Nowości w Thunderbirdzie 45.0

Ta wersja Thunderbirda nie jest już wspierana. By cieszyć się najnowszymi funkcjami zaktualizuj Thunderbirda do najświeższej wersji.

W tym artykule opisano główne zmiany w Thunderbirdzie 45.0. Pełny wykaz znajduje się tutaj.

Tworzenie wiadomości

Dokonano różnych udoskonaleń i poprawek związanych z tworzeniem wiadomości.

 • Nazwa nadawcy może teraz być edytowana w każdej wiadomości w celu umożliwienia jednorazowego dostosowania.
  Uwaga: Nie wszystkie serwery pocztowe umożliwiają użycie tej funkcji.
editable from address
 • Gdy jest używanych kilka słowników, teraz słownik może być wybierany podczas wprowadzania tematu wiadomości. Dodano także wskaźnik języka informujący o wybranym słowniku.
dictionary TB45
 • Zmieniono sposób wyboru rozmiaru czcionki. Teraz na pasku edycji znajduje się przycisk do wyboru rozmiaru czcionki oraz przyciski do zmniejszania/powiększania czcionki skokowo.
font size TB45
 • Okno tworzenia wiadomości Thunderbirda funkcjonuje teraz jak edytor tekstu. Naciśnięcie klawisza Enter powoduje przejście kursora tekstowego do nowego akapitu, a użycie skrótu klawiszowego Shift + Enter nowego wiersza. Ta funkcjonalność może być wyłączona na karcie Thunderbird » PreferencjeNarzędzia » OpcjeEdycja » Preferencje » Tworzenie » Ogólne.
 • Czcionki użyte w wiadomościach przychodzących, które nie są zainstalowane lokalnie, będą teraz wyświetlone na liście wyboru czcionek.
Font indicator TB45

Format dostarczania poczty

 • Poprzednio, jeśli w wiadomości nie był używany format RTF (Rich Text Format) i odbiorca w książce adresowej nie miał zaznaczonej funkcji HTML, Thunderbird wysyłał wiadomości e-mail jako zwykły tekst. Obecnie ta automatyczna zamiana tekstu może być wyłączona z poziomu okna dialogowego Thunderbird » PreferencjeNarzędzia » OpcjeEdycja » Preferencje » Tworzenie » Ogólne » Opcje wysyłania….

Wiadomości w języku chińskim, japońskim i koreańskim

 • Gdy wiadomość była komponowana w języku chińskim, japońskim lub koreańskim, w tekście były dodawane zbędne odstępy. Przypadłość ta została naprawiona i obecnie wiadomości są wysyłane i odbierane, tak jak zostały utworzone.
 • Język japoński teraz w pełni obsługuje formaty RFC 1468 i RFC 3676.

Wyjątki zdalnej treści

 • Domyślnie w wiadomościach skomponowanych w formacie HTML Thunderbird nie wyświetla obrazków pobieranych zdalnie z witryny. Jest to element zabezpieczający użytkowników przed śledzeniem. Udoskonalano menu służące do określenia wyjątków od tej reguły.
  Z powodu wewnętrznych zmian, wyjątki zdalnych treści bazujące na adresach nadawcy nie są migrowane z Thunderbirda 38.
remote exceptions TB45

Eksportowanie książki adresowej

Address book export TB45

Lista wiadomości, a nagłówek wiadomości

 • Nagłówki w panelu wiadomości wyświetlane są teraz w kolumnie Korespondenci zamiast w kolumnach Od i Odbiorca.
correspondents TB45

W wersji 45.0, istniejące foldery zostaną przeniesione do nowej kolumny, chyba że ta funkcja jest wyłączona w Edytorze ustawień przez ustawienie preferencji mailnews.ui.upgrade.correspondents na false. Począwszy od wersji 45.1, nie będzie automatycznej aktualizacji, więc użytkownicy, którzy będą chcieli używać kolumnę "Korespondenci", powinni ustawić preferencję mail.threadpane.use_correspondents na true.
By wejść do Edytora ustawień, otwórz Thunderbird » PreferencjeNarzędzia » OpcjeEdycja » Preferencje, zaznacz panel Zaawansowane wybierz kartę Ogólne i naciśnij przycisk Edytor ustawień…. Zostanie wyświetlone okno zawierające ostrzeżenie, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!, by przejść do edytora ustawień. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, przeczytaj artykuł Edytor ustawień.
 • Podczas przeglądania wiadomości można nazwę i adres e-mail nadawcy lub odbiorcy kopiować z nagłówka wiadomości, używając nowej funkcji dostępnej z poziomu menu kontekstowego.
copy name and email TB45

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji