Konfiguracja konta

Thunderbird w wielu przypadkach umożliwia automatyczną konfigurację konta pocztowego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule: Automatyczna konfiguracja konta. Jeśli twój dostawca usług internetowych nie znajduje się w bazie danych automatycznej konfiguracji kont Thunderbirda lub jeśli masz niestandardowe ustawienia konta pocztowego, trzeba będzie skonfigurować konto ręcznie. W tym artykule opisano podstawowe ustawienia potrzebne do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.

Jeśli utworzone automatycznie konto zostało przypisane do protokołu IMAP zamiast do serwera POP, zapoznaj się ze stroną Konfiguracja konta POP zamiast IMAP.

Aby ręcznie skonfigurować konto, musisz mieć dane, które powinien podać ci dostawca usług pocztowych. Potrzebne dane:

  • serwer poczty przychodzącej i port, np. pop.przyklad.pl i port 110 lub imap.przyklad.pl i port 143,
  • serwer poczty przychodzącej i port, np. smtp.przyklad.pl i port 25,
  • ustawienia zabezpieczeń połączenia z serwerem, np. STARTTLS lub SSL/TLS i czy używać, czy nie bezpiecznej metody uwierzytelniania.

Otwórz ustawienia konta: W górnym pasku menu Thunderbirda kliknij NarzędziaEdytuj i wybierz Konfiguracja kont…, lub kliknij przycisk menu New Fx Menu i wybierz OpcjePreferencje a następnie Konfiguracja kont z menu rozwijanego. Każde skonfigurowane konto pocztowe lub konto grup dyskusyjnych jest wyświetlone po lewej stronie okna. Te konta odpowiadają folderom najwyższego poziomu wyświetlanym na liście "Wszystkie foldery" w głównym oknie Thunderbirda w panelu po lewej stronie.

Naciśnij przycisk Operacje, znajdujący się w lewym dolnym rogu i wybierz Dodaj konto pocztowe….

account1

Podaj dane twojego konta pocztowego i naciśnij przycisk Kontynuuj.

account3

Thunderbird spróbuje wykryć ustawienia tego konta, opierając się na podanej domenie adresu konta (część adresu po symbolu „@”). Naciśnij przycisk Zatrzymaj, by zatrzymać proces wykrywania ustawień i przejdź do edycji nazwy serwera, portu i protokołu IMAP/POP. Podaj/skoryguj dane konta i naciśnij przycisk Utwórz konto i edytuj jego ustawienia.
Uwaga! Bardzo ważne jest, aby przed naciśnięciem przycisku Utwórz konto i edytuj jego ustawienia podać wymagane dane dotyczące nazwy serwera, numeru portu i protokołu IMAP/POP. Możesz pozwolić Thunderbirdowi pobrać domyślne dane konta i zmienić je ręcznie w późniejszym czasie.

account4

Konfiguracja serwera poczty wychodzącej

Tego samego serwera poczty wychodzącej (serwer SMTP) może używać wiele kont pocztowych, dlatego serwery SMTP są tworzone niezależnie od kont pocztowych. W oknie ustawień konta, w panelu po lewej stronie, wybierz znajdujący się na samym dole panelu element Poczta wychodząca. Zostaną wyświetlone informacje dotyczące serwera poczty wychodzącej. Mogą się tam znajdować dane podane podczas tworzenia konta. Możesz edytować ten serwer lub dodać nowy, używając odpowiednio przycisków Dodaj…, Edytuj….

account6

Na przykład konfiguracja konta Gmail powinna wyglądać następująco:

  • Nazwa serwera: smtp.gmail.com
  • Port: 587
  • Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła: zaznaczone
  • Nazwa użytkownika: twoja nazwa użytkownika Gmail bez „@gmail.com”, np. jeśli twój adres e-mail jest janek@gmail.com, to twoja nazwa użytkownika będzie „janek”. Jeżeli korzystasz z Google Apps dla domen, użyj całego adresu (na przykład "billsmith@yourdomain.com").
  • Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS

Po zapisaniu informacji o nowym serwerze poczty wychodzącej, wybierz z listy swoje nowe konto. W polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) z menu rozwijanego wybierz serwer SMTP. Inne elementy na stronie zostały automatycznie utworzone podczas podawania danych konta. Możesz je modyfikować, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Przejdź do Konfiguracja serwera tego konta. Sprawdź, czy dane tam się znajdujące zgadzają się z danymi podanymi przez twojego dostawcę usług internetowych:

account5

Po zapisaniu tych zmian możesz wysyłać i odbierać pocztę. Inne aspekty konfiguracji konta są opcjonalne i nie wymagają wyjaśnień.

Zobacz także

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji