icon fxos, informująca, że Firefox aktywnie blokuje elementy śledzące na tej stronie. W trybie ścisłym Firefox aktywuje funkcję „Total Cookie Protection”, która izoluje pliki cookie do stworzonego dla tej witryny osobnego pliku, co zapobiega śledzeniu w innych witrynach. Niemniej Firefox zezwala na nieśledzące pliki cookie, dzięki czemu strony internetowe nadal działają.

Wzmocniona ochrona przed śledzeniem chroni użytkownika przed skryptami reklamowymi i analitycznymi, jak również przed skryptami kopiącymi kryptowaluty i zbierającymi dane o konfiguracji użytkownika. Firefox umożliwia zmianę poziomu ochrony ze Standardowej na Ścisłą (domyślna) lub na Własną.

Wzmocniona ochrona przed śledzeniem usuwa również ciasteczka witryn, z którymi użytkownik nie miał kontaktu przez 30 dni, lub które są ustawiane poprzez przekierowanie do znanych witryn śledzących.

Co jest chronione/blokowane na witrynie

Gdy funkcja Wzmocnionej ochrony przed śledzeniem jest aktywna, na pasku adresu pojawi się ikona tarczy. Jej kolor będzie wskazywał, czy witryna ma aktywne skrypty:

 • Fioletowa tarcza – witryna zawiera skrypty śledzące, które są blokowane.
Blue Shield
Stuknij ikonę tarczy, a następnie każdą kategorię elementów śledzących, aby sprawdzić, co dokładnie jest blokowane.
Shield Changes Colors
 • Czarna tarcza – ochrona jest włączona, ale na witrynie nie wykryto skryptów śledzących.
Black Shield
 • Przekreślona tarcza – ochrona jest wyłączona dla konkretnej witryny.
Cross-out Shield
 • Brak tarczy – ochrona jest wyłączona w ogóle.
No Shield

Zmiana poziomu ochrony

Wzmocniona ochrona przed śledzeniem jest domyślnie włączona, jednak możesz ją wyłączyć, lub zmienić poziom ochrony:

 1. Stuknij przycisk menu.

  Fenix79Menuandroidmenu89
 2. Stuknij Ustawienia.
 3. Stuknij Wzmocniona ochrona przed śledzeniem.
 4. Stuknij przełącznik, aby ją włączyć lub wyłączyć.
 5. Jeśli jest włączona, wybierz odpowiedni poziom ochrony.
  • Standardowa – chroni przed skryptami śledzącymi mediów społecznościowych, skryptami śledzącymi między witrynami oraz skryptami generującymi kryptowaluty.
  • Ścisła – blokuje dodatkowo treści śledzące (video, reklamy oraz inne treści zawierające skrypty śledzące). Ustawienie to może blokować część funkcjonalności witryny.
  • Własna – blokuje elementy śledzące (video, reklamy oraz inne treści zawierające skrypty śledzące), ale możesz wybrać, które elementy i skrypty śledzące mają być blokowane – ciasteczka, treści śledzące, skrypty generujące kryptowaluty oraz skrypty zbierające dane o konfiguracji urządzenia.

Ustawienia ochrony dla poszczególnych witryn

Możesz wyłączyć lub włączyć funkcję wzmocnionej ochrony przed śledzeniem dla określonej witryny. Wyłączenie jej dla konkretnej witryny spowoduje dodanie tej witryny do listy „Wyjątków”.

Aby wyłączyć lub włączyć Wzmocnioną ochronę przed śledzeniem dla konkretnej witryny:

 1. Stuknij ikonę tarczy na witrynie, dla której chcesz zmienić ustawienie ochrony.
 2. Stuknij przełącznik Wzmocniona ochrona przed śledzeniem, aby go włączyć lub wyłączyć.
 • Jeżeli wyłączono Wzmocnioną ochronę przed śledzeniem dla konkretnej witryny, zostanie ona dodana do listy „Wyjątków”. Ochrona pozostanie wyłączona, gdy odwiedzisz tę witrynę ponownie.
 • Jeśli włączono Wzmocnioną ochronę przed śledzeniem, poziom ochrony (standardowy, ścisły lub własny), który został wybrany jako domyślny, będzie miał zastosowanie do danej witryny.

Zarządzanie wyjątkami dla witryn

 1. Stuknij przycisk menu.

  Fenix79Menuandroidmenu89
  .
 2. Stuknij Ustawienia .
 3. Stuknij Wzmocniona ochrona przed śledzeniem w sekcji Prywatność i Bezpieczeństwo.
 4. Stuknij Wyjątki.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji