Nowości w Thunderbirdzie 78.0

W tym artykule opisano niektóre z głównych zmian i nowych funkcji widocznych dla użytkowników w Thunderbirdzie w wersji 78.0. Bardziej szczegółową listę zmian można znaleźć w informacji o wydaniu Thunderbirda 78.

Nowe skondensowane Centrum konfiguracji kont

Konfiguracja Thunderbirda do obsługi kont jest teraz jeszcze łatwiejsza. Nowe Centrum kont wita użytkownika zgrabnym zestawieniem wszystkich obsługiwanych przez Thunderbirda typów kont: poczty e-mail, kalendarza, książki adresowej, czatu, serwisu przechowywania plików, kanałów wiadomości i grup dyskusyjnych. Można także zaimportować swoje dane z innego programu.

TB78-AccountHub-FirstTime

Po dodaniu pierwszego konta zawsze dostępna jest mniejsza wersja Centrum kont. Aby dodać kolejne konto, należy na liście skonfigurowanych kont wybrać dowolne konto Thunderbirda, a wyświetli się główna karta tego konta zawierająca sekcje Skonfiguruj następne konto i Importuj z innego programu.

Ulepszone okno konfiguracji konta e-mail. Skonfiguruj w minutę!

Okno dialogowe konfiguracji istniejącego konta e-mail zostało przeprojektowane, aby zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia. Wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, a Thunderbird spróbuje znaleźć odpowiednią konfigurację w bazie danych Mozilli zawierającej dane dostawców internetu. Skonfiguruj Thunderbirda w minutę!

TB78-AccountWizard-SetupExistingEmail

Zawsze można dostosować ustawienia konta później. Dla wygody, ustawienia konta są teraz wyświetlane na karcie, a wszelkie zmiany są natychmiast stosowane.

Nowy obszar adresowy

Aby zapewnić wygodniejsze i wydajniejsze tworzenie wiadomości, obszar adresowania okna tworzenia wiadomości został przeprojektowany od podstaw. Podczas gdy w poprzednich wersjach Thunderbirda odbiorców poszczególnych typów trzeba było umieszczać każdego w osobnym wierszu, teraz w jednym wierszu danego typu można umieszczać wielu odbiorców, zatem odbiorcy będą automatycznie grupowani według typu – Do, Kopia i Ukryta kopia. Dzięki temu od razu widać, którzy odbiorcy należą do której grupy. Ponadto każdy odbiorca jest teraz „elementem”, co znacznie usprawnia wybór i działanie na wielu odbiorcach. Deweloperzy czasami te „elementy” żartobliwie nazywają „tabletkami”, ponieważ początkowo obramowania wyróżniające odbiorców miały zaokrąglone wierzchołki.

TB78-Compose-Addressing-To

 • Dodanie kilku odbiorców tego samego typu jest równie łatwe, jak poprzednio. Wystarczy w odpowiednim polu adresowym zacząć wpisywać odbiorcę, a funkcja automatycznego uzupełniania spowoduje wyświetlenie sugestii z książki adresowej. Można z sugestii wybrać żądanego odbiorcę, klikając go lub nacisnąć klawisz EnterReturn, lub Tab, akceptując wyświetlanego w polu adresu odbiorcę. Każda z tych czynności spowoduje utworzenie pozycji odbiorcy. By dodać kolejnego odbiorcę w tym samym polu, należy wpisać inny adres odbiorcy i powtórzyć, którąś z powyższych czynności.
 • Aby edytować lub poprawić odbiorcę, należy za pomocą myszy/touchpada lub klawiszy strzałek , lub wybrać odbiorcę i nacisnąć klawisz EnterReturn. Po zakończeniu edycji należy ponownie nacisnąć EnterReturn.

TB78-Compose-Addressing-EditPill

 • Aby wyświetlić pole adresowe innego typu i dodać odbiorców, należy użyć przycisków Kopia, Ukryta kopia lub >> znajdujących się obok nadawcy wiadomości. Można także przytrzymać klawisz Shift i naciskać Tab tyle razy ile potrzeba, aby przejść do tych przycisków.

TB78-Compose-Addressing-MoreAddressingFields

 • Nadal można zmienić typ odbiorców za pomocą tylko dwóch kliknięć. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy/touchpada swój wybór, a następnie z menu kontekstowego wybrać dowolnie: Przenieś do pola „Kopia”, Przenieś do pola „Ukryta kopia” lub Przenieś do pola „Do”.

TB78-Compose-Addressing-PillContext-MoveToBcc

 • Wybranie wielu lub wszystkich odbiorców jest teraz do 99% wydajniejsze niż wcześniej. Na przykład teraz można zaznaczyć wszystkich odbiorców tego samego typu za pomocą skrótu klawiszowego CtrlCommand+A i skopiować, przenieść, wyciąć lub usunąć je wszystkie w jednym kroku. Można także przytrzymać klawisz Shift, aby wybrać blok odbiorców lub klawisz CtrlCommand, aby wybrać różnych odbiorców.

TB78-Compose-Addressing-ShiftSelectPills

Bardziej szczegółowe informacje na temat nowego obszaru adresowania są dostępne w artykule Adresowanie wiadomości e-mail TB.

Opcjonalny przycisk żądania potwierdzenia dostarczenia wiadomości

Pisząc wiadomość, można zażądać od odbiorcy potwierdzenia otrzymania wiadomości. Gdy wiadomość została odebrana lub wyświetlona, odbiorca wiadomości lub program odbierający pocztę elektroniczną może wysłać krótkie ręczne, lub automatyczne powiadomienie. Thunderbird oferuje funkcję żądania otrzymania wiadomości globalną lub tylko dla wybranych kont, a także opcje obsługi żądań potwierdzenia otrzymania wiadomości od innych. Pisząc nową wiadomość, można dokładnie sprawdzić, czy będzie wymagane potwierdzenie otrzymania wiadomość, lub zmienić tę opcję dla bieżącej wiadomości. Przycisk żądania potwierdzenia można teraz dodać do paska narzędzi okna tworzenia wiadomości.

 • Na pasku narzędzi okna tworzenia wiadomości kliknij prawym przyciskiem myszy/touchpada i wybierz Dostosuj… lub na pasku menu kliknij menu Widok, wybierz Paski narzędzi i kliknij Dostosuj….
 • Przeciągnij przycisk Potwierdzenie na pasek narzędzi.

TB78-Compose-CustomizeToolbar-ReturnReceiptButton

Dostosowywanie kolorów ikon kont pocztowych

Thunderbird 78 ma nowoczesny, minimalistyczny wygląd, dzięki czemu użytkownik może skupić się na komunikacji. Chociaż tradycyjne kolorowe ikony nie są już dostępne, można na liście kont dostosować kolor ikony dowolnej skrzynki:

 • Kliknij prawym przyciskiem nazwę skrzynki, wybierz Właściwości, następnie Informacje ogólne i Kolor ikony.
 • Kliknij przycisk wyboru koloru, aby wybrać inny kolor lub przycisk , aby przywrócić kolor domyślny.

TB78-FolderPane-ChangeIconColor

Łatwe wybierania za pomocą myszy/touchpada: Nowa kolumna Zaznacz wiadomości

Można łatwo wybierać różne wiadomości za pomocą myszy/touchpada bez przytrzymywania jakichkolwiek dodatkowych klawiszy. Dostępna jest nowa opcjonalna kolumna służąca do wybierania wiadomości przy użyciu pól wyboru zamiast klasycznych metod wyboru.

 • W górnym prawym rogu listy wiadomości kliknij mały przycisk wyboru kolumn z etykietką Zaznacz, które kolumny będą wyświetlane.
 • Zaznacz menu Zaznacz wiadomości.

TB78-FolderPane-SelectMessagesColumn

Łatwe usuwanie wiadomości za pomocą myszy/touchpada: Nowa kolumna Usuń

Można łatwo usunąć wiadomość z listy wiadomości jednym kliknięciem. Istnieje nowa opcjonalna kolumna do usuwania wiadomości.

 • W górnym prawym rogu listy wiadomości kliknij mały przycisk wyboru kolumn z etykietką Zaznacz, które kolumny będą wyświetlane.
 • Zaznacz menu Usuń.

TB78-FolderPane-ColumnPicker-DeleteColumn

Teraz można usunąć dowolną wiadomość, klikając ikonę kosza znajdującą się w wierszu wiadomości.

TB78-FolderPane-DeleteColumn

Podgląd motywów w menedżerze dodatków

Thunderbird ma trzy różne motywy:

 • Domyślny – motyw wykorzystujący systemowy schemat kolorów.
 • Ciemny – motyw o ciemnych kolorach.
 • Jasny – motyw o jasnych kolorach.

Wybór ulubionego motywu stał się łatwiejszy, ponieważ w menedżerze dodatków można teraz zobaczyć miniaturowy podgląd każdego motywu, dający pierwsze wrażenie kolorów danego motywu. Wybrany motyw można włączyć, klikając przycisk Włącz znajdujący się przy tym motywie. Motyw zostanie natychmiast zastosowany.

TB78-AddOnsManager-Themes-ManageYourThemes

Jeśli spędzasz dużo czasu przed ekranem, wypróbuj ciemny motyw!

Kliknij przycisk , wybierz Dodatki, Motywy i Zarządzanie motywami.

Motywy mają teraz zastosowanie w większości obszarów interfejsu użytkownika, a wkrótce pojawią się kolejne ulepszenia!

Obsługa minimalizowania do ikony w systemie Windows

W systemie Windows można teraz utrzymywać Thunderbirda działającego w tle bez zajmowania miejsca na pasku zadań. Gdy ta nowa funkcja jest włączona, po zminimalizowaniu okna Thunderbirda zostanie ono zredukowane do małej ikony w obszarze powiadomień – mały obszar obok zegara systemowego w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknięcie tej ikony spowoduje przywrócenie Thunderbirda na ekranie.

TB78-MinimizeToTray-visibleIcon-Win10-Taskbar

Aby włączyć funkcję minimalizowania do ikony:

Kliknij przycisk , wybierz OpcjePreferencje, Ogólne i w sekcji Integracja z systemem operacyjnym zaznacz funkcję Minimalizuj program Thunderbird do ikony w obszarze powiadomień.

Podpowiedź. Jeśli nie widzisz ikony Thunderbirda w obszarze powiadomień, kliknij przycisk ^ z podpowiedzią Pokaż ukryte ikony, by znaleźć ikonę. Zostanie wyświetlone okienko zawierające rzadko używane ikony aplikacji – ikona Thunderbirda zapewne tam będzie. Aby ikona była widoczna w obszarze powiadomień na pasku zadań, należy ją przeciągnąć do tego obszaru.

TB78-MinimizeToTray-overflowIcon-Win10-Taskbar

Przeprojektowana karta OpcjePreferencje z nowym interfejsem użytkownika

Karta Opcje (Preferencje na Maku i Linuksie)Preferencje (Opcje na Windowsie) została całkowicie przeorganizowana, aby uprościć wcześniej głęboko zagnieżdżoną strukturę. Obecnie istnieje pięć głównych kategorii z jasno określonymi tematami: Ogólne, Tworzenie, Prywatność i bezpieczeństwo, Komunikator i Kalendarz. Nowy „płaski” układ jest łatwiejszy do przeglądania, konserwacji i rozszerzania, a co najlepsze, można teraz wyszukiwać w OpcjachPreferencjach!

Wyszukiwanie w OpcjachPreferencjach – skrót do ustawień

Począwszy od Thunderbirda 78.1.0, by znaleźć określone ustawienia, można wygodnie używać pola wyszukiwania znajdującego się u góry karty OpcjePreferencje.

Kliknij przycisk , wybierz OpcjePreferencje i kliknij pole Szukaj w OpcjachPreferencjach. (Skrót klawiszowy: CtrlCommand+F).

TB78-Options-FindInOptions-SampleSearch

W polu wyszukiwania wpisz wyszukiwane słowo, a otrzymasz natychmiastowe wyniki. Zostaną wyświetlone tylko te opcjepreferencje, których etykieta lub widoczna wartość pasuje do wyszukiwanego słowa. Zmian/wyboru opcjipreferencji można dokonać bezpośrednio w wynikach wyszukiwania, a zostaną one zastosowane natychmiast. Pole wyszukiwania zapewnia znacznie szybszy dostęp do dowolnych opcjipreferencji, nawet jeśli nie zna się ich dokładnego miejsca w OpcjachPreferencjach.

 • Aby uzyskać najlepsze wyniki, wyszukaj jedno unikalne słowo z etykiety opcjipreferencji. Na przykład, aby znaleźć opcjępreferencję Minimalizuj program Thunderbird do ikony w obszarze powiadomień, w polu wyszukiwania wpisz słowo „minimalizuj”. Przeszukane zostaną wszystkie sekcje.
 • Działa wyszukiwanie części słowa. Na przykład wpisanie „bird” spowoduje znalezienie „Thunderbird”.
 • Wynik wyszukiwania będzie pasować dokładnie do tego, co zostanie wpisane w polu wyszukiwania, zatem wyszukiwane słowa minimalizuj do obszaru powiadomień nie spowodują znalezienia opcjipreferencji Minimalizuj program Thunderbird do ikony w obszarze powiadomień.

Kalendarz: Wyświetl podgląd i wybierz wydarzenia do zaimportowania z pliku ICS

Podczas importowania plików kalendarza w formacie ICS można teraz wyświetlić podgląd zawartych w nim wydarzeń i zaimportować niektóre lub wszystkie z nich.

TB78-Calendar-ImportICSDialog

Aby zaimportować dane kalendarza z pliku ICS:

Kliknij przycisk , następnie Wydarzenia i zadania i kliknij Importuj z pliku….

W wyświetlonym oknie importowania wybierz plik z rozszerzeniem .ics.

Można także importować pliki ICS z wiersza poleceń.

Kalendarz: Importowanie plików ICS z wiersza poleceń

Pliki ICS ze zdarzeniami kalendarza można teraz importować z wiersza poleceń przy użyciu opcji -file. Zostanie wyświetlone okno Importuj wydarzenia kalendarza i zadania, gdzie można przejrzeć i wybrać zdarzenia do zaimportowania.

thunderbird -file c:\temp\calendar78.ics

Czat: Obsługa protokołu OTR

 • Czat Thunderbirda obsługuje teraz protokół kryptograficzny OTR (Off-the-Record) zapewniający silne szyfrowanie konwersacji za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji